Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym "Grand Prix Varsovia 2023"

Moderator: Moderatorzy CP

Awatar użytkownika
Drużu
Posty: 5
Rejestracja: 23 listopada 2015, 15:01
Tematy: 7
Lokalizacja: Warszawa
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Kontakt:

Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym "Grand Prix Varsovia 2023"

Post autor: Drużu »

Serdecznie zapraszamy na pierwszą w tym roku Rundę Pucharu Polski 2023.

Data: 25.03.2023 r.

Miejsce zawodów: ZKS Warszawa, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa

Regulamin zawodów

1. CEL ZAWODÓW
• popularyzacja sportu strzeleckiego;
• popularyzacja strzelectwa z historycznej broni palnej i jej replik;
• integracja środowiska kolekcjonerów dawnej broni palnej;
• rywalizacja sportowa środowiska strzelców historycznych prowadzona na zasadach Muzzle Loaders Associations International Confederation (MLAIC), International Shooting Sport Federation (ISSF) i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS);
• podnoszenie kwalifikacji strzeleckich przez strzelców historycznych.

2. ZGŁOSZENIA
• Elektronicznie na adres: zawodyzks@gmail.com

W zgłoszeniu należy obligatoryjnie podać: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, przynależność do klubu sportowego/strzeleckiego względnie innej organizacji, numer licencji PZSS oraz konkurencje, w których chce się startować. Niniejsze dane będą niezbędne przy sporządzeniu komunikatu z zawodów. Kolejność na liście startowej jest ustalona w miarę wolnych miejsc w poszczególnych zmianach.
• Osobiście — od godz. 8.00 w dniu zawodów. Uczestnicy zapisujący się osobiście będą dopisywani do kolejek startowych w miarę wolnych stanowisk w poszczególnych zmianach.
Biuro zawodów będzie czynne od godz. 8.00 do zakończenia ostatniej konkurencji.

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Związkowy Klub Strzelecki
01-977 Warszawa, ul. Marymoncka 42
tel. 22 834 41 08; fax. 22 865 77 15; e-mail: biuro@zks.waw.pl

4.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Termin zawodów: 25.03.2023 r.
Związkowy Klub Strzelecki ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa
mapa dojazdowa na str. ZKS – www.zks.waw.pl
Współrzędne nawigacyjne wjazdu – GPS: N 52°18'0.179 E 20°56'28.679"

5. PROGRAM ZAWODÓW
Konkurencje:
Konkurencje MLAIC

Broń długa

Miquelet /Miguelete (MLAIC nr 1)
• broń – wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni (typ oryginalny wojskowy, bez szczerbiny)
• pocisk – wyłącznie okrągła kula
• czyszczenie – niedozwolone
• lejek – wyłącznie krótki
• tarcza – francuska wojskowa na 200 m
• postawa – stojąca
• odległość – 50 m

Vetterli (MLAIC nr 15)
• broń – dowolny muszkiet lontowy lub skałkowy, dowolny karabin skałkowy lub kapiszonowy
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni
• pocisk – okrągła kula lub każdego typu wydłużony pocisk
• czyszczenie – dozwolone
• lejek – dozwolony
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca
• odległość – 50 m

Pennsylvania (MLAIC nr 36)
• broń – dowolny karabin skałkowy
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni
• pocisk – wyłącznie okrągła kula
• czyszczenie – dozwolone
• lejek – dozwolony
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca
• odległość – 50 m

Lamarmora (MLAIC nr 37)
• broń – wojskowy karabin kapiszonowy bez przyspiesznika, kaliber powyżej 13,5 mm (0.5315”)
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni (otwarte, typ oryginalny wojskowy z dopuszczalnymi niewielkimi modyfikacjami)
• pocisk – zgodny z epoką i modelem broni
• czyszczenie – niedozwolone
• lejek – wyłącznie krótki
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca
• odległość – 50 m

Sharps 50 m – karabin odtylcowy kapiszonowy lub na amunicję scaloną
• broń – dowolny karabin odtylcowy kapiszonowy lub na amunicję scaloną elaborowaną prochem czarnym,
• przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, przezierniki i muszki pierścieniowe dozwolone, jeśli odpowiadają czasom powstania broni,
• tarcza ISSF 20/50
• postawa – stojąca
• odległość – 50 m

Ubiór strzelca: dopuszczone jest używanie kurtek strzeleckich, rękawic strzeleckich i butów strzeleckich, niedopuszczone jest używanie spodni strzeleckich, spodni z usztywnieniami lub innych spodni powodujących polepszenie statyki strzelca, jednakże w przypadku identycznych wyników zwycięża strzelec w stroju historycznym.

Broń krótka

Cominazzo (MLAIC nr 5)
• broń – dowolny jednostrzałowy pistolet lontowy lub skałkowy o lufie gładkiej
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni
• pocisk – wyłącznie okrągła kula
• czyszczenie – dozwolone
• lejek – dozwolony
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
• odległość – 25 m

Kuchenreuter (MLAIC nr 6)
• broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy o lufie gwintowanej
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni z XIX w.
• pocisk – wyłącznie okrągła kula
• czyszczenie – dozwolone
• lejek – dozwolony
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
• odległość – 25 m

Mariette (MLAIC nr 12)
• broń – replika dowolnego rewolweru kapiszonowego
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni, wysokość muszki dowolna, o profilu i stylu oryginału, jaskółczy ogon nie może przekraczać krawędzi lufy
• pocisk – okrągła kula lub spiczasty pocisk
• czyszczenie – dozwolone
• lejek – zbędny
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
• odległość – 25 m

Donald Malson (MLAIC nr 23)
• broń – replika dowolnego rewolweru kapiszonowego
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni, wysokość muszki dowolna, o profilu i stylu oryginału, jaskółczy ogon nie może przekraczać krawędzi lufy
• pocisk – okrągła kula lub spiczasty pocisk
• czyszczenie – dozwolone
• lejek – zbędny
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
• odległość – 50 m

Pulaski vel Kuchenreuter L–50 (non MLAIC)
• broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy o lufie gwintowanej
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni z XIX w.
• pocisk – wyłącznie okrągła kula
• czyszczenie – dozwolone
• lejek – dozwolony
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
• odległość – 50 m

Rewolwer modern inox (non MLAIC)
• broń – dowolny rewolwer kapiszonowy
• przyrządy celownicze – przyrządy celownicze mechaniczne dowolne, mogą być współczesne, dozwolone używanie praski do ładowania bębna
• pocisk – wyłącznie okrągła kula
• czyszczenie – dozwolone
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
• odległość – 25 m

6. UCZESTNICTWO
Zawodnicy posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS, akceptujący Regulamin Zawodów oraz Regulamin Strzelnicy Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie.

7. KLASYFIKACJA
- indywidualna
- dekoracja po ostatniej konkurencji.

8. NAGRODY
W konkurencjach indywidualnych ORYGINAŁY – musi startować minimum trzech zawodników.
W konkurencjach indywidualnych REPLIKI – co najmniej czterech zawodników
Nagrody – jeżeli jest trzech uczestników, to dwa medale i dyplom za trzecie miejsce.
Czterech lub więcej zawodników – trzy medale i dyplomy do 6 miejsca
W zależności od liczby zgłoszeń program zawodów może ulec zmianom.

9. KOSZTY UCZESTNICTWA
Opłaty startowe w konkurencjach kulowych na 25 i 50 m wynoszą 40,00 zł za konkurencje
Koszty zakwaterowania i wyżywienia zawodnik zapewnia we własnym zakresie.
W cenie startowego napoje i kanapki. Za dodatkową opłatą 20,- zł ciepły posiłek.
Opłaty wnosimy gotówką w dniu zawodów.


10. SPRAWY RÓŻNE
Przebieg konkurencji MLAIC
Przepisy ogólne

• Zawodnicy zobowiązani są do zajmowania wyznaczonych stanowisk odpowiednio wcześniej. Jeśli zawodnik nie znajdzie się na stanowisku, zostanie trzykrotnie wywołany w odstępach minutowych, po czym jego kolejka startowa przepada, a opłata startowa nie podlega zwrotowi. W szczególnych okolicznościach, w miarę wolnych miejsc, sędzia prowadzący strzelanie na danej osi może wyrazić zgodę, żeby zawodnik strzelał w późniejszej zmianie.
• Broń i jej ewentualne dodatkowe wyposażenie (np. pas strzelecki, stopka, bączek), rodzaj i wymiary przyrządów celowniczych, sposób ładowania i rodzaj amunicji – o ile nie są określone w niniejszym Regulaminie Zawodów – przyjmuje się, że muszą odpowiadać Constitutions, rules & regulations MLAIC, 05.2020 (https://mlaic.org/wp-content/uploads/20 ... s-2020.pdf) dla danej konkurencji.
• Każda usterka broni, której zawodnik nie jest w stanie samodzielnie usunąć w czasie trwania konkurencji, powoduje wykluczenie zawodnika z tej konkurencji.
• Usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.
• Zamiana bądź wymiana broni podczas trwania konkurencji jest zabroniona.
• W zawodach mogą brać udział sędziowie pracujący podczas zawodów, jednakże nie mogą oni sędziować konkurencji, w której biorą udział, a oceny osiągniętych przez nich wyników musi dokonywać inny sędzia.
Konkurencje kulowe
• Czas trwania konkurencji wynosi 30 min.
• Zawodnik oddaje 13 strzałów do 2 identycznych tarcz, pierwsza na 7 strzałów, druga na 6 – lub odwrotnie (można strzelać w dowolnej kolejności). W przypadku, gdy zawodnik oddał więcej niż 13 strzałów do tarcz lub w tarczach znajduje się w sumie więcej niż 13 przestrzelin, lub w jednej z tarcz znajduje się więcej niż 7 przestrzelin, a nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odlicza się najwyżej punktowane przestrzeliny.
• Rewolwer musi być załadowany co najmniej pięcioma ładunkami w czasie dwóch pierwszych strzelań.
• Wyjątkiem są konkurencje Miquelet/Miguelete, w których zawodnik oddaje 13 strzałów tylko do 1 tarczy.
• Jeżeli rewolwer ma pobojczyk, to nie można wyjmować bębna do ładowania. Nie dotyczy rewolwerów typu Adamsa, nie mających pobojczyka.
• Główne części replik broni (lufa, zamek, bęben) mogą być ze stali nierdzewnej.
• W karabinach skałkowych użycie kołowego insertu jako muszki jest zabronione.
• Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji, za wyjątkiem zgłoszonego wcześniej sędziemu „białego strzału” lub strzału poza tarcze (fouling shot).
• Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków, czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji 13 strzałów w zawodach.
• Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego czynić inna osoba (asysta).
• Niedopuszczalne jest używanie spodni strzeleckich oraz spodni z usztywnieniem mających wpływ na polepszenie statyki strzelającego.
• Przesłona na oko niecelujące musi mieć co najmniej 30mm szerokości.
• Ocenianych na rezultat jest 10 najlepszych strzałów.
• Aby przestrzelina mogła być zaliczona do wyższej wartości, jej środek musi być co najmniej na linii lub wewnątrz pola o wyższej wartości. Przy liczeniu punktów za linię uważa się zewnętrzną jej krawędź. Środek przestrzeliny musi co najmniej dotykać zewnętrznej krawędzi linii aby zaliczyć wyższą wartość.
• Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za „0” („zero”).
• Jeżeli w tarczy są przestrzeliny obce i nie można ich zidentyfikować, a były zgłaszane przez któregokolwiek ze strzelców, odejmuje się przestrzelinę o najniższej wartości.
• Przy równej sumie punktów kilku zawodników (remisy) zwycięża strzelec o największej liczbie przestrzelin o najwyższej wartości. Przy remisie o jednakowej liczbie przestrzelin tej samej wartości mierzy się odległość najdalszego liczonego strzału (10.) Jeżeli nadal jest remis, liczy się kolejny najdalszy strzał z pozostałych 9. Jeżeli po policzeniu odległości wszystkich liczonych strzałów nadal jest remis, liczy się kolejno odległości pozostałych trzech strzałów zaczynając od najlepszego.
• W pozostałych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Zawodów kwestiach mają zastosowanie Constitutions, rules & regulations MLAIC, 05.2020 (https://mlaic.org/wp-content/uploads/20 ... s-2020.pdf)
• W przypadku braku w danej kwestii jednoznacznych bądź bezpiecznych przepisów MLAIC zastosowanie mają Urzędowe przypisy i regulaminy ISSF (http://www.pzss.org.pl/in...id=38&Itemid=75 ).

Przepisy bezpieczeństwa podczas Zawodów
• W trakcie trwania zawodów obowiązują: niniejszy Regulamin Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów i Regulamin Strzelnicy Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie.
• Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów, Regulaminu Strzelnicy Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie oraz poleceń osób prowadzących strzelanie. Niestosowanie się do ww. powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy.
• Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie strzelnicy, jak również przebywania tu osób będących pod ich wpływem.
• Każdy zawodnik może zostać poddany kontroli trzeźwości/kontroli antydopingowej przy pomocy alkomatu.
• Sędzia może w każdej chwili poddać badaniu trzeźwości każdą osobę przebywająca na stanowisku strzeleckim, a w przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, usunąć z terenu strzelnicy.
• Jakiekolwiek zachowanie uznane przez sędziego za niebezpieczne może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją.
• Widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich.
• Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie trwania konkurencji.
• Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych. Podsypka może być w jednodawkowych pojemniczkach o pojemności do 16,2 gr lub prochowniczkach zawierających nie więcej niż 250 gr prochu.
• Zabrania się używania prochownic do nabijania broni.
• Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.
• Broń na stanowiska strzeleckie można przenosić wyłącznie w pokrowcach, pudełkach lub kasetach, rozładowaną.
• Kapiszony mają być zakryte podczas strzelania (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki).
• Podczas trwania konkurencji zawodnicy zobowiązani są do używania ochronników wzroku i słuchu.
• Obowiązkowe jest zabezpieczanie smarem komór bębna rewolweru ponad kulami/pociskami.
• Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem lub podsypaną panewką.
• Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku kulochwytu.
• Obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i innych używek na linii ognia.
• Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”.
• Zakładanie kapiszonów / podsypanie panewki może odbywać się tylko bezpośrednio na stanowisku strzeleckim po komendzie „START”.
• Podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek na pole bębna pomiędzy komorami albo komorę pustą.
• „Biały strzał” lub strzał poza tarcze (fouling shot) musi zostać zgłoszony sędziemu, a broń musi być skierowana lufą w kierunku kulochwytu.
• Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.
• Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i okazana do kontroli sędziemu przed oddaleniem się z linii ognia.
• Odkładanie naładowanej broni na stanowisku strzeleckim jest zabronione i będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją.
• Każdorazowe opuszczenie stanowiska strzeleckiego należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem rozładowanej broni.
• W przypadku braku zapłonu (niewypału) broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 10 sekund. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu.
• Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.
• Broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie; repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji.
• Nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego.
• Komendy wydawane przez sędziego i pozostałe warunki bezpieczeństwa – identyczne jak w przepisach ISSF. Komendy: początek konkurencji – „START”, przerwanie ognia – „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” (względnie inna komenda jednoznacznie sugerująca konieczność natychmiastowego przerwania strzelania), koniec konkurencji – „STOP”.
• Sankcje i kary zgodne z Urzędowymi przypisami i regulaminami ISSF: ostrzeżenie (żółta kartka), upomnienie i odjęcie 2 punktów (zielona kartka) oraz dyskwalifikacja (czerwona kartka).

Zmiana Regulaminu Zawodów
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość – w uzasadnionych przypadkach – zmiany niniejszego Regulaminu Zawodów. Zmiana musi być umotywowana.
Awatar użytkownika
Krzysztof Brato
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 17
Rejestracja: 26 czerwca 2015, 18:12
Tematy: 0
Lokalizacja: Warszawa
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym "Grand Prix Varsovia 2023"

Post autor: Krzysztof Brato »

Witam, topór wojenny zakopany. Zapisuję się.
Strzelać każdy może !!!!!
Awatar użytkownika
jarek1300
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 280
Rejestracja: 20 kwietnia 2009, 14:40
Tematy: 17
Lokalizacja: Grochów
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym "Grand Prix Varsovia 2023"

Post autor: jarek1300 »

Zgłoszenie wysłane :wink:
ZKS
Przeżyłem wiele lat i miałem wiele problemów, z których większość nigdy się nie wydarzyła. Mark Twain
Zbigniew Rybka
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 861
Rejestracja: 07 października 2011, 11:40
Tematy: 0
Lokalizacja: Radzików, Mazowsze
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym "Grand Prix Varsovia 2023"

Post autor: Zbigniew Rybka »

Również. :-D
W. Moore .36 Bondini, C. Moore Pedersoli .46 skałka, Colt Army 1860 Pietta, Mortimer .36 Bondini, Alamo Rifle .50 skałka, Walther CPM 1, FWB C60.
kajmus
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 48
Rejestracja: 20 lutego 2018, 09:12
Tematy: 9
Lokalizacja: Warszawa
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym "Grand Prix Varsovia 2023"

Post autor: kajmus »

Dobra, to ja też postrzelam z Wami. :-D
pozdrawiam
.22 /. 32 / .357 / .38/ .45 (ZKS WARSZAWA)
Awatar użytkownika
Drużu
Posty: 5
Rejestracja: 23 listopada 2015, 15:01
Tematy: 7
Lokalizacja: Warszawa
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Kontakt:

Re: Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym "Grand Prix Varsovia 2023"

Post autor: Drużu »

Dopiero wczoraj rozpoczeliśmy zapisy a już gęsto robi się na stanowiskach z bronią krótką. :502: :512:
Proszę się spieszyć, szczególnie te osoby które strzelają 4 konkurencje i więcej, bo może być ciężko ustawić Was z przerwami.
Wydłużam starty do 16:00 ostatnia kolejka.
:one:
Awatar użytkownika
kopczyniak
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 145
Rejestracja: 09 października 2015, 14:13
Tematy: 0
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym "Grand Prix Varsovia 2023"

Post autor: kopczyniak »

Czesc,
To ja poproszę: veterli, kuchenreuter i mariette

Zgloszenie poslane :516:
Kamil Kopczyński
Awatar użytkownika
Semen.
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 75
Rejestracja: 22 stycznia 2010, 19:12
Tematy: 0
Lokalizacja: Biłgoraj
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym "Grand Prix Varsovia 2023"

Post autor: Semen. »

Wszystko fajnie, ale dlaczego o tak barbarzyńskiej porze roku :evil: . Przecież to czas na zawody biathlonowe :-? .
Awatar użytkownika
Drużu
Posty: 5
Rejestracja: 23 listopada 2015, 15:01
Tematy: 7
Lokalizacja: Warszawa
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Kontakt:

Re: Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym "Grand Prix Varsovia 2023"

Post autor: Drużu »

Wygrzejesz sie w maju….😁 na zawodach „Późna wiosna”
Dasz rade :piwo:
cezary.pl
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 404
Rejestracja: 12 września 2005, 13:02
Tematy: 0
Lokalizacja: Puszcza Stromecka
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym "Grand Prix Varsovia 2023"

Post autor: cezary.pl »

Już najwyższy czas obudzić się z zimowego snu. Też się zapisałem. :-D
cezary.pl
"Za wolność naszą i Waszą"
Awatar użytkownika
Drużu
Posty: 5
Rejestracja: 23 listopada 2015, 15:01
Tematy: 7
Lokalizacja: Warszawa
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Kontakt:

Re: Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym "Grand Prix Varsovia 2023"

Post autor: Drużu »

:502:

Cezary zapisał się i skutecznie zamknął listę dostępnych miejsc na 25m. :one:

Teraz tylko do ewentualnej rezerwy dopisuje.
Pozostały dwa miejsca na 50m w broni krótkiej. Trochę lepiej w długiej. Więc zachęcam Karabiniarzy :516:
Awatar użytkownika
Drużu
Posty: 5
Rejestracja: 23 listopada 2015, 15:01
Tematy: 7
Lokalizacja: Warszawa
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Kontakt:

Re: Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym "Grand Prix Varsovia 2023"

Post autor: Drużu »

Kolejki startowe juzż opublikowane na stronie
mlaic.pl
Sprawdźcie swoje starty.
Awatar użytkownika
Drużu
Posty: 5
Rejestracja: 23 listopada 2015, 15:01
Tematy: 7
Lokalizacja: Warszawa
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Kontakt:

Re: Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym "Grand Prix Varsovia 2023"

Post autor: Drużu »

Runda Pucharu Polski Varsovia 2023 na ZKS Warszawa za nami 🎯🇵🇱🎯
Chciałbym podziękować wszystkim którzy zadbali o przygotowanie tych zawodów i włożyli wiele wysiłku w przygotowanie torów i stanowisk💪👌 To rozpoczęcie sezonu CP i wiem jak ważne są początki.
Jakie początki taki cały rok 😁
A jeszcze dwie rundy będą na Strzelnica ZKS w Warszawie🎯👏
Dziękuje całej ekipie Sędziowskiej i pracy biura.
Dzięki Wam przebiegło wszystko sprawnie i z dużym zadowoleniem naszych Gości❤️
Awatar użytkownika
jarek1300
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 280
Rejestracja: 20 kwietnia 2009, 14:40
Tematy: 17
Lokalizacja: Grochów
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym "Grand Prix Varsovia 2023"

Post autor: jarek1300 »

Doskonale przygotowane i przeprowadzone zawody :-D
Kochani fajnie było was wszystkich spotkać porozmawiać po długim nie widzeniu :-D
ZKS
Przeżyłem wiele lat i miałem wiele problemów, z których większość nigdy się nie wydarzyła. Mark Twain
Zbigniew Rybka
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 861
Rejestracja: 07 października 2011, 11:40
Tematy: 0
Lokalizacja: Radzików, Mazowsze
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym "Grand Prix Varsovia 2023"

Post autor: Zbigniew Rybka »

Dziękuję w imieniu organizatorów za miłe słowa, postaramy się podobnie na najbliższym spotkaniu w maju (27 maja 2023, kolejne Zawody Pucharu Polski "Późna wiosna 2023")! Zapisy uruchomimy na początku maja.
W. Moore .36 Bondini, C. Moore Pedersoli .46 skałka, Colt Army 1860 Pietta, Mortimer .36 Bondini, Alamo Rifle .50 skałka, Walther CPM 1, FWB C60.
ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Terminy zawodów krajowych i międzynarodowych - CP”