Drodzy Użytkownicy,

Od dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym poniżej regulaminu forum zostały zamieszczone wytyczne związane z tym rozporządzeniem.

Bardzo proszę poświęcić chwilkę i wczytać się w te przepisy, nie jest tego dużo.

Regulamin i rozporządzenie

Pozdrawiamy,
Administracja forum

Projekt nowej UoBiA złożony w Sejmie

Moderator: Moderatorzy CP

Awatar użytkownika
AlAraf
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 1
Rejestracja: 2018-04-07, 14:12
Lokalizacja: Warszawa
Grupa: Nowo zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: Projekt nowej UoBiA złożony w Sejmie

Postautor: AlAraf » 2018-04-07, 14:47

W marcu RM zaopiniowała negatywnie projekt poselski:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/ ... 1692-s.pdf

Gorsza wiadomość jest taka, że skarga Czech przeciwko Radzie Unii Europejskiej i PE (C-482/17), na postawie której Czechy (i Polska jako pełnomocnik) domagają się uchylenia szkodliwej dla nas dyrektywy 2017/853 została odrzucona :-(
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf? ... =C-482/17#
Tekst jest niestety tylko po czesku i francusku. Dziwne, bo skoro pełnomocnikiem była strona polska, to powinni przetłumaczyć też na język polski :mad:
Wkleiłem poniżej tłumaczenie automatyczne przez Google Translator, więc proszę nie odnosić się do jego jakości.

Poniżej niektóre ważniejsze fragmenty argumentów strony skażącej w kontekście broni CP.
"25 Republika Czeska podnosi w istocie, że dyrektywa 2017/853, wprowadzająca koncepcyjne i zasadnicze zmiany w rozporządzeniach UE dotyczących broni, jest niezgodna z prawem i zawiera niejasności w definicji nowych kategorii broni. broni, w szczególności w odniesieniu do zakazanej broni dodanej niniejszą dyrektywą do pozycji 7 i 8 kategorii A. Zdaniem tego państwa członkowskiego te niejednoznaczności powodują identyfikację danej broni i wdrożenie zakaz stosowania tych bardzo złożonych w praktyce. Ze względu na tę nielegalność i niejasność skuteczne zarządzanie rejestracją i autoryzacją takiej broni przez to państwo członkowskie zostałoby zasadniczo naruszone. Jednak pełna, dokładna i aktualna rejestracja broni byłaby oczywiście jednym z najważniejszych zadań w zakresie regulacji posiadania broni przez cywilów, jako niezbędny element polityki bezpieczeństwa kraju. państwo. Wdrożenie dyrektywy 2017/853 spowodowałoby zatem wewnętrzne trudności i stanowiłoby fundamentalne zagrożenie dla dotychczasowej polityki w tym obszarze w Republice Czeskiej, dlatego należy pilnie ją wstrzymać.
...
29 Następnie dyrektywa 2017/853 wprowadza obowiązek zgłaszania niektórych rodzajów broni, które do tej pory były wyłączone z zakresu dyrektywy 91/477, a mianowicie w szczególności zwielokrotniania broni i nieodwracalnie nieoperatywna broń - czyli zneutralizowana broń - i określenie jej właścicieli. Jednak w tym przypadku Republika Czeska jak dotąd nie zarejestrowała tych broni, tak że nie ma informacji o ich właścicielach. Tak więc identyfikacja tych ostatnich i poszukiwanie takiej broni przez właściwe organy krajowe byłyby trudne pod względem administracyjnym, jeśli nie niemożliwe.
...
30 Wreszcie, w całym szeregu pojedynczych przypadków, takich jak reprodukcja starej broni, konieczne byłoby fizyczne dostosowanie przedmiotowej broni poprzez oznaczenie jej w celu zapewnienia ich rejestracji. , Do tego ograniczenia dodano by złożoność kontroli przestrzegania tego wymogu, zarówno ze względu na dużą liczbę zaangażowanych broni, jak iz powodu braku informacji na temat zatrzymania niektórych z nich."
...
34 Po czwarte, Republika Czeska twierdzi, że transpozycja dyrektywy 2017/853 do prawa krajowego mogłaby mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne w tym państwie członkowskim. W istocie, nawet jeśli zachowany zostanie ścisły reżim kontroli, każde wzmocnienie przepisów dotyczących nabywania i posiadania broni nieuchronnie doprowadziłoby do przeniesienia niektórych z tych broni do nielegalnej sfery. Konsekwencje tego byłyby potwierdzone przez wcześniejsze doświadczenia w Republice Czeskiej po zaostrzeniu przepisów dotyczących rewolwerów perkusyjnych we wczesnych latach 90. W związku z tym po wprowadzeniu obowiązku rejestracji tych rewolwerów, tylko około 30 000 rewolwerów, z szacowanej łącznej liczby 200 000, zostało zgłoszonych jako zarejestrowane. Ta konsekwencja wynika również z raportu z 2014 r.
...
35 Nowe środki przewidziane w dyrektywie 2017/853 miałyby wpływ na setki tysięcy broni. Nawet gdyby zostało unieważnione, należałoby oczekiwać, że przedmiotowa broń pozostanie w nielegalnej sferze, tak że poniesiona szkoda byłaby nieodwracalna. Ponadto, w wyniku tych nowych środków, które ograniczają możliwości legalnego posiadania broni, należy oczekiwać obniżki cen broni na zwykłym rynku, a odwrotnie - wzrostu tej ceny na czarnym rynku.
"

A tu fragment stanowiska Trybunału:
"58 Jeśli chodzi, po pierwsze, o roszczenia Republiki Czeskiej dotyczące doświadczenia tego państwa członkowskiego po zaostrzeniu przepisów dotyczących rewolwerów perkusyjnych, należy podkreślić, że to państwo członkowskie nie przedłożył Trybunałowi dowody na poparcie tych zarzutów, aby nie mogły one wykazać ryzyka poważnej i nieodwracalnej szkody.

59 To samo dotyczy argumentu dotyczącego zmian cen broni na legalnym i czarnym rynku. Ponadto to państwo członkowskie nie wskazuje, w jaki sposób fakt, że cena broni miałaby spadać na zwykłym rynku i wzrastać na czarnym rynku, stanowiłaby zagrożenie dla bezpieczeństwa. publiczne na swoim terytorium.

60 Po drugie, fragmenty sprawozdania z 2014 r. Przytoczone przez Republikę Czeską na poparcie jej argumentu niewątpliwie podkreślają, że legalna własność broni może zostać przeniesiona ze sfery prawnej na nielegalny rynek w wyniku zmian w obowiązujących przepisach, w szczególności gdy posiadacze Broń ta nie jest zgodna z nowymi wprowadzonymi regułami, na przykład nie rejestrując broni, która krąży swobodnie przed wejściem w życie tych zasad. W świetle tych fragmentów nie wydaje się całkowicie wykluczone, że niektóre rodzaje broni legalnie przewożone na mocy dyrektywy 91/477 wkraczają do nielegalnej sfery w zakresie, w jakim ich posiadacze nie spełniają nowych wymogów dyrektywy 91/477. Dyrektywa 2017/853 lub na tej podstawie, że ta broń byłaby zabroniona przez tę ostatnią dyrektywę.

61 Z jednej strony jednak niniejsze sprawozdanie podkreśla również, że ogólnie trudno jest oszacować liczbę broni zaangażowanych w te fragmenty ze sfery prawnej do nielegalnej, tak aby znaczenie naruszenia bezpieczeństwa publicznego przedstawione w tych fragmentach pozostaje trudne do oceny.

62 Natomiast w każdym razie, aby ustalić nieodwracalny charakter zarzucanej szkody, Republika Czeska ogranicza się do twierdzenia w istocie, że nawet w przypadku stwierdzenia nieważności dyrektywy 2017/853, byłoby prawdopodobne, że broń legalnie posiadana na mocy dyrektywy 91/477, która miałaby przejść ze sfery prawnej do nielegalnej ze względu na zastosowanie nowych wymogów dyrektywy 2017/853, pozostałaby w tej drugiej sferze , Jednak to roszczenie nie jest obsługiwane. Bez uszczerbku dla wyniku wyroku, który zostanie wydany co do istoty, całkowite stwierdzenie nieważności dyrektywy 2017/853, o które wnioskuje Republika Czeska, powinno co do zasady spowodować powrót do stosowania przepisów. przewidzianej w dyrektywie 91/477, a tym samym zwrot przedmiotowej broni do sfery prawnej.
"

Wniosek jest jeden Trybunał jest ślepy i głuchy na argumenty. Dostali prikaz "zwiększenia bezpieczeństwa", bo nie radzą sobie przyjezdnymi z Afryki, więc wpadli na genialny pomysł, :621: żeby rozbroić społeczeństwo. Tyle tylko, że dzięki temu społeczeństwo będzie jeszcze bardziej bezbronne i łatwiej będzie je sterroryzować przez terrorystów i przestępców :502: , którzy nie przejmują się przepisami. Czas przeprowadzić się do USA... :(


Awatar użytkownika
marekp
Moderator
Moderator
Posty: 7261
Rejestracja: 2003-01-06, 20:13
Lokalizacja: Warszawa
Grupa: Moderatorzy CP
Status: Offline

Re: Projekt nowej UoBiA złożony w Sejmie

Postautor: marekp » 2018-04-08, 11:00

 ! Wiadomość od: marekp
Wywalilem debilna dyskusje niezgodna zreszta z regulaminem. Bardzo prosze o podjecie dalszej dyskusji w tym stylu. Dawno nikomu krech nie dawalem a to pozwoliloby nie wyjsc z wprawy. :)


MaciekSz
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 4522
Rejestracja: 2006-06-04, 16:22
Lokalizacja: Krakow
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: Projekt nowej UoBiA złożony w Sejmie

Postautor: MaciekSz » 2018-05-23, 12:27

Dzisiaj w mediach i podobno w dyskusjach na FB wracają wątki nowej ustawy, systemu rejestracji SRB oraz pozwoleń/rejestracji borni CP.
Czy ktoś dysponuje jakimiś wiarygodnymi informacjami?
Maciek
.62 i .69


Awatar użytkownika
gatling
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 999
Rejestracja: 2006-09-25, 12:16
Lokalizacja: Warszawa
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: Projekt nowej UoBiA złożony w Sejmie

Postautor: gatling » 2018-06-09, 15:02

Art. 42. 1. Broń rozdzielnego ładowania przystosowana do strzelania wyłącznie przy
wykorzystaniu prochu czarnego, wytworzona przed 1885 r. lub jej reprodukcje podlegają
oznakowaniu, zgodnie z przepisami niniejszego artykułu.
2. Oznakowania dokonuje się nadawanym kolejnym egzemplarzom broni oznaczeniem
alfanumerycznym, składającym się z dwuliterow
3. Oznakowania broni, o której mowa w ust. 1, dokonuje Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne Policji, zwane dalej „CLKP”, na wniosek właściciela broni. CLKP prowadzi
wykaz nadanych oznaczeń broni.
4. Za oznakowanie broni pobiera się opłatę, w wysokości 1/20 minimalnego
wynagrodzenia za pracę.


To szykuje KGP, dla broni czarnoprochowej, "broń CP będzi podlegała oznakowaniu" tak na początek, jedynie oznakowanie :621:
Policja będzie prowadziła wykaz oznakowanej broni CP.
.
Bedzie można też wyrobić Kartę Broni, to na wniosek posiadacza.
Nie doczytałem o warunkach zakupu prochu.


Ganiu
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 30
Rejestracja: 2018-04-20, 09:04
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: Projekt nowej UoBiA złożony w Sejmie

Postautor: Ganiu » 2018-06-09, 15:20

Proch po okazaniu karty broni.
Ostatnio zmieniony 2018-06-09, 15:20 przez Ganiu, łącznie zmieniany 1 raz.


MaciekSz
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 4522
Rejestracja: 2006-06-04, 16:22
Lokalizacja: Krakow
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: Projekt nowej UoBiA złożony w Sejmie

Postautor: MaciekSz » 2018-06-09, 15:22

Na razie nikt tego projektu nie widział na oczy. Turczyn ma informacje nieoficjalne i niepotwierdzone.
Maciek

.62 i .69


Awatar użytkownika
sas88
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 5543
Rejestracja: 2005-07-29, 10:38
Lokalizacja: środek Polski
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: Projekt nowej UoBiA złożony w Sejmie

Postautor: sas88 » 2018-06-09, 15:23

Zamierzają znakować zabytkowe egzemplarze?
Hm... to ciekawe.
“Put your trust in God; but mind to keep your powder dry!”


desperado
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 683
Rejestracja: 2011-05-14, 08:19
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: Projekt nowej UoBiA złożony w Sejmie

Postautor: desperado » 2018-06-09, 15:24

MaciekSz pisze:Na razie nikt tego projektu nie widział na oczy. Turczyn ma informacje nieoficjalne i niepotwierdzone.


Odnoszę wrażenie ,że to jakaś prowokacja.


Awatar użytkownika
sas88
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 5543
Rejestracja: 2005-07-29, 10:38
Lokalizacja: środek Polski
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: Projekt nowej UoBiA złożony w Sejmie

Postautor: sas88 » 2018-06-09, 15:26

Co prawda, to prawda.
Pan mecenas coś ostatnio bardzo aktywny w temacie CP.
“Put your trust in God; but mind to keep your powder dry!”


Ganiu
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 30
Rejestracja: 2018-04-20, 09:04
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: Projekt nowej UoBiA złożony w Sejmie

Postautor: Ganiu » 2018-06-09, 15:30

desperado pisze:Odnoszę wrażenie ,że to jakaś prowokacja.


Jest to wysoce prawdopo, jako że pan Turczyn ma bardzo ostre podejście do niektórych poglądów mógł po prostu paść ofiarą podstępu który miał za zadanie go zdyskredytować. Z drugiej strony nic ze strony naszego rządu już mnie nie zaskoczy, bo ten potworek jaki wisi na stronie trybuna to jest znacznie gorszy niż dyrektywa Bieńkowskiej.


MaciekSz
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 4522
Rejestracja: 2006-06-04, 16:22
Lokalizacja: Krakow
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: Projekt nowej UoBiA złożony w Sejmie

Postautor: MaciekSz » 2018-06-09, 16:06

Nie popadajcie w paranoję, Turczyn zawsze podawał przykład CP jako ostatniej ostoi wolności.
Co do policyjnych wypocin, to po ich projektach można się zawsze spodziewać jednego - niechlujności i niedopracowania. Znów przez kilka lat nie będzie wiadomo kto pije, a kto stawia.
Maciek

.62 i .69


Awatar użytkownika
jaszczur
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 181
Rejestracja: 2005-10-03, 13:49
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: Projekt nowej UoBiA złożony w Sejmie

Postautor: jaszczur » 2018-06-09, 18:15

MaciekSz pisze:Na razie nikt tego projektu nie widział na oczy. Turczyn ma informacje nieoficjalne i niepotwierdzone.

Jak Adrian podpisze ustawę o 3 w nocy to wtedy będzie już potwierdzona i oficjalna :!:
Obrazek


MaciekSz
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 4522
Rejestracja: 2006-06-04, 16:22
Lokalizacja: Krakow
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: Projekt nowej UoBiA złożony w Sejmie

Postautor: MaciekSz » 2018-06-09, 18:18

Pretensje do wyborców PiS proszę zgłaszać.
Maciek

.62 i .69


maniotu
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 21
Rejestracja: 2017-06-18, 23:17
Grupa: Nowo zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: Projekt nowej UoBiA złożony w Sejmie

Postautor: maniotu » 2018-06-09, 18:56

sas88 pisze:Zamierzają znakować zabytkowe egzemplarze?
Hm... to ciekawe.


Bardzo ciekawe
Zanim pójdę ze swoimi znakować ( szpecić ,zniszczyć) to zapytam konserwatora zabytków czy to nie jest przypadkiem przestępstwo .
Przecież jak by nie patrzeć jest to niszczenie zabytków.
Zakaxali nam z wykrywaczami się odstresowywać a za podniesienie byle śmiecia z pola można wyrok załapać .
Bo to może być zabytek prawnie chroniony.
A dwustuletnia flinta to już nie?
Dlatego wątpię żeby taki przepis przeszedł.


Awatar użytkownika
jaszczur
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 181
Rejestracja: 2005-10-03, 13:49
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: Projekt nowej UoBiA złożony w Sejmie

Postautor: jaszczur » 2018-06-09, 19:02

MaciekSz pisze:Pretensje do wyborców PiS proszę zgłaszać.

Pretensje to ja mam do tych 60% Polaków co im się nie chce du** ruszyć żeby pójść zagłosować.
ObrazekWróć do „Prawo CP”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości