Drodzy Użytkownicy,

Od dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym poniżej regulaminu forum zostały zamieszczone wytyczne związane z tym rozporządzeniem.

Bardzo proszę poświęcić chwilkę i wczytać się w te przepisy, nie jest tego dużo.

Regulamin i rozporządzenie

Pozdrawiamy,
Administracja forum

Obowiązujące przepisy MLAIC

Moderator: Moderatorzy CP

czess
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 400
Rejestracja: 2004-12-06, 19:54
Lokalizacja: ŚLĄSK CIESZYŃSKI
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Obowiązujące przepisy MLAIC

Postautor: czess » 2007-10-17, 12:14

W tym temacie zamieszczę w najbliższym czasie obowiązujący regulamin tej organizacji.
Trochę to potrwa, bo tekst jest obszerny, lecz w miarę wolnego czasu wpiszę kolejne rozdziały.

Dyskusje jak zwykle: w temacie zwykłym-otwartym.
Jestem pewien, że znajomość tego dokumentu wiele wyjaśni.


czess
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 400
Rejestracja: 2004-12-06, 19:54
Lokalizacja: ŚLĄSK CIESZYŃSKI
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Postautor: czess » 2007-10-17, 12:41

ZASADY I REGULAMINY Ze zmianami obowiązującymi do VIII. 2008 włącznie (wg. tekstu angielskiego z dnia 29.9.2006r – przekład na j.polski dr W.Gorzawski)

100 ORGANIZACJA MLAIC
110 Nazwa organizacji brzmi Muzzle Loaders Associations lnternational Committee” (Międzynarodowy Komitet Związków Strzelców Broni Odprzodowej) a jako skrót - „MLAIC”. Cele MLAIC, określone na posiedzeniu założycielskim 20.6 1971 r. to:
a) rozwijanie szerszego zainteresowania historyczną bronią palną poprzez strzelania z niej oddające jak najwierniej warunki i styl dawnych czasów.
b) zapobieganie przeróbkom broni historycznej, które wpłynęłyby ujemnie na jej wartość; propagowanie właściwej konserwacji, naprawy takiej broni i chronienia jej przed zniszczeniem lub nieodwracalnym uszkodzeniem
c) poszerzanie wiedzy o broni historycznej i jej używaniu.
d) organizowanie zawodów, ustalanie regulaminów strzelań, publikowanie wyników, nagradzanie pucharami i tytułami mistrzostw, podejmowanie decyzji po dyskusjach nad regułami itd.
P.S. Pochodną tych celów jest aktywne zainteresowanie strzelców MLAIC historycznym podłożem broni, z której strzelają. Kto jedynie zainteresowany jest strzelaniem lecz nie chce uzupełnić wiedzy historycznej, nie ma miejsca w mistrzostwach MLAIC.

111 Oficjalnym językiem MLAIC jest Angielski
120 Członkowie Komitetu
121 Każde stowarzyszenie krajowe uznane przez MLAIC mianuje oficjalnego delegata. Cała korespondencja, zgłoszenia na mistrzostwa itd. prowadzone być powinny przez tęgo delegata.
122 Delegaci mogą się zmienić, natomiast związek krajowy pozostaje tak długo reprezentantem aż poinformuje oficjalnie i formalnie MLAIC o zmianie reprezentacji narodowej.
123 MLAIC nie może przyjąć pojedynczego klubu jako oficjalnego przedstawiciela krajowego, lecz jedynie związek klubów Jeśli takie stowarzyszenie me istnieje, odpowiedzialność za reprezentowanie kraju ponosi Krajowy Komitet Olimpijski.
124 Rozróżnia się kraje członkowskie, które uczęszczają w spotkaniach komitetu oraz w mistrzostwach od krajów korespondencyjnych, które nie udzielają się aktywnie lub dopiero zaczynają aktywności w strzelaniu czarnoprochowym. Tylko kraje członkowskie mogą brać udział w głosowaniach na zgromadzeniach MLAIC.
125 Tytuł honorowego członka MLAIC może być nadany przez komitet zasłużonym byłym działaczom Komitetu
-------------------------------------------------------
130 Organizacja Komitetu
131
a) Przewodniczący związku krajowego organizujący Mistrzostwa Świata zostaje mianowany prezesem (President) MLAIC na okres od pierwszego dnia po (ostatnich) Mistrzostwach Świata do ostatniego dnia aktualnych Mistrzostw Świata.
b) Przewodniczący związku krajowego organizujące Mistrzostwa Strefy zostaje mianowany Wice-prezesem (Vice President) MLAIC od pierwszego dnia po (ostatnich) Mistrzostwach Strefy do ostatniego dnia aktualnych Mistrzostw.
132 Sekretarz Generalny MLAIC jest wybierany na zakończenie Walnego Zgromadzenia Komitetu podczas Mistrzostw Świata zwykłą większością głosów.
133 Wydatki na wysyłki pocztowe Sekretarza Generalnego pokrywane są roczną składką każdego z państw członkowskich, płaconej gotówką podczas każdego Zgromadzenia Komitetu.
134 Koszty podróży Sekretarza Generalnego i Koordynatora Międzynarodowego (samochód, samolot) jaki ich koszty hotelowe z racji mistrzostw pokrywane są przez kraj zapraszający, chyba że jest to finansowo nie do wykonania ze względu na za mała, ilość uczestników.
---------------------------------------------------------------------------
140 Zgromadzenia Komitetu
141 Komitet zbiera się na każdych Mistrzostwach Świata dwa razy:
a) Zebranie techniczne, gdzie wydawane są instrukcje dla kapitanów drużyn (Team Captain), mianowani są członkowie komitetu kontroli broni (arms control officers), sędziowie (arbitrators), sprawdzający wyniki (scorers); ustalane są kwestie kalendarium mistrzostw, transportu, itd.
b) Walne Zgromadzenie Komitetu porusza punkty zgłoszone wcześniej do porządku obrad. Zgromadzenie te powinno się odbyć przed zawodami miedzy godz. 14°” a 18°”
- a być zakończone najpóźniej o 23°°.
142 Na Zgromadzeniu Komitet powinien uzgodnić daty następnych mistrzostw, telezawodów (= wspólnych zawodów odbywających się jednocześnie w różnych miejscach), zmiany w regulaminie (które wchodzą w życie natychmiast po zakończeniu mistrzostw), przyjęcie nowych członków, ustalić wysokość składki rocznej oraz opracować inne tematy zawarte w porządku obrad.
143 Sekretarz Generalny powinien przesłać każdemu delegatowi porządek obrad na Walne Zgromadzenie Komitetu na co najmniej 3 miesiące przed Zgromadzeniem, aby umożliwić jego przedyskutowanie w ramach związków krajowych. Wszelkie sprawy, które miały by być włączone do porządku obrad powinien otrzymać Sekretarz Generalny co najmniej 4 miesiące przed Zgromadzeniem.
144 wszystkie decyzje Zgromadzenia MLAIC muszą być przyjęte większością 2/3 głosów. Głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę. Delegat, który nie może być obecny na zgromadzeniu, może wysłać pełnoprawnego zastępcę do głosowania lub wysłać swój głos pocztą na ręce Sekretarza Generalnego. Każdy kraj ma tylko jeden glos. Propozycje nowych punktów obrad nie zawartych w porządku mogą być jedynie przyjęte po jednogłośnym uchwaleniu.
145 Formularze na głosowania są otrzymuje każdy delegat. Formularze wypełnione tworzą protokół glosowania Zgromadzenia.
146 Na każdym Zgromadzeniu wybierana jest 6-cio osobowa komisja MLAIC jako stałe ciało doradcze rozpatrujące wnioski i sugerujące zmiany reguł.
147 Delegaci informują komitet na bieżąco o terminach innych ważnych zawodów, które mogłyby kolidować z terminami mistrzostw MLAIC.
148 Powołuje się 6-osobowy komitet sprawdzający wierność historyczną replik. Komitet ten (jego członkowie nie muszą koniecznie należeć do MLAIC) otrzymuje od Sekretarza Generalnego dokumentacje techniczne przesłane od producentów, po czym określa zgodność repliki z oryginałem a tym samym stwierdza możliwość zastosowania tej broni w mistrzostwach MLAIC. Rekomendacja tego komitetu jest publikowana przez Sekretarza Generalnego w biuletynie informacyjnym MLAIC (Newsletter).

200 MISTRZOSTWA ŚWIATOWE I STREFOWE
201
a)Mistrzostwa Świata są organizowane co 2lata, z reguły między 1. lipca a 3O.września;
b) mistrzostwa strefowe są organizowane (O ile to możliwe) w latach pomiędzy Mistrzostwami Świata
strefa A: Strefa Europy, wszystkie inne kraje niż wymienione w strefie B,
strefa B: Strefa Pacyfiku, wszystkie kraje znad Pacyfiku, od Afryki Południowej do wszystkich krajów Ameryki Południowej.
c) rekordy świata są ustanawiane tylko na Mistrzostwach Świata. Strefowe rekordy mogą być ustanawiane na Mistrzostwach Strefowych lub Światowych przez strzelców, którzy są rezydentami danej strefy.
d) Strzelcy spoza stref mogą jedynie brać udział w Mistrzostwach Strefowych jako nie klasyfikujący się goście.
202 Kraj organizujący mistrzostwa wysyła oficjalne zaproszenia i formularze zgłoszeniowe na początku lutego. Kraje biorące udział w zawodach odsyłają dokumenty wstępne do 1 go marca.
203 Drużyny biorące udział odsyłają dokumenty co najmniej na 6 tygodni przed mistrzostwami, z nazwiskami strzelców, nazwiskiem kapitana drużyny, podając miejsce przekroczenia granicy (z listą broni: producent model, kaliber, numery lub oznaczenia) i środki transportu jak również zgłoszenia potrzeb hoteli i kempingów.
204 Strzelec reprezentujący dane państwo musi być tam urodzony lub zamieszkały lub posiadać ważny paszport tego państwa
205 Jeśli organizator następnych mistrzostw oczekuje utrudnień politycznych dla reprezentantów pewnych krajów powinien to wytłumaczyć na Walnym Zgromadzeniu. W takim razie, lub kiedy państwa wymagają politycznego posłuszeństwa od krajowych związków, może być utworzona międzynarodowa drużyna MLAIC, która obejmuje
a) strzelców z krajów które nie są członkami MLAIC
b) strzelców z krajów członkowskich, które nie wysyłają oficjalnych drużyn, (za aprobatą tego kraju)
206 Wpisowe jest ustalane dla każdej konkurencji na takiej wysokości, żeby pokryć koszty tarcz, medali i organizacji.
207 Zalecany harmonogram mistrzostw:
Poniedziałek przedpołudniem: przyjazd, zameldowanie, kontrola broni, po południu: kontrola broni, Trening, Zebranie Techniczne
Wtorek: zameldowanie, kontrola broni, Trening, Walne Zgromadzenie komitetu, Ceremonia otwarcia
Środa: Zawody, bufet dla strzelców
Czwartek: Zawody, wręczanie medali
Piątek: Zawody, wręczanie medali
Sobota Przedpołudnie: Zawody, również w strzelbach na rzutki wieczór: Oficjalny bankiet, uroczyste zakończenie.
Przyszli gospodarze powinni zatroszczyć się o obniżenie kosztów dla strzelców poprzez ograniczenie trwania mistrzostw do 6 dni lub mniej. Aby unikać opóźnień i kolejek przy rejestracji strzelców i kontroli broni powinien być wyznaczony czas obecności danej drużyny krajowej.
210 Konkurencje — ilość zawodników
211 Ilość uczestników dla każdej konkurencji ustala organizator wg możliwości strzelnicy.
212 O ile to możliwe dopuszczonych jest maksymalnie 16 strzelców każdej konkurencji, z tego maksymalnie 50% replik (tzn. że na 16 miejsc może być 16 oryginałów, lub 8 oryginałów i 8 replik, lub 8 replik i O oryginałów).
a) W mistrzostwach strzelania z karabinów na długie odległości (long range) z każdego kraju może brać udział w każdej konkurencji 16 strzelców replik. Dodatkowo z każdego kraju może nieograniczona liczba strzelców z bronią oryginalną dołączyć do każdej konkurencji.
213 Musi startować co najmniej 4 strzelców aby dana konkurencja była ważna
214 W konkurencji Colt (nr 7) i Mariette (nr 12) powinno startować tyle samo strzelców.
215 W konkurencjach Maximilian (Nr 2) i Cominazzo (nr 5) nie może występować mniej niż 5 strzelców z każdego kraju.
216 Wszystkie konkurencje powinny być strzelane w dwóch kategoriach: O — broń oryginalna, R - repliki
a) każdy strzelec może brać udział w kategorii O lub R - lecz nie w obu.
b) obie kategorie mogą być strzelane w tym samym czasie o ile jest to konieczne ze względu na harmonogram.
c) w następujących konkurencjach drużynowych można strzelać wyłącznie z oryginałów (kategoria 0): nr 9 (Gustav Adolph), nr 10 (Pauly), nr 18 (Boutet), nr 26 (Wedgnock), 27 (Nobunaga), i nr 30 (Adams)
d) w następujących konkurencjach drużynowych można strzelać wyłącznie z replik (kategoria R): nr 13 (Peterlongo), nr 19 (Nagashino), nr 29 (Lucca), nr 31 (Halikko), nr 32 (Magenta) i nr 33 (Forsyth).
e) w następujących zawodach drużynowych używa się w jednej, wspólnej konkurencji zarówno replik jaki oryginałów. nr 17 (Amazons), nr 20 (Rigby), nr 24 (Pforzheim), nr 25 (Wogdon), nr 34 (Hawker), nr 35 (Batesville) i nr 38 (Kunitomo).


czess
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 400
Rejestracja: 2004-12-06, 19:54
Lokalizacja: ŚLĄSK CIESZYŃSKI
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Postautor: czess » 2007-10-17, 14:20

220 Zawody Drużynowe
221 Jeśli nie wystarczy czasu, zawody drużynowe są wynikiem sumowania wyników danych strzelców. Kapitan drużyny podaje dzień przed strzelaniem w danej konkurencji nazwiska zawodników wchodzących w skład tej drużyny. Do konkurencji drużynowych należą dyscypliny: 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20,23,24, 25,26,27,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 38. Do każdej konkurencji dopuszcza się tylko jedną drużynę danego kraju.
222 Aby zawody drużynowe były ważne - musza być zgłoszone co najmniej 4 reprezentacje. Każda drużyna - z wyjątkiem nr 11 Versailles - liczy po 3 zawodników. W nr 23 (Hawker) powinno być 4 różnych strzelców.
230 Puchary i Medale
231 Medale są przyznawane dla zwycięzców pierwszych trzech miejsc w kategoriach indywidualnych i drużynowych w kolejności:
zwycięzca - zloty metal, drugie miejsce - srebrny medal, trzecie miejsce - brązowy medal. Miejsca od czwartego do szóstego w konkurencjach indywidualnych są honorowane dyplomami.
232 Puchary są przyznawane na każdych Mistrzostwach Świata zwycięzcom w konkurencjach indywidualnych i drużynowych.
233 Puchary przechodnie muszą być zwrócone przez kapitanów drużyn na następnych Mistrzostwach Świata.
234 Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowy medal i dyplom uczestnictwa jak i program Mistrzostw.
235 Oficjalnych medali nie rozdaje się w konkurencjach historycznych i juniorów.
240 Ceremonie
241 Mistrzostwa inaugurowane są krótką ceremonia, otwarcia przed rozpoczęciem zawodów.
242 Ceremonia zamknięcia odbywa się ostatniego dnia, po zakończeniu wręczenia nagród.
--------------------------------------------------------------
250 Arbitraż
251 Na każde mistrzostwa wyznacza się Komisję Arbitrażową składającą się z 3 członków i ich zastępców.
252 W zamian za członka zastępca wkracza w akcję, kiedy spór dotyczy:
a) zawodnika z kraju członka komisji,
b) konkurencji w której startował członek komisji arbitrażowej jako zawodnik,
253 Komisja Arbitrażowa ma następujące obowiązki i zakres odpowiedzialności: a) rozstrzyganie wszystkich sporów, b) skontrolowanie tarcz najlepszych 6 zawodników każdej konkurencji, c) skontrolowanie broni najlepszych 6 zawodników każdej konkurencji razie zgłoszenia protestu W razie żądania odrzucenia broni, kapitan drużyny jak i strzelec mają możliwość dyskutowania zagadnienia z Komisją.
254 Wszystkie decyzje Komisji Arbitrażowej są wiążące i ostateczne.
255 Złożenie protestu do Komisji Arbitrażowej odbywa się na piśmie poprzez delegata lub kapitana drożyny kraju zainteresowanego. Odwołania dotyczące notowanej punktacji powinny być kierowane do głównego sędziego w ciągu I godziny od pierwszego ogłoszenia wyników.
256 Sankcje i kary, które mogą być narzucone to: a) ostrzeżenie wyrażone przez prowadzącego zawody (Range officer), b) odjęcie 2 punktów od wyniku zawodnika. c) dyskwalifikacja orzeczona przez Komisję Arbitrażową na podstawie raportu prowadzącego zawody (Range officer).
257 Przewodniczący Komisji Arbitrażowej (główny sędzia) i prowadzący zawody wywieszają harmonogram posiedzeń Komisji. 258 Komisja Arbitrażowa mianuje z racji pozyskania odpowiednich informacji sędziego z kraju gospodarza na jej członka bez prawa glosowania.
260 Komisja Kontroli Broni
261 Komisja Kontroli Broni jest wyznaczana przez prezesa MLAIC (President) z pośród aktywnych członków z co najmniej 3 krajów Organizatorzy takich mistrzostw powinni typować odpowiednich kandydatów i wyłonić z pośród nich członków komisji przed rozpoczęciem mistrzostw. Członek komisji nie jest upoważniony do kontroli broni zawodników swojego kraju
262 Komisja Kontroli Broni ma następujące obowiązki i zakres odpowiedzialności:
a) kontroluje i certyfikuje każdą broń która ma być użyta w zawodach przed rozpoczęciem zawodów,
b) broń skontrolowaną i dopuszczoną do zawodów identyfikuje i oznacza w sposób widoczny jako replikę lub oryginał;
c) na strzelnicy musi dysponować wszystkimi instrumentami i przyrządami, które są potrzebne do kompetentnej kontroli broni (np. kalibromierze, mikrometry, lupy, zespoły śrub metrycznych) i specyfikacje modeli powszechnie używanej broni;
d) Komisja może sprawdzać przy każdej broni urządzenia celownicze, lufy itd. na miejscu strzelania zaraz po użyciu broni.
263 a) Bron wątpliwa musi być przedstawiona Komisji do kontroli z każdą osiągalną wiarygodną dokumentacją. Wtedy może być zaakceptowana z zastrzeżeniami lub odrzucona. Taka akceptacja („with normal reserves”) oznaczą że Komisja akceptuje broń jako zgodną z regulaminem ale bez implikacji jej historycznej wiarygodności.
b) Pociski budzące wątpliwości muszą być przedstawione i jeden wzór zostawiony Komisji do Kontroli Broni z każdą osiągalną wiarygodną dokumentacją Tego typu pociski mogą być zaakceptowane lub odrzucone. Za pociski wątpliwe uważa się wszystkie te, które odbiegają od powszechnie znanych standardów.
264 Dyskwalifikacja broni przez Komitet musi nastąpić przed rozpoczęciem zawodów.


czess
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 400
Rejestracja: 2004-12-06, 19:54
Lokalizacja: ŚLĄSK CIESZYŃSKI
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Postautor: czess » 2007-10-18, 09:49

300 REGULAMINY STRZELAŃ KONKURENCJI TARCZOWYCH
(Konkurencje Tarczowe = Precision events, to strzelania z muszkietów, karabinów, pistoletów i rewolwerów w odróżnieniu do strzelań do rzutków)
301 Wszyscy kapitanowie drużyn i zawodnicy muszą w pełni znać regulamin MLAIC i program zawodów.
302 Prowadzący zawody (Range Officer) są wyznaczani przez kraj organizatora i obejmują: a) Dyrektora zawodów (Chief Range Officer), który jest odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie organizacji strzelnicy w czasie całych mistrzostw. b) nadzorujących osie (Line Officers), którzy sprawdzają czy zawodnicy są na miejscach dla nich wyznaczonych przed każdą konkurencją i kontrolują przestrzeganie regulaminu zawodów. c) nadzorujących strzelanie (Verification Offcers), którzy obserwują wyznaczone tarcze licząc strzały do nich oddane przez określonego zawodnika, notują strzały poza tarczą na tarcze sąsiednie i zacięcia broni. d) Prowadzący zawody nie może przeszkadzać strzelcom po sygnale rozpoczęcia strzelania (Open Fire), z wyjątkiem zagrożeń bezpieczeństwa.
303 Nikomu z wyjątkiem nadzorujących i sędziów nie wolno przekroczyć linii wyznaczonej dla widzów ustaloną na 3 metry od linii strzelań. Nikt z wyjątkiem Prowadzącego zawody nie może przemówić do strzelców w trakcie zawodów. Publiczność musi w trakcie strzelań zachować ciszę.
PS.: Jest to wyłączne prawo Prowadzących zawody Range Officers, którzy jednocześnie muszą zapewnić, żeby zawodnikowi nie przeszkadzano w ciągu 30-to minutowego czasu strzelania. Każdy, kto mówi na tyle głośno, że może usłyszeć to zawodnik obojętnie czy są to pozytywne czy negatywne komentarze, łamie tą regułę. Rekomenduje się, żeby przeszkadzającego wyprosić ze strzelnicy. Jeśli ta sama osoba przeszkadza powtórnie, powinna być zgłoszona do komisji arbitrażowej w celu podjęcia kroków dyscyplinarnych. Wielokrotne fotografowanie zawodnika w trakcie strzelania może rozpraszać Strzelca i może tym samym być również traktowane jako łamanie powyższej reguły co powinno pociągnąć interwencje prowadzącego zawody.
304 Dozwolona jest weryfikacja strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie dozwolone są uwagi trenera ani inna pomoc.
305 Sygnały używane na zawodach: a) początek strzelania — dwa gwizdki b) przerwanie ognia— seria krótkich gwizdków, c) zakończenie strzelania — jeden długi gwizdek.
306 Broni nie wolno ładować przed sygnałem na rozpoczęcie strzelania: „Open Fire”.
307 Niedopuszczalne jest odpalenie kapiszonów lub próba zapłonu broni skałkowej przed sygnałem rozpoczęcia strzelania.
308 Na sygnał „przerwij ogień” Broń musi być pozbawiona kapiszonów/prochu na panewce
309 Broń musi być rozładowana na sygnał „koniec strzelania”. Dla lepszego odróżnienia organizator zawodów może zadecydować o użyciu różnych gwizdków do każdego z trzech sygnałów.
310 Tarcze
311 a) W konkurencjach nr 1, 9, 14, 16, 19, 27 i 31 stosowana jest francuska tarcza wojskowa 200m (MLMC C200), średnica pkt 10 = 80mm(3.15”); czarny do pkt6 o średnicy 400mm (15.75”). b) Konkurencje nr2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37 i 38 — tarcza pistoletowa ISSF 50m (C50). 10 = 50mm (1.97”) — czarny do pkt 7, średnica: 200mm (7.87”), biały od brzegu do 1 — 500mm (19.69”) c) O ile w/w tarcze nie są naklejane na karton, muszą być z papieru 230g/m2
312 Na tarczy powinny się znajdować następujące zapisy: górny lewy róg — numer zmiany, górny prawy róg — numer tarczy, dolny lewy róg — numer strzelca, dolny prawy róg - numer konkurencji. Na tarczy nie może być wpisane ani nazwisko ani narodowość zawodnika. Wartość każdego strzału i ilość przyznanych w sumie punktów musi być podana wyraźnie w prawym dolnym rogu z podpisem kontrolującego.
313 a) w konkurencjach stosujących tarczę pistoletową ISSF 50(C50), każdy strzelec ma dwie tarcze umocowane obok siebie na tym samym poziomie. 6 strzałów oddaje do jednej i 7 strzałów do drugiej lub odwrotnie. O ile stosowane są tarcze elektroniczne, stosuje się tylko jedną tarczę na wszystkie 13 strzałów b) w konkurencjach stosujących francuską tarczę wojskową na 200m (C200) używa się jedną tarczę na wszystkie 13 strzałów.
314 Modyfikacje regulaminu do użycia tarcz elektronicznych (mają wyłącznie zastosowanie jeśli używane są tarcze elektroniczne) a) Tarcze powinny być drukowane według regulaminu ISSF. 550 mm w kwadracie. Tarcza powinna być na białym tle z czarnym centrum
h) Przy konkurencjach Miquelet, Tanegashima I Hizadai są liczone tylko punkty od 5 do 10.
320 Trening
321 Podczas zawodów niedopuszczony jest trening. Na trening przewidziane są dwa dni przed zawodami.
322 Ilość tarcz na osiach przeznaczonych do treningu powinna odpowiadać ilości startów danej drużyny.
-----------------------------------------------------
330 Zasady Strzelań
331 Pozycje leżąca, klęcząca, stojąca - rozumie się jako zgodne z ISSF. a użycie pasa nośnego jest dozwolone we wszystkich pozycjach
332 Oddaje się trzynaście (13) strzałów w ciągu 30 minut, z tego 10 najlepszych strzałów liczone są jako rezultat. Jeden strzał próbny może być wystrzelony do kulochwytu, po uprzednim powiadomieniu nadzorującego zawody. Odpalenie kapiszonów lub panewki i strzały próbne muszą się mieścić w 30 minutach przeznaczonych na strzelanie.
333 W wypadku zakłóceń przy ładowaniu, jak załadowanie dwóch kul, załadowanie kuli bez prochu itd., strzelec musi uzyskać pozwolenie od nadzorującego zawody na strzelanie, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie jest liczony do trzynasta strzałów danej konkurencji.
334 W wypadku przerwania zawodów z powodu złej pogody lub innych względów, liczenie czasu będzie wznowione po ustaniu przyczyn przerwania strzelania. Jeśli tarcze ucierpią tak, że nie nadają się do dalszego użycia, muszą być wymienione.
335 Każda usterka broni wymagająca pomocy osób trzecich powoduje wykluczenie zawodnika z bieżącej konkurencji. Każda konieczna naprawa broni podczas zawodów musi być wykonana wyłącznie przez samego strzelca w czasie tych 30 min przeznaczonych na strzelanie. Niedozwolona jest wymiana broni lub przedłużenie czasu strzelania o czas naprawy.
336 Obowiązki i odpowiedzialność każdego zawodnika to: a)powinien w pełni znać i zawsze stosować wszystkie regulaminy i zasady strzelania b) przedstawić swoją broń do oceny Komisji Kontroli Broni, celem dopuszczenia jej do strzelania w czasie wyznaczonym przed zawodami, c) podać dowody zgodności własnej broni z oryginałem, o ile żąda tego Komisja Kontroli Broni d) w wyznaczonym czasie stawić się na linii strzelania przyznanej do danej konkurencji, e) być odpowiedzialnym za stan i sprawność własnej brom i wyposażenia. 1) zachować się zawsze zgodnie z duchem sportowym i promować cele MLAIC.
340 Ocena Punktów
341 W konkurencjach, gdzie używa się dwie tarcze, może zostać oddanych na pierwszą maksymalnie 7 strzałów, a na drugą 6. W wypadku gdy na tarczę zostało oddanych więcej niż 7 strzałów, będą odliczane najlepsze przestrzeliny powyżej 7.
Przykład: tarcza 1 (8 strzałów) 10, 10, 9, 9, 9, 9, 8, 7 (skreśla się najlepszy, tj. 10) Tarcza 2 (5 strzałów) 10, 9, 9, 9, 8 Sumowanie: 10, 10, 10. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 7 razem = 91

a) Jeśli używane są tarcze elektroniczne podliczanie punktów, notowanie przerw itd. odbywa się komputerowo, który drukuje też wynik. Na wypadek te samej sumy punktów decyduje suma odległości wszystkich strzałów od centrum.
342 Aby przestrzelina mogła być zaliczona do wyższej punktacji, musi jej środek co najmniej leżeć na linii.
343 strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony Nadzorującemu (Verification Officer) i będzie liczony jako błąd.
344 Punktacja musi być uznana przez oficjalnego przedstawiciela kraju organizującego mistrzostwa i przedstawiciela MLAIC.
345 Przy równej sumie punktów kilku zawodników w konkurencjach indywidualnych zwycięża ten, kto ma więcej przestrzelin wyższej punktacji (w porządku malejącym) a jeśli i tutaj jest remis typuje się przegranego, ustalając najdalej oddalony od środka tarczy strzał 10-ciu zaliczanych, itd. Jeśli i po tej metodzie są wyniki remisowe, uwzględnia się trzy odrzucone strzały.
346 Jeżeli jest remis w strzelaniu drużynowym, wygrywa drużyna, która ma największą ilość przestrzelin wyższej punktacji (w porządku malejącym) a jeśli i tutaj jest remis typuje się przegraną, ustalając najdalej oddalony od środka tarczy strzał 10-ciu zaliczanych, itd.


czess
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 400
Rejestracja: 2004-12-06, 19:54
Lokalizacja: ŚLĄSK CIESZYŃSKI
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Postautor: czess » 2007-10-18, 10:29

350 Broń
351 Informacje ogólne: a) Każdą jednostkę broni można użyć tylko jeden raz w danej konkurencji. b) Każda broń używana w mistrzostwach MLAIC musi być własnością prywatną. c) Muszka nie może być winnym kolorze niż biały lub czarny. d) Pozycja ładowania (bezpieczeństwa) kurka — o ile występuje w danym modelu broni - musi być bezwzględnie sprawna.
352 Broń oryginalna: Wszelkie przeróbki na broni oryginalnej, które obniżają jej wartość historyczną, dyskwalifikują ją w użyciu na mistrzostwach MLAIC.
A) Karabiny Wojskowe
Broń wojskowa dopuszczona w konkurencjach nr 1,3,8,9,10,11, 15 i 37 musi odpowiadać następującym wymogom:
1) broń musi być produkowana wg modeli wojskowych, bez zmian, zawierająca przyrządy celownicze oryginalne, odpowiadające modelom wojskowym.
2) Drobne modyfikacje w broni wojskowej które są dozwolone, to zastępcze wkłady muszki i szczerbinki o tej samej konfiguracji i modelowane wg oryginału. Zmiany oryginalnych przyrządów celowniczych są niedozwolone.
3) Skałkowe muszkiety wojskowe o gładkich lufach które posiadają nieusuwalne szczerbiny nie są dopuszczone do konkurencji nr 1 i 9 i niedopuszczalne jest ich usuwanie; natomiast muszkiety, które mają usuwalne szczerbinki (i których usuniecie nie zmienia broni) mogą być używane po usunięciu szczerbinki.
4) Spusty z przyspiesznikiem, dodatkowe miękkie nakładki na kolby lub baki, czyszczenia luf między strzałami i używanie długich rurek do ładowania prochu są niedozwolone; 5) kaliber lufy musi być większy niż 13,5 mm (0.5315”).
6) lufy broni oryginalnych nie mogą być gięte celem poprawienia punktu celowania;
7) zakazane jest używanie replik luf lub użycie luf z wkładką (rektyfikowane).
B) Karabiny dowolne
Karabin nie kwalifikujący się do klasy „A)Karabiny wojskowe” i posiadający przyrządy celownicze odpowiednich czasów (z wykluczeniem urządzeń optycznych i lunet) może być używany w konkurencjach nr 2, 4, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27 i 36.
Obowiązuje co następuje:
1) przezierniki są dozwolone nawet, jeśli są nowo produkowane, o ile są typu odpowiedniego do danego modelu broni: modele sprzed 1750 r. dla broni lontowej, do 1850 r. dla broni skałkowej i do 1890 r. dla broni kapiszonowej. Reguła ta obowiązuje względem muszek tunelowych i przezierników,
2) karabiny wojskowe kalibru mniejszego niż 13,5 mm mogą być używane w konkurencjach nr 4 i 20, a w dowolnym kalibrze w konkurencjach nr 2, 8, 15, 17 i 24.
3) lufy nie mogą być gięte celem poprawienia punktu celowania
4) Niedozwolone są nowe lufy lub lufy oryginalne z wkładami (rektyfikowane).
C) Pistolety i rewolwery
Każdy oryginalny i nie zmodyfikowany pistolet lub rewolwer z przyrządami celowniczymi odpowiednich czasów może być używany w konkurencjach nr 5, 6, 7, 18, 25 i 30. Muszą być spełnione następujące wymagania:
1) pistolety jednostrzałowe z lufą gwintowaną używane w konkurencji nr 6 i 18 muszą posiadać przyrządy celownicze z XIX wieku, tak np. muszkę Perlkorn „główka gwoździa” „blaszka wąska” (szerokość max 2,03mm), „wąska piramida” lecz nie celownik typu Partridge. Szczerbinka musi być w kształcie V lub U, na dnie zaokrąglona.
2) muszka rewolweru w konkurencji nr 7 i 30 ma być o wysokości potrzebnej do strzelania na 25m. jej oryginalny profil musi być zachowany.
3) lufy nie mogą być gięte celem poprawienia punktu celowania
4) Niedozwolone są nowe lufy lub lufy oryginalne z wkładami (rektyfikowane)

353 Repliki: Replika jest wiarygodną reprodukcją broni dawnych czasów, wytworzoną nowoczesnymi metodami produkcji, posiadającą kolbę, lufę, zamek i przyrządy celownicze w stylu oryginału. Replika może zawierać również części oryginalne. Nie jest wymagane, by posiadała znaki obstrzeliwania (uwaga: odmienne przepisy krajów CIP).
A) Repliki karabinów wojskowych
Karabiny i muszkiety wojskowe dopuszczone w konkurencjach nr 1, 3, 8, 9, 10, 15, 17 i 37 muszą odpowiadać następującym wymogom:
1) repliki karabinów wojskowych muszą odpowiadać specyfikacją i tolerancją oryginałów wojskowych karabinów. Skok gwintu i ilość bruzd musi odpowiadać oryginale, głębokość bruzd może być natomiast różna.
2) Małe zmiany muszki i szczerbinki są dozwolone, aby nadawały się do strzelania na tarcze, forma przyrządów celowniczych musi być jak w oryginałach.
3) Repliki skałkowych karabinów wojskowych z gładką lufą posiadające szczerbiny nie są dopuszczone do konkurencji nr 1.
4) Spusty z przyspiesznikiem, miękkie nakładki na kolby lub baki, czyszczenie lufy między strzałami, używanie długiej rurki do ładowania prochu są niedozwolone.
5) Kaliber musi być powyżej 13,5mm(0.5315”)
B) Repliki karabinów dowolnych
Replika karabinu nie kwalifikującego się do klasy „A)Karabiny wojskowe” i posiadająca przyrządy celownicze odpowiednich czasów (z wykluczeniem urządzeń optycznych i lunet) może być używana w konkurencjach kategorii Replika nr 2, 4, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 29 i 36. Muszą być spełnione następujące wymagania:
1) Skok gwintu i ilość bruzd musi odpowiadać oryginałom, głębokość bruzd może się natomiast różnić.
2) przezierniki i muszki tunelowe są dozwolone, jeśli odpowiadają okresowi produkcji oryginałom modele sprzed 1750 r. dla broni lontowej, do 1850 r. dla broni skałkowej i do 1890 r. dla broni kapiszonowej;
3) repliki karabinów wojskowych kalibru mniejszego niż 13,5 mm mogą być używane w konkurencjach nr 4 i 20, a karabiny dowolnego kalibru w konkurencjach nr 2, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 29 i 37.
C) - repliki pistoletów i rewolwerów
Każda wierna replika pistoletu lub rewolweru z przyrządami celowniczymi odpowiednich czasów może być używana w konkurencji nr 5, 6, 12, 13, 18 i 25. Przy tym muszą być spełnione następujące wymagania:
1) repliki jednostrzałowych pistoletów kapiszonowych z lufą gwintowaną używane w konkurencji nr 6 muszą posiadać przyrządy celownicze modelu z XIX wieku, tak np. muszkę Perlkorn „główki gwoździa” „blaszka wąska” (szerokość max 2,03mm), „wąska piramida” lecz nie celownik typu Partridge. Szczerbinka musi być w kształcie V lub U. na dnie zaokrąglona.
2) muszka rewolweru w konkurencji nr 12 ma być o wysokości potrzebnej do strzelania na 25 m jej oryginalny profil musi być zachowany. Nie ma restrykcji względem rodzaju gwintu lufy przy replikach rewolwerów.
3) Akceptowane są muszki montowane na jaskółczy ogon przy czym stopka musi być ścięta tak aby nie wystawała poza profil lufy.

354 Broń lontowa (oryginały i repliki)
A) Oryginalne muszkiety lontowe — oryginały gładkolufowe używane w konkurencjinr 14(0), 15(0), 16(0), 19, 24 i 27 powinny odpowiadać następującemu wyglądowi: wczesny model portugalski lub japoński z kolbą policzkową (podobną do kolby pistoletowej) opieranej o policzek zamiast przedramię. Szczerbinka posiadać powinna nieznaczne wycięcie a muszkę piramidową lub jako blaszkę pionową. Odrestaurowane urządzenia celownicze muszą odpowiadać tym formom;
B) Repliki muszkietów lontowych - repliki gładkolufowych muszkietów lontowych używanych w konkurencji nr 14(R), 15(R), 16(R), 19 i 24 powinny odpowiadać jednemu z następujących typów: 1) wczesny model portugalski lub japoński z kolbą policzkową zamiast kolby ramiennej. Szczerbinka posiadać musi wąskie wycięcie i muszkę piramidową lub jako blaszkę pionową. 2) model europejski z kolbą ramienną w stylu oryginalnych wojskowych, posiadających często podpórkę (forkiet). Podpórka ta nie jest dopuszczona do zawodów MLAIC. Również niedopuszczone są przezierniki, natomiast dopuszczone są nieregulowane celowniki z tarczą i muszki tunelowe mocowane na lufie odpowiadające modelowi broni.
C) Pistolety lontowe — dopuszczone do konkurencji nr 5, 28 i 39 (zob. 354 G i załącznik 6)
1) Pistolety lontowe japońskie są wersjami krótkimi muszkietów japońskich.
D) Zawody (ważne dla konkurencji oryginałów i replik 1) podczas ładowania palący się koniec lontu musi być włożony do bezpiecznego naczynia. 2) w trakcie strzelania lont musi być tak mocowany, by nie wypadł z uchwytu.
E) Wkłady do luf— do gładkich luf broni lontowej wkłady te są dozwolone ze względów bezpieczeństwa jak długo nie mają wpływu na zewnętrzny historyczny wygląd broni. Oryginały z wkładami są dopuszczone jedynie w konkurencji dla replik.
F) W przypadku, gdy do konkurencji oryginałów broni lontowej przystąpi mniej niż 4
strzelców, dołączą oni do konkurencji replik.
G) Repliki pistoletów lontowych nie są dopuszczone w klasie replik konkurencji nr 5
(Cominazzo)


czess
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 400
Rejestracja: 2004-12-06, 19:54
Lokalizacja: ŚLĄSK CIESZYŃSKI
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Postautor: czess » 2007-10-18, 11:11

355 Różne
1) pistolety skałkowe — oryginały i repliki używane w konkurencji nr 5 muszą mieć kaliber minimum 11 mm (.433”). 2) aby zapobiec użyciu rewolwerów jako pistoletów jednostrzałowych, strzelcy muszą ładować co najmniej 5 komór przy pierwszych dwóch seriach. 3) Bębenek może być wyjęty z broni w każdym celu — z wyjątkiem ładowania. 4) Główne części replik (lufa, zamek, bębenek) mogą być produkowane ze stali nierdzewnej. 5) W replikach strzelb gładkolufowych dozwolone są lufy chromowane.

356 Amunicja
A) proch:
1) W użyciu może być jedynie czarny proch produkcji przemysłowej. O ile jest to konieczne można prostym testem sprawdzić czy stosowany jest autentyczny proch czarny aby zapobiec używania substytutów przez zawodników 2) Broń ładuje się wyłącznie z fiolek zawierających uprzednio odmierzone pojedyńcze porcje prochu. 3) Nie wolno używać prochownic zawierających proch na panewki powyżej 16g (250 grainów).
B) przybitki: W Żadnej konkurencji nie są dopuszczone przybitki plastikowe. Przybitki mogą być z filcu, papieru lub tkaniny.
C) pociski: Pociski muszą odpowiadać oryginałom jakie były używane do danej broni, mianowicie: 1) broń skałkowa i lontowa— wyłącznie kula okrągła, 2) gwintowane pistolety kapiszonowe (nr 6) wyłącznie kula okrągła, 3) rewolwery kapiszonowe — kule okrągłe lub pociski stożkowe, 4) wojskowe karabiny kapiszonowe - ekspansyjne pociski w stylu oryginałów (Minie). 5) dowolny karabin kapiszonowy - kula okrągła lub każdy typ pocisku podłużonego. Nie można użyć pocisków, które zostały opatrzone wcześniej gwintem, o ile oryginał broni nie był do tego przygotowany. W Żadnej konkurencji nie jest dopuszczony nowoczesny typ pocisku (np. Wadcutter), poza tymi, które są dozwolone do karabinów dowolnych (zob. pkt. 5).

357 Akcesoria
A) Pasy
1) Pas musi być oryginalny lub reprodukcja oryginału danej epoki. Pasy współczesne regulowane włącznie z pasami jednopunktowymi nie są dopuszczone.
2) Do konkurencji nr 1, 3, 9, 10 i 37 są, dozwolone tylko pasy typu wojskowego. Do przymocowania pasów można użyć wyłącznie oryginalnych zaczepów.
3) Na przymocowanie pasów nośnych można użyć troków jeśli broń nie ma zaczepów Przy broni nie posiadającej bączka (zaczepu) do pasa zabrania się ich montowania.
4) Pasy nie są dopuszczone przy karabinach lontowych
B) Podpora lewej ręki— „Jabłka” do lewej ręki muszą być oryginalne lub repliki oryginałów i mogą być używane tylko przy modelu broni, w której ten dodatek był stosowany.
C) Lejki i rurki do ładowania
1) lejki i rurki do ładowania mogą być używane do wszystkich konkurencji z wyjątkiem nr 1, 3, 9 i l0. 2)Lejki z krótką rurką o max długości do 10 cm (4”) dozwolone są w konkurencji nr 1, 3, 9 i 10 dla uniknięcia rozsypywania się prochu.
D) Wyciory do czyszczenia mogą być używane wszystkich dyscyplinach, z wyjątkiem nr 1, 3, 9 i 10.
E) Ubranie
1) Ciężkie spodnie strzeleckie jakich się używa w konkurencjach ISSF są wykluczone z mistrzostw MLAIC. Ta reguła dopuszcza lekkie spodnie strzeleckie np. z bawełny bez usztywniaczy, które mogły by dać znaczną pomoc. Spodnie mogą mieć wzmocnienia na kolanach w celu ochrony kolan strzelca i w kroku. Natomiast, czego się nie dopuszcza to ciężkie i sztywne spodnie (np. takie ze skóry lub podwójnego ciężkiego materiału) które mają lub nie dodatkowe szyny w nogawkach w celu dodatkowego podparcia. Tą regułą objęte są też spodnie które zawierają jakiekolwiek specjalności celem unieruchomienia lub redukcji swobody poruszania nóg i dolnej części tułowia strzelca i które tym samym mogły by pomóc strzelcowi w uzyskaniu lepszej pozycji wyjściowej.
2) Poza tym nie ma żadnych ograniczeń.


358 Naprawy
1) Naprawy muszą uwzględnić konstrukcję oryginału i być wykonane tak, żeby odpowiadać okresowi wyprodukowania broni. 2) Powierzchnie baterii broni skałkowej muszą być wykonane ze stalowych materiałów.
3) Łoże lufy nie może być wykonane z nowoczesnego materiałów takich jak żywice epoxy, włókno szklane itp. Dozwolone jest użycia trocin i kleju zwierzęcego, jak robili to rusznikarze dawnych czasów przy naprawach.

359 Dane broni najlepszych 6 zawodników.
Rezultaty końcowe mistrzostw MLMC podają dla pierwszych 6 zawodników sklasyfikowanych w każdej konkurencji też dokładny opis broni, producenta i kaliber. Żeby skorzystali z takiej wiedzy niedoświadczeni strzelcy, ci najlepsi proszeni są również o podanie dodatkowych informacji takich jak dane pocisku (typ, ciężar, rozmiar), prochu (marka i ładunek), typ przyrządów celowniczych (otwarte lub przeziernicze).Wróć do „MLAIC”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość