Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe "Cel - Chmiel 2018"

Moderator: Moderatorzy CP

Awatar użytkownika
Semen.
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 75
Rejestracja: 22 stycznia 2010, 19:12
Tematy: 0
Lokalizacja: Biłgoraj

Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe "Cel - Chmiel 2018"

Post autor: Semen. »

Z upoważnienia organizatorów zapraszam na kolejne Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe "Cel - Chmiel 2018" w Borowicy.

REGULAMIN

Ogólnopolskich Chmielakowych Zawodów Czarnoprochowych ,,Cel- Chmiel 2018'' [/b]


I. ORGANIZATOR:
Krasnostawskie Stowarzyszenie Strzeleckie PATRON w Krasnymstawie
II. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:
25.08.2018 r. Strzelnica KSS Patron w Borowicy koło Krasnegostawu
Rozpoczęcie zawodów o godz. 9:00 (rejestracja uczestników w dniu zawodów od godz. 8:30)
Zmiany startowe co 45 min.

III. CEL ZAWODÓW:.- Popularyzacja sportu strzeleckiego.- Popularyzacja strzelectwa z broni historycznej i jej replik. - Rywalizacja sportowa środowiska strzelców czarnoprochowych.
- Integracja środowiska strzelców czarnoprochowych.
IV. UCZESTNICTWO:
Członkowie klubów strzeleckich, Bractw Kurkowych, osoby niezrzeszone posiadające własną broń czarnoprochową bez obowiązku posiadania legitymacji, licencji itp.


Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz regulaminu zawodów.
Opłata startowa:
pierwsze 2 konkurencje po 30 zł, każda kolejna 20 zł, rzutki 30 zł.
W ramach opłaty organizator zapewnia napoje chłodzące, herbatę, kawę,przekąski, gorący posiłek.
Opłata za poczęstunek dla osób towarzyszących – 30 zł.
Organizator przewiduje możliwość noclegu w namiocie wojskowym na terenie strzelnicy (do dyspozycji namiot oraz materace).


V. OSOBA DO KONTAKTÓW, EMAIL, TELEFON.

Sprawy organizacyjne – Artur Boruczenko 792 909 409

Zgłoszenia startów: borucz@poczta.onet.plW zgłoszeniu proszę podać:

Nazwisko, Imię -
Przynależność do Klubu strzeleckiego/Organizacji
Konkurencje
Preferowane godz. startów

VI. KLASYFIKACJA: indywidualna
NAGRODY: miejsca 1- 3 medale, miejsca 1-6 dyplomy, miejsca pierwsze – puchary i nagrody rzeczowe.

VII. ROZGRYWANE KONKURENCJE:

KARABINY I MUSZKIETY
1. Vetterli (karabin kapiszonowy 50 m) - broń: każdy muszkiet lontowy lub skałkowy, każdy karabin skałkowy lub kapiszonowy, - przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, - tarcza ISSF 20/50, - postawa stojąc, odległość 50 metrów.

2. Pennsylvania (karabin skałkowy 50m)
- broń: dowolny karabin skałkowy, lufa gładka lub gwintowana,
- przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
- amunicja : okrągła kula ,
- tarcza ISSF 20/50,
- postawa stojąc, odległość 50 metrów.

3. Lamarmora (kapiszonowy karabin wojskowy 50m) - broń: kapiszonowy karabin wojskowy kal. powyżej 13,5 mm,
- przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy (dozwolone niewielkie modyfikacje),
- amunicja zgodna z epoką i dla danego karabinu,
- tarcza ISSF 20/50,- postawa stojąc, odległość 50 metrów.


4. Miquelet (skałkowy karabin wojskowy 50m)
- broń - wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy,
- przyrządy celownicze – typ oryginalny, wojskowy bez szczerbiny,
- tarcza: francuska tarcza wojskowa na 200 metrów,
- postawa stojąc, odległość 50 metrów.
Ubiór strzelca: dopuszczone jest używanie kurtek strzeleckich, rękawic strzeleckich i butów strzeleckich, niedopuszczone jest używanie spodni strzeleckich, spodni z usztywnieniami, lub innych spodni powodujących polepszenie statyki strzelca, jednakże w przypadku identycznych wyników zwycięża strzelec w stroju historycznym. Użycie pasa nośnego broni jest dozwolone we wszystkich konkurencjach karabinowych. Pas musi być oryginalny lub być reprodukcją oryginału z danej epoki. Pasy współczesne regulowane włącznie z pasami jednopunktowymi nie są dopuszczone.
Do konkurencji Lamarmora i Miquelet dozwolone są tylko pasy typu wojskowego. Mocowanie pasów do broni musi być zgodne z regulaminem MLAIC.

PISTOLETY I REWOLWERY
5. Kuchenreuter (pistolet kapiszonowy 25 m) - broń - dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy, o dowolnym kalibrze, gwintowany, - przyrządy celownicze zgodne z oryginałem i epoką, - amunicja : okrągła kula,- tarcza ISSF 20/50, - postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.

6. Mariette (rewolwer 25m) - broń – dowolny rewolwer kapiszonowy, - przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna o profilu w stylu oryginału, - tarcza ISSF 20/50, - postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.


RZUTKI
7. Rzutki
Broń gładkolufowa, śrutowa, kapiszonowa lub skałkowa, każdego kalibru.
Konkurencja zostanie rozegrana po zakończeniu konkurencji kulowych (uwarunkowania techniczne strzelnicy).


PRZEPISY DODATKOWE - OGÓLNE

Konkurencja odbędzie się jeśli zgłosi się do niej minimum 4 uczestników.
Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu strzelnicy, regulaminu zawodów oraz przepisów bezpieczeństwa.
Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie trwania konkurencji, zabronione jest przebywanie na stanowiskach strzeleckich innych osób poza zawodnikiem.
Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.
Niedopuszczalne jest kilkukrotne powtarzanie przez zawodnika tej samej konkurencji czy to z tej samej broni czy innej.
W zawodach mogą brać udział sędziowie, jednakże nie mogą sędziować konkurencji w której biorą udział, a oceny wyników przez nich osiągniętych dokonuje inny sędzia.
Sankcje i kary obowiązują zgodnie z regulaminem PZSS (ostrzeżenie, upomnienie, dyskwalifikacja).
W pozostałych nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestiach zastosowanie mają przepisy MLAIC lub ISFF gdy przepisy MLAIC w danej kwestii milczą.
PRZEPISY DODATKOWE - STRZELANIA TARCZOWE
Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba (asysta).
Komendy:
a) początek konkurencji: „START” ,
b) przerwanie ognia: „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” lub inna komenda jednoznacznie sugerująca przerwanie strzelania ,
c) koniec konkurencji: „STOP” .
Każdy zawodnik oddaje 13 strzałów, w czasie 30 minut, z czego 10 najlepszych przestrzelin liczonych jest jako rezultat konkurencji.
Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji.
Kapiszony lub podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na rozegranie konkurencji.
„Biały strzał” - strzał rozgrzewający można wykonać w czasie 30 min przeznaczonych na rozegranie konkurencji w kierunku kulochwytu poza tarcze, po wcześniejszym zgłoszeniu tej czynności sędziemu stanowiskowemu.
Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji trzynastu strzałów w zawodach.
Awarie broni powstałe w czasie trwania konkurencji muszą być usunięte w czasie 30 min przeznaczonym na jej rozegranie przez zawodnika bez pomocy innych osób.
Jeżeli do tarcz oddano więcej niż 13 strzałów, przy sumowaniu wyniku odliczona zostanie przestrzelina o najwyższej wartości.
Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero.
Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, musi co najmniej połową średnicy leżeć na polu o wyższej wartości.
Jeżeli dwóch strzelców osiągnęło ten sam wynik (remis), to wygra ten zawodnik, który ma największą ilość przestrzelin do każdego pierścienia tarczy w porządku malejącym. Jeżeli ilość przestrzelin jest taka sama w każdym pierścieniu punktowym – na 10 strzałów liczonych, to odpada ten, który ma strzał najdalszy od środka celu – biorąc pod uwagę tylko 10 strzałów liczonych. W przypadku dwóch zawodników mających w tarczy przestrzeliny tej samej wartości i w tej samej odległości od środka tarczy – sprawdza się kolejne odrzucane od sumy wyniku trzy przestrzeliny.

PRZEPISY DODATKOWE - STRZELANIE DO RZUTKÓW

Tylko jeden strzał może być oddany w kierunku każdego rzutka.
Dubeltówki mogą być użyte w trakcie zawodów, ale pod warunkiem że tylko jedna lufa jest naładowana.
Bez konsekwencji karnych mogą być dopuszczone niewypały: jeden niewypał w ciągu rundy w przypadku broni kapiszonowej, jeden niewypał w przypadku remisu ( runda dodatkowa) . W przypadku każdego powyższego niewypału, zostaje wystrzelony dodatkowy rzutek na tym samym stanowisku.
Jeśli powodem niewypału jest mechaniczne uszkodzenie( broń zawodzi), jednak uszkodzenie nie jest związane z działaniem zamka (np. wada kapiszona) to strzelec otrzymuje dodatkowy rzutek do zestrzelenia.


OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu.
Broń na stanowiska strzeleckie przenosi się zamkniętą w futerałach, pokrowcach lub kaburach, wyjmowanie broni na stanowiskach strzeleckich dozwolone jest dopiero, po zgodzie sędziego stanowiskowego w czasie przygotowawczym.
Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.
Kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki).
Podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu, obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami .
Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku celu. Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, lub podsypaną panewką.
W czasie ładowanie broni skałkowej i lontowej otwór zapałowy należy zatkać zatyczką.
Obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia.
Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”.
Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE”: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami.
Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.
Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia.
Oddalenie się ze stanowiska musi być zgłoszone sędziemu stanowiskowemu który kontroluje rozładowanie broni zawodnika.
W przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu.
Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.

Awatar użytkownika
Trusia
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 43
Rejestracja: 21 czerwca 2015, 18:48
Tematy: 0
Lokalizacja: Warszawa

Re: Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe "Cel - Chmiel 2018"

Post autor: Trusia »

Jakie koszty startów za konkurencję?
Ok znalazłem nie ma pytania :-D
Ostatnio zmieniony 20 lipca 2018, 17:31 przez Trusia, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam

Marcin T.
Mój YT https://www.youtube.com/channel/UCdmimD ... 3tZIpgw5RA
Instagram : strzelectwo_sportowe

Awatar użytkownika
ARUNIA
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 89
Rejestracja: 08 lutego 2008, 18:33
Tematy: 0
Lokalizacja: CKS STARE STRZELBY

Re: Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe "Cel - Chmiel 2018"

Post autor: ARUNIA »

Pytanie do organizatorów: czy można przyjechać w piątek późnym popołudniem, i jak wygląda sprawa z sanitariatami (wc, bieżąca woda)?
Pamiętajcie o Alamo !!!

Boruta
Posty: 6
Rejestracja: 29 stycznia 2007, 21:10
Tematy: 0

Re: Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe "Cel - Chmiel 2018"

Post autor: Boruta »

Nie tylko można przyjechać w piątek, nawet jest to wskazane.
Ponieważ strzelnica jest praktycznie w lesie, więc warunki będą polowe -przy strzelnicy jest WC w postaci sławojki, oraz będzie zbiornik z wodą.
Jest szansa, że będzie również możliwość skorzystania z zaplecza sanitarnego w remizie strażackiej w Borowicy, ok. 300 m od strzelnicy- informacja wkrótce.

Awatar użytkownika
Semen.
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 75
Rejestracja: 22 stycznia 2010, 19:12
Tematy: 0
Lokalizacja: Biłgoraj

Re: Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe "Cel - Chmiel 2018"

Post autor: Semen. »

Eeee. Nie jest aż tak bardzo polowo :-D . Od piątku będzie gotowy na przyjęcie gości "Saloon" gdzie każdy traper może skorzystać z kuchenki gazowej z wyposażeniem (można nawet upiec indyka :one: ) . Obok będzie rozbity namiot wojskowy z materacami (od piątku do niedzieli). Gotowe do użycia będzie też palenisko z opałem na ognisko i stanowisko do grilla. Jak pisał Artur, woda do gotowania i mycia będzie zapewniona. Jest też prąd i oświetlenie, no i ogromna łączka do rozbicia własnego namiotu i zaparkowania.
Aż żałuję , że w tym czasie będę w Austrii :-? .

Awatar użytkownika
ARUNIA
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 89
Rejestracja: 08 lutego 2008, 18:33
Tematy: 0
Lokalizacja: CKS STARE STRZELBY

Re: Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe "Cel - Chmiel 2018"

Post autor: ARUNIA »

Jakby się mailem nie dolodło to piszę też na "beżowym"...
Arkadiusz Ćwięk, CKS Lok Stare Strzelby Jaworzno, konkurencje : Pennsylwania, Mariette, Kuchenrouter,
Pozdrawiam.
Pamiętajcie o Alamo !!!

Awatar użytkownika
Semen.
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 75
Rejestracja: 22 stycznia 2010, 19:12
Tematy: 0
Lokalizacja: Biłgoraj

Re: Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe "Cel - Chmiel 2018"

Post autor: Semen. »

Dzięki Arku.

Można też tutaj. Na pewno nie przepadnie :-D . A jeszcze możesz zadysponować odpowiadające Ci godziny startów :one: .

Awatar użytkownika
ARUNIA
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 89
Rejestracja: 08 lutego 2008, 18:33
Tematy: 0
Lokalizacja: CKS STARE STRZELBY

Re: Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe "Cel - Chmiel 2018"

Post autor: ARUNIA »

Oj tam, kolejki startowe obojętne, tylko nie pierwszą zmianę.... :piwo:
Pamiętajcie o Alamo !!!

Jacko75
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 0
Rejestracja: 31 lipca 2018, 17:51
Tematy: 0

Re: Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe "Cel - Chmiel 2018"

Post autor: Jacko75 »

Witam .Przepraszam że tak z marszu i odrazu tu.Mam na imię Jacek i pochodzę z Lublinai od jakiegoś czasu strzelam sobie z moich dwóch czarnoprochowcow Howkena i rewolweru.Mam pytanie do organizatorów czy można przyjechać na zawody i się ośmieszyć?

Awatar użytkownika
Semen.
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 75
Rejestracja: 22 stycznia 2010, 19:12
Tematy: 0
Lokalizacja: Biłgoraj

Re: Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe "Cel - Chmiel 2018"

Post autor: Semen. »

:-D Oczywiście, że możesz. Byle zgodnie z Regulaminem :568: . Akurat są dwie konkurencje odpowiednie dla Twojej broni. Najlepiej wyślij zgłoszenie do Artura (szczegóły w regulaminie).

A propos ośmieszania. Swój pierwszy start w zawodach zakończyłem na... 1 miejscu, więc :one: .
Ostatnio zmieniony 31 lipca 2018, 19:38 przez Semen., łącznie zmieniany 1 raz.

Bohdan.5
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 0
Rejestracja: 01 sierpnia 2018, 01:17
Tematy: 0

Re: Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe "Cel - Chmiel 2018"

Post autor: Bohdan.5 »

Pytanie do organizatora

Dlaczego zawody są tydzień po Chmielakach?
Co się stało? Taka atrakcja nas ominie.
Koniec z tradycją?

I jeszcze jedno czy na czas zawodów organizator mógłby załatwić Latojke, chodzi o nasze białogłowy
Naprawdę jest to problem.

Pozdrawiam z południa.

Bohdan.5
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 0
Rejestracja: 01 sierpnia 2018, 01:17
Tematy: 0

Re: Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe "Cel - Chmiel 2018"

Post autor: Bohdan.5 »

Bohdan.5 pisze:Pytanie do organizatora

Dlaczego zawody są tydzień po Chmielakach?
Co się stało? Taka atrakcja nas ominie.
Koniec z tradycją?

I jeszcze jedno czy na czas zawodów organizator mógłby załatwić tojtojke chodzi o nasze białogłowy
Naprawdę jest to problem.

Pozdrawiam z południa.
Ostatnio zmieniony 01 sierpnia 2018, 06:17 przez Bohdan.5, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
Semen.
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 75
Rejestracja: 22 stycznia 2010, 19:12
Tematy: 0
Lokalizacja: Biłgoraj

Re: Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe "Cel - Chmiel 2018"

Post autor: Semen. »

Co do terminu. No cóż, w klubie stanowimy mniejszość i jakoś z bezdymnymi musimy współistnieć :-/ . Więc, w tym roku Oni strzelają w Chmielaki :-? .
Odbijemy to sobie w przyszłym roku :one: (bywały już zawody w niechmielakowym terminie) .
Co do drugiego problemu :027: . Informuję, iż w tym roku, uroczyście oddano do użytku nowiutką, jeszcze pachnącą żywicą, sławojkę :101: . Obiekt zlokalizowany jest w lasku obok strzelnicy (po drugiej stronie drogi).
Dla pragnących bliższego kontaktu z cywilizacją, w tym newralgicznym momencie, istnieje możliwość skorzystania z toalety w OSP (jak wspominał Artur, ok. 300 m od strzelnicy) :516: .

Bohdan.5
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 0
Rejestracja: 01 sierpnia 2018, 01:17
Tematy: 0

Re: Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe "Cel - Chmiel 2018"

Post autor: Bohdan.5 »

Jasne, dziękuję.
Szkoda, że termin tak wypadł, Chmielaki to fajna impreza.
Semn wiem gdzie co stoi na Borowicy i nie o to chodzi.
Dla Pań powinna być osobna, tyle w temacie szkoda ciągnąć.
Do zobaczenia.

Awatar użytkownika
Semen.
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 75
Rejestracja: 22 stycznia 2010, 19:12
Tematy: 0
Lokalizacja: Biłgoraj

Re: Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe "Cel - Chmiel 2018"

Post autor: Semen. »

Rozumiem. Dzięki za zwrócenie uwagi.
Pomyślimy o tym. Jeśli nie na już, to na przyszłość.

Pozdrawiam.

Wróć do „Terminy zawodów krajowych i międzynarodowych - CP”