ZAWODY O PUCHAR PANI PREZES ŚKS ALFA

Moderator: Moderatorzy CP

Marek-
Moderator
Moderator
Posty: 4524
Rejestracja: 03 czerwca 2005, 09:00
Lokalizacja: Gliwice

ZAWODY O PUCHAR PANI PREZES ŚKS ALFA

Post autor: Marek- »

Dawno nie było zawodów CP zorganizowanych na Śląsku, w zawiązku z tym czas to zmienić :-D

REGULAMIN PIERWSZYCH ZAWODÓW
O PUCHAR PANI PREZES ŚLĄSKIEGO KLUBU STRZELECKIEGO „ALFA”

Z BRONI CZARNOPROCHOWEJ

Siemianowice Śląskie 28.03.2020 r.

I. ORGANIZATOR:
Śląski Klub Strzelecki „ALFA”
II. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:
28.03.2020r. - Strzelnica PZŁ Okręgu Katowice, ul. Zwycięstwa 2, Siemianowice Śląskie. Zawody planowo rozpoczną się o godzinie 9:00

III. CEL ZAWODÓW: 

- Popularyzacja sportu strzeleckiego.

- Popularyzacja strzelectwa z broni historycznej.
- Rywalizacja sportowa środowiska strzelców czarnoprochowych.
- Integracja środowiska strzelców czarnoprochowych.


IV. UCZESTNICTWO:
W zawodach będą mogli uczestniczyć licencjonowani zawodnicy, członkowie klubów strzeleckich, osoby niezrzeszone posiadające własną broń czarnoprochową. Do udziału w zawodach dopuszczeni zostaną, zawodnicy z zagranicy.

Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz regulaminu zawodów.


Opłata startowa: pierwsze 2 konkurencje po 30 zł, każda kolejna 20 zł.
Cena obiadu : 30 zł – obiad należy uwzględnić przy zgłoszeniu.


V. OSOBA DO KONTAKTÓW, EMAIL, TELEFON ITD.
Kontakt:
Śląski Klub Strzelecki „ALFA” ul. Zwycięstwa 2, Siemianowice Śląskie
tel. 32 228 27 48

Zgłoszenia startów do:
Marek Pyszny na adres: zawodycp.alfa@gmail.com

W zgłoszeniu proszę podać, bez tych informacji zgłoszenie będzie czekało na uzupełnienie :

Nazwisko, Imię, miejscowość
Przynależność do Klubu strzeleckiego/Organizacji (podać nazwę klubu i gdzie jest)
Posiadanie licencji PZSS ( tak/ nie, jeśli tak – to numer licencji)
Konkurencje
Obiad :Tak/Nie


KOMISJA SĘDZIOWSKA 
Zawody prowadzone będą przez uprawnionych licencjonowanych sędziów PZSS. Na zawodach obecny będzie obserwator PZSS.
Przed rozpoczęciem zawodów odbędzie się kontrola broni.
W przypadku broni oryginalnej, w razie jej złego stanu technicznego organizator zastrzega sobie prawo nie dopuścić do jej użycia w zawodach.

VI. KLASYFIKACJA: indywidualna 


NAGRODY:
Puchar Pani Prezes ŚKS – puchar otrzyma zawodnik, który osiągnie najwyższy wynik punktowy z sumy trzech konkurencji w których brał udział.
1- 3 medale, 1-5 dyplomy.
VII. ROZGRYWANE KONKURENCJE:

KARABINY I MUSZKIETY
1. Vetterli (karabin kapiszonowy 50 m)
- broń: każdy muszkiet lontowy lub skałkowy, każdy karabin skałkowy lub kapiszonowy, 
- przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, 
- tarcza ISSF 20/50, 
- postawa stojąc, odległość 50 metrów.

2. Pennsylvania (karabin skałkowy 50m)
- broń: dowolny karabin skałkowy, lufa gładka lub gwintowana,
- przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
- amunicja : okrągła kula ,
- tarcza ISSF 20/50,
- postawa stojąc, odległość 50 metrów.

3. Lamarmora (kapiszonowy karabin wojskowy 50m)
- broń: kapiszonowy karabin wojskowy kal. powyżej 13,5 mm,
- przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy (dozwolone niewielkie modyfikacje),
- amunicja zgodna z epoką i dla danego karabinu,
- tarcza ISSF 20/50,
- postawa stojąc, odległość 50 metrów.

4. Minié (kapiszonowy karabin wojskowy 100m),
- broń - kapiszonowy karabin wojskowy kal. powyżej 13,5 mm,
- przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy (dozwolone niewielkie modyfikacje),
- amunicja zgodna z epoką i dla danego karabinu,
- tarcza ISSF 20/50,
- pozycja leżąc, odległość 100 metrów.

5. Whitworth (karabin kapiszonowy 100m)
- broń - dowolny karabin kapiszonowy (kal. dowolny), który nie kwalifikuje się w konkurencji Minié,
- przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, przezierniki i muszki pierścieniowe dozwolone, jeśli odpowiadają czasom powstania broni,
- tarcza ISSF 20/50,
- pozycja leżąc, odległość 100 metrów.

6. Sharps 50my( karabin odtylcowy czarnoprochowy 50m)
- broń - dowolny karabin odtylcowy czarnoprochowy (kal. dowolny),
- przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, przezierniki i muszki pierścieniowe dozwolone, jeśli odpowiadają czasom powstania broni,
- tarcza ISSF 20/50,
- pozycja stojąc, odległość 50 metrów.
7. Sharps 100m ( karabin odtylcowy czarnoprochowy 100m)
- broń - dowolny karabin odtylcowy czarnoprochowy (kal. dowolny),
- przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, przezierniki i muszki pierścieniowe dozwolone, jeśli odpowiadają czasom powstania broni,
- tarcza ISSF 20/50,
- pozycja leżąc, odległość 100 metrów.
- pozycja leżąc, odległość 100m
- tarcza ISSF 20/50,


Ubiór strzelca: dopuszczone jest używanie kurtek strzeleckich, rękawic strzeleckich i butów strzeleckich, niedopuszczone jest używanie spodni strzeleckich, spodni z usztywnieniami, lub innych spodni powodujących polepszenie statyki strzelca, jednakże w przypadku identycznych wyników zwycięża strzelec w stroju historycznym.


PISTOLETY I REWOLWERY
8. Kuchenreuter (pistolet kapiszonowy 25 m) 
- broń - dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy, o dowolnym kalibrze, gwintowany, 
- przyrządy celownicze zgodne z oryginałem i epoką, 
- amunicja : okrągła kula,
- tarcza ISSF 20/50, 
- postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.
9. Mariette (rewolwer 25m) 
- broń – dowolny rewolwer kapiszonowy, 
- przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna o profilu w stylu oryginału, 
- tarcza ISSF 20/50, 
- postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.
10. Donald Malson(rewolwer 50m)
- broń – dowolny rewolwer kapiszonowy, repliki lub oryginały
- przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna o profilu w stylu oryginału,
- tarcza ISSF 20/50, 
- postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów.

11. Pułaski (Kuchenreuter L-50, pistolet kapiszonowy 50 m)
- broń - dowolny jednostrzałowy pistolet, 
- przyrządy celownicze zgodne z oryginałem i epoką, 
- amunicja : okrągła kula, 
- tarcza ISSF 20/50, 
- postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów.

PRZEPISY OGÓLNE

Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu strzelnicy, regulaminu zawodów oraz przepisów bezpieczeństwa.
Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie trwania konkurencji, zabronione jest przebywanie na stanowiskach strzeleckich innych osób poza zawodnikiem.
Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.
Niedopuszczalne jest kilkukrotne powtarzanie przez zawodnika tej samej konkurencji czy to z tej samej broni czy innej.
W zawodach mogą brać udział sędziowie, jednakże nie mogą sędziować konkurencji w której biorą udział, a oceny wyników przez nich osiągniętych dokonuje inny sędzia.
Sankcje i kary obowiązują zgodnie z regulaminem PZSS (ostrzeżenie, upomnienie, dyskwalifikacja).
W pozostałych nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestiach zastosowanie mają przepisy MLAIC lub ISFF gdy przepisy MLAIC w danej kwestii milczą.
STRZELANIA TARCZOWE
Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba (asysta).
Komendy:
a) początek konkurencji: „START” ,
b) przerwanie ognia: „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” lub inna komenda jednoznacznie sugerująca przerwanie strzelania ,
c) koniec konkurencji: „STOP” .
Każdy zawodnik oddaje 13 strzałów, w czasie 30 minut, do dwóch tarcz umieszczonych obok siebie, dowolnie do jednej 7 do drugiej 6 z czego 10 najlepszych przestrzelin liczonych jest jako rezultat konkurencji.
Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji.
Kapiszony lub podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na rozegranie konkurencji.
„Biały strzał” - strzał rozgrzewający można wykonać w czasie 30 min przeznaczonych na rozegranie konkurencji w kierunku kulochwytu poza tarcze, po wcześniejszym zgłoszeniu tej czynności sędziemu stanowiskowemu.
Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji trzynastu strzałów w zawodach.
Awarie broni powstałe w czasie trwania konkurencji muszą być usunięte w czasie 30 min przeznaczonym na jej rozegranie przez zawodnika bez pomocy innych osób.
Jeżeli do tarcz oddano więcej niż 13 strzałów, przy sumowaniu wyniku odliczona zostanie przestrzelina o najwyższej wartości.
Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero.
Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, musi co najmniej połową średnicy leżeć na polu o wyższej wartości.
Jeżeli dwóch strzelców osiągnęło ten sam wynik (remis), to wygra ten zawodnik, który ma największą ilość przestrzelin do każdego pierścienia tarczy w porządku malejącym. Jeżeli ilość przestrzelin jest taka sama w każdym pierścieniu punktowym – na 10 strzałów liczonych, to odpada ten, który ma strzał najdalszy od środka celu – biorąc pod uwagę tylko 10 strzałów liczonych. W przypadku dwóch zawodników mających w tarczy przestrzeliny tej samej wartości i w tej samej odległości od środka tarczy – sprawdza się kolejne odrzucane od sumy wyniku trzy przestrzeliny.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu.
Broń na stanowiska strzeleckie przenosi się zamkniętą w futerałach, pokrowcach lub kaburach, wyjmowanie broni na stanowiskach strzeleckich dozwolone jest dopiero, po zgodzie sędziego stanowiskowego w czasie przygotowawczym.
Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.
Kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki).
Podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu, obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami .
Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku celu. Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, lub podsypaną panewką.
W czasie ładowanie broni skałkowej i lontowej otwór zapałowy należy zatkać zatyczką.
Obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia.
Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”.
Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE”: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami.
Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.
Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia.
Oddalenie się ze stanowiska musi być zgłoszone sędziemu stanowiskowemu który kontroluje rozładowanie broni zawodnika.
W przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu.
Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.

SadamAlAdin
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 15
Rejestracja: 04 października 2017, 18:35

Re: ZAWODY O PUCHAR PANI PREZES ŚKS ALFA

Post autor: SadamAlAdin »

Pierwszy ! :-D

Awatar użytkownika
Tadeusz P.
Moderator
Moderator
Posty: 1555
Rejestracja: 07 marca 2004, 19:15
Lokalizacja: Mysłowice

Re: ZAWODY O PUCHAR PANI PREZES ŚKS ALFA

Post autor: Tadeusz P. »

To ja drugi .
CKS Stare Strzelby LOK

Marek-
Moderator
Moderator
Posty: 4524
Rejestracja: 03 czerwca 2005, 09:00
Lokalizacja: Gliwice

Re: ZAWODY O PUCHAR PANI PREZES ŚKS ALFA

Post autor: Marek- »

Muszę Was zasmucić, pierwszy zgłosił się Piotrek, drugi Czesiek ... na e-mail :wink:

Awatar użytkownika
żeglarz
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 121
Rejestracja: 22 maja 2012, 18:43
Lokalizacja: Imielin

Re: ZAWODY O PUCHAR PANI PREZES ŚKS ALFA

Post autor: żeglarz »

Zgłoszenie wysłane - ale nie podałem miejscowości tj IMIELIN :(
:one:
CKS Stare Strzelby
strzelać każdy może - trochę lepiej lub trochę gorzej...

Awatar użytkownika
ARUNIA
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 89
Rejestracja: 08 lutego 2008, 18:33
Lokalizacja: CKS STARE STRZELBY

Re: ZAWODY O PUCHAR PANI PREZES ŚKS ALFA

Post autor: ARUNIA »

Ja też puszczam zgłoszenie :502:
Pamiętajcie o Alamo !!!

Ryba
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 812
Rejestracja: 13 marca 2012, 17:25

Re: ZAWODY O PUCHAR PANI PREZES ŚKS ALFA

Post autor: Ryba »

Posłałem zgłoszenie. Kułde! :)
...nie wiesz co ci powie Ryba i skąd nadpływa...

Telesfor
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 1385
Rejestracja: 21 sierpnia 2004, 18:49
Lokalizacja: W-wa

Re: ZAWODY O PUCHAR PANI PREZES ŚKS ALFA

Post autor: Telesfor »

Jaka szkoda, że nie ma konkurencji rzutkowych... A przecież tam chyba byłaby możliwość?
Może nawet i Lorenzoni i Manton?
Ostatnio zmieniony 13 lutego 2020, 23:46 przez Telesfor, łącznie zmieniany 1 raz.

Moryc
Posty: 14
Rejestracja: 04 stycznia 2012, 01:00
Lokalizacja: Ryki

Re: ZAWODY O PUCHAR PANI PREZES ŚKS ALFA

Post autor: Moryc »

Jarku to samo mam na myśli - Lorenzoni i Manton ale i tak się pojawię na zawodach

Marek-
Moderator
Moderator
Posty: 4524
Rejestracja: 03 czerwca 2005, 09:00
Lokalizacja: Gliwice

Re: ZAWODY O PUCHAR PANI PREZES ŚKS ALFA

Post autor: Marek- »

Telesfor pisze:Jaka szkoda, że nie ma konkurencji rzutkowych... A przecież tam chyba byłaby możliwość?
Może nawet i Lorenzoni i Manton?
Nie tym razem, może w kolejnej edycji.

cezzo
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 403
Rejestracja: 21 września 2005, 11:24
Lokalizacja: Warszawa

Re: ZAWODY O PUCHAR PANI PREZES ŚKS ALFA

Post autor: cezzo »

Wielka szkoda :621: o ile mnie pamięć nie myli to jest obiekt gdzie rozegrane były pierwsze "Grand Prix Silesia", proszę mnie poprawić Jarku jeśli się mylę.
Wielka szkoda :621:, jako że nie uzgadniacie ze mną terminów zawodów ;laughing: tego dnia będę patrzył na Was z Góry więc nie wyślę zgłoszenia.
Miłość,Kobiety i śmiech gdy nie trafiamy celnie

Zbigniew Rybka
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 848
Rejestracja: 07 października 2011, 11:40
Lokalizacja: Radzików, Mazowsze

Re: ZAWODY O PUCHAR PANI PREZES ŚKS ALFA

Post autor: Zbigniew Rybka »

Szkoda, że termin się zbiegł z Pucharem Mazowsza w strzelectwie historycznym w Warszawie... Serdecznie zapraszamy na ZKS tych, co nie mogą być w Siemianowicach! I szacunek dla tych, którzy mogą tam być, ale wybiorą Warszawę!!!
W. Moore .36 Bondini, C. Moore Pedersoli .46 skałka, Colt Army 1860 Pietta, Mortimer .36 Bondini, Alamo Rifle .50 skałka, Walther CPM 1, FWB C60.

Marek-
Moderator
Moderator
Posty: 4524
Rejestracja: 03 czerwca 2005, 09:00
Lokalizacja: Gliwice

Re: ZAWODY O PUCHAR PANI PREZES ŚKS ALFA

Post autor: Marek- »

A nie mogłeś gdzieś tego po ludzku wcześniej ogłosić ?

Zbigniew Rybka
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 848
Rejestracja: 07 października 2011, 11:40
Lokalizacja: Radzików, Mazowsze

Re: ZAWODY O PUCHAR PANI PREZES ŚKS ALFA

Post autor: Zbigniew Rybka »

Sam się dowiedziałem niedawno (to te zawody przeniesione z zeszłego roku, gdy zbiegły się z MP CP)... Walczymy o to, żeby PZSS zaliczył te zawody jako rundę Pucharu Polski, ale nie wiadomo, czy się uda. A datę Siemianowic zobaczyłem dopiero teraz, stąd moja reakcja.
W. Moore .36 Bondini, C. Moore Pedersoli .46 skałka, Colt Army 1860 Pietta, Mortimer .36 Bondini, Alamo Rifle .50 skałka, Walther CPM 1, FWB C60.

Marek-
Moderator
Moderator
Posty: 4524
Rejestracja: 03 czerwca 2005, 09:00
Lokalizacja: Gliwice

Re: ZAWODY O PUCHAR PANI PREZES ŚKS ALFA

Post autor: Marek- »

No to szkoda że nie zmieniliście daty z tydzień, dało by się zaliczyć dwoje zawodów.

Wróć do „Terminy zawodów krajowych i międzynarodowych - CP”