"Puchar Mazowsza w Strzelectwie Historycznym 2017"

Moderator: Moderatorzy CP

Awatar użytkownika
hubertus
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 864
Rejestracja: 2005-06-06, 00:56
Lokalizacja: Warszawa
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

"Puchar Mazowsza w Strzelectwie Historycznym 2017"

Postautor: hubertus » 2017-09-30, 17:12

"Puchar Mazowsza w Strzelectwie Historycznym 2017"
Konkurencje CP (MLAIC) i z broni historycznej do 1960

Regulamin otwartych zawodów strzeleckich

1. Cel
• popularyzacja sportu strzeleckiego;
• popularyzacja strzelectwa z historycznej broni palnej i jej replik;
• integracja środowiska kolekcjonerów dawnej broni palnej;
• rywalizacja sportowa środowiska strzelców historycznych prowadzona na zasadach Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC), International Shooting Sport Federation (ISSF) i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS
• podnoszenie kwalifikacji strzeleckich przez strzelców historycznych;

2. Organizator
Związkowy Klub Strzelecki
ul. Marymoncka 42
01–977 Warszawa
tel. +4822 834 41 08, +4822 865 77 15
http://www.zks.waw.pl

3. Data i miejsce:
Strzelnica Związkowego Klubu Strzeleckiego ul. Marymoncka 42, 01–977 Warszawa
Strzelnica znajduje się u zbiegu Wisłostrady (Wybrzeże Gdyńskie) i ul. Marymonckiej. Wjazd od ul. Marymonckiej; od strony Centrum Warszawy – skręt w prawo natychmiast na murem cmentarza żołnierzy włoskich, od strony Łomianek – nie ma bezpośredniego skrętu w lewo, trzeba zawrócić na zawrotce w połowie wysokości cmentarza żołnierzy włoskich, po czym skręcić w prawo natychmiast na murem cmentarnym.
Współrzędne nawigacyjne wjazdu — GPS: N 52°18'0.179 E 20°56'28.679".

4. Termin:
Zawody odbędą się 14 października 2017 r.

5. Zgłoszenia:
• elektronicznie – na adres: sander.hubert@gmail.com
W zgłoszeniu należy obligatoryjnie podać: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, przynależność do klubu sportowego/strzeleckiego względnie innej organizacji, numer licencji PZSS oraz konkurencje, w których chce się startować. Niniejsze dane będą niezbędne przy sporządzeniu komunikatu z zawodów.
• osobiście – od godz. 8.00 w dniu zawodów. Uczestnicy zapisujący się osobiście będą dopisywani do kolejek startowych w miarę wolnych stanowisk w poszczególnych zmianach.

5. Harmonogram:
• 8.00–10.00 — rejestracja uczestników, kontrola broni
• 8.45 — otwarcie
• 9.00, 9.45, 10.30. 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 14.15 — zmiany startowe na 25 i 50 m (konkurencje czarnoprochowe)
• 15.30 — wywieszenie wyników
• 16.00 — wręczenie pucharów/medali i dyplomów oraz zakończenie Zawodów
• Biuro zawodów będzie czynne od godz. 8.00.
• Harmonogram będzie realizowany w zależności od ilości uczestników.

6. Opłaty
Opłaty startowe w konkurencjach czarnoprochowych na 25 i 50 m wynoszą od 30 – pln za pierwszą konkurencja i po 20 – pln za każdą następną.

Opłaty startowe w konkurencjach pistolet, karabin historyczny:
30 – pln za pierwszą konkurencja i po 20 – pln za każdą następną (broń własna).
• broń klubowa – pistolet TT – 50 pln, Nagant – 150 pln karabin Mosin – 100 pln Mauser – 120 pln

Organizator zapewnia zawodnikom zimne napoje oraz ciepły posiłek.

7. Uczestnicy:
Członkowie klubów strzeleckich i bractw kurkowych, strzelcy rekonstruktorzy i kolekcjonerzy broni, posiadający własną albo użyczoną broń spełniającą warunki regulaminowe posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS, akceptujące niniejszy Regulamin Zawodów, oraz Regulamin Strzelnicy Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny, organizator nie organizuje ani nie zapewnia noclegu.

8. Komisja sędziowska
Zawody prowadzone i sędziowane będą przez uprawnionych sędziów strzelectwa sportowego PZSS (kl. P, I, II i III.
Na zawodach obecny będzie delegat techniczny Kolegium Sędziów PZSS.

9. Protesty
Ewentualne protesty można składać wyłącznie w formie pisemnej, na ręce Sędziego Głównego, po uiszczeniu opłaty w wysokości 100,00 PLN, ale nie później niż 30 min. od wywieszenia wyników. W przypadku uwzględnienia protestu opłata podlega zwrotowi.

10. Klasyfikacja i nagrody
Możliwy jest wyłącznie jednorazowy start zawodnika w każdej konkurencji.
Klasyfikacja tylko indywidualna. Konkurencja będzie liczona, jeżeli wystartuje w niej minimum 6 zawodników. Miejsca 1–3 puchary/medale i dyplomy, miejsca 4–6 dyplomy. W przypadku braku 6 zawodników startujący otrzymają dyplomy.

11. Broń i amunicja w konkurencjach:

Pistolet historyczny
• W pełni sprawny technicznie oryginalny pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu o maksymalnym kalibrze 11,43 mm, skonstruowany nie z przeznaczeniem do celów sportowych, wyprodukowany przed 1960 r.
• Przyrządy celownicze – oryginalne niemodyfikowane, mechaniczne (otwarte).
• Nie jest dopuszczone stosowanie okładzin ortopedycznych albo personalizowanych w jakikolwiek sposób wpływający na pewność i powtarzalność chwytu (indywidualne wcięcie pod kciuk, dodatkowe nacięcia itp.).
• Nie ma ograniczeń co do sposobu ładowania, typu zamka i rodzaju automatyki broni.
• Dozwolone jest używanie amunicji elaborowanej.
• Przed przystąpieniem do zawodów uczestnicy są zobowiązani poddać broń oględzinom pod względem zgodności z regulaminem zawodów oraz jej stanu technicznego. Oględzin dokonuje wyznaczony sędzia, który oznacza zatwierdzoną broń.
• Na metryczce startowej zawodnik podaje model, kaliber i rocznik broni, z której będzie strzelał.
• Po zawodach zawodnicy są zobowiązani zaprezentować broń i jej walory wszystkim uczestnikom zawodów. Udzielanie informacje o używanej amunicji nie jest obowiązkowe.

Opis konkurencji – Pistolet historyczny
• Czas przygotowawczy wynosi 5 min.
• 5 strzałów próbnych – czas 5 min.,
• 10 strzałów ocenianych – czas 10 min.
• Postawa strzelecka: stojąca.
• Nie jest dopuszczone używanie obuwia strzeleckiego.
• Strzelanie na dystansie 25 m do jednej tarczy pistoletowej ISSF 20/50.
• Konkurencję rozpoczyna komenda „Start”, a kończy komenda „Stop”.
• W zależności od konstrukcji danej broni, amunicję można ładować do magazynka, bębna lub bezpośrednio do komory nabojowej.
• Maksymalna ilość magazynków albo wymiennych bębnów — 3 szt.
• Maksymalna ilość naboi w magazynku — 15 szt.
• Dopuszczalne jest samodzielne kontrolowanie przestrzelin przez strzelca przy pomocy lunety obserwacyjnej, pod warunkiem zachowania warunków bezpieczeństwa.
• Korygowanie strzałów przez dodatkowego obserwatora jest zabronione.
• Ocena tarcz: wg zasad ISSF.

Karabin historyczny:
• W pełni sprawny technicznie oryginalny karabin centralnego zapłonu o maksymalnym kalibrze 12 mm, o energii wylotowej pocisku poniżej 3600 J, z zamkiem wyprodukowanym przed 1960 r.
• Przyrządy celownicze – oryginalne niemodyfikowane, mechaniczne (otwarte).
• Niedopuszczalne są: muszki tunelowe, celowniki optyczne (lunety) i optoelektroniczne (kolimatory, noktowizory).
• Nie ma ograniczeń co do sposobu ładowania, typu zamka i rodzaju automatyki broni.
• Dozwolone jest używanie amunicji elaborowanej.
• Niedozwolone jest używanie amunicji podkalibrowej, wybuchowej, smugowej, z rdzeniem stalowym bądź wolframowym, oraz zapalającej; użycie takiej amunicji powoduje natychmiastową dyskwalifikację.
• Przed przystąpieniem do zawodów uczestnicy są zobowiązani poddać broń oględzinom pod względem zgodności z regulaminem zawodów oraz jej stanu technicznego. Oględzin dokonuje wyznaczony sędzia, który oznacza zatwierdzoną broń.
• Na metryczce startowej zawodnik podaje model, kaliber i rocznik broni, z której będzie strzelał.
• Po zawodach zawodnicy są zobowiązani zaprezentować broń i jej walory wszystkim uczestnikom zawodów. Udzielanie informacje o używanej amunicji nie jest obowiązkowe.

Opis konkurencji – Karabin historyczny
• Czas przygotowawczy wynosi 5 min.
• 5 strzałów próbnych – czas 5 min.,
• 10 strzałów ocenianych – czas 10 min.
• Postawa strzelecka: siedząca za stołem. Karabin podparty w jednym miejscu w jego przedniej części bipodem, workiem strzeleckim lub kozłem. Kolba broni nie może być podparta o podłoże stanowiska za pomocą dołączanych do niej elementów bądź podpór zewnętrznych; dopuszczone jest jedynie podparcie jej dłonią bez rękawicy.
• Strzelanie na dystansie 50 m do przeskalowanych proporcjonalnie w dół tarcz karabinowych ISSF 300 m
• czas 10 minut na oddanie 10 strzałów w dwóch seriach po 5 strzałów ( 5 strzałów do każdej z 2 tarcz).
• Konkurencję rozpoczyna komenda "Start", a kończy komenda "Stop".
• W zależności od konstrukcji danej broni, amunicję można ładować do magazynka lub bezpośrednio do komory nabojowej.
• Dopuszczalne jest samodzielne kontrolowanie przestrzelin przez strzelca przy pomocy lunety obserwacyjnej, pod warunkiem zachowania warunków bezpieczeństwa.
• Korygowanie strzałów przez dodatkowego obserwatora jest zabronione.
• Ocena tarcz: wg zasad ISSF.

12. Broń w konkurencjach czarnoprochowych

• w konkurencjach MLAIC Zawody przeprowadzane będą wyłącznie z użyciem odprzodowej broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania (oryginałów i replik).
• organizator nie zapewnia broni, amunicji ani prochu czarnego. Zawodnicy strzelają z własnej albo użyczonej broni i amunicji.
• w przypadku broni rozdzielnego ładowania wyprodukowanej przed 1885 r. oraz jej replik nie wymaga się od uczestników pozwoleń na broń.
• przed dopuszczeniem do strzelania, obowiązuje kontrola broni pod względem historycznym, sprawności technicznej oraz bezpieczeństwa dla strzelca i innych uczestników Zawodów.

Broń długa:

Miquelet/Miguelete (MLAIC nr 1)
• broń – wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni (typ oryginalny wojskowy, bez szczerbiny)
• pocisk – wyłącznie okrągła kula
• czyszczenie – nie dozwolone
• lejek – wyłącznie krótki
• tarcza – francuska wojskowa na 200 m
• postawa – stojąca
• odległość – 50 m

Vetterli (MLAIC nr 15)
• broń – dowolny muszkiet lontowy lub skałkowy, dowolny karabin skałkowy lub kapiszonowy
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni
• pocisk – okrągła kula lub każdego typu wydłużony pocisk
• czyszczenie – dozwolone
• lejek – dozwolony
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca
• odległość – 50 m

Pennsylvania (MLAIC nr 36)
• broń – dowolny karabin skałkowy
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni
• pocisk – wyłącznie okrągła kula
• czyszczenie – dozwolone
• lejek – dozwolony
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca
• odległość – 50 m

Lamarmora (MLAIC nr 37)
• broń – wojskowy karabin kapiszonowy bez przyspiesznika, kaliber powyżej 13,5 mm (0.5315”)
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni (otwarte, typ oryginalny wojskowy z dopuszczalnymi niewielkimi modyfikacjami)
• pocisk – zgodny z epoką i modelem broni
• czyszczenie – nie dozwolone
• lejek – wyłącznie krótki
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca
• odległość – 50 m

Broń krótka:

Cominazzo (MLAIC nr 5)
• broń – dowolny jednostrzałowy pistolet lontowy lub skałkowy o lufie gładkiej
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni
• pocisk – wyłącznie okrągła kula
• czyszczenie – dozwolone
• lejek – dozwolony
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
• odległość – 25 m

Kuchenreuter (MLAIC nr 6)
• broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy o lufie gwintowanej
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni z XIX w.
• pocisk – wyłącznie okrągła kula
• czyszczenie – dozwolone
• lejek – dozwolony
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
• odległość – 25 m

Mariette (MLAIC nr 12)
• broń – replika dowolnego rewolweru kapiszonowego
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni, wysokość muszki dowolna, o profilu i stylu oryginału, jaskółczy ogon nie może przekraczać krawędzi lufy
• pocisk – okrągła kula lub spiczasty pocisk
• czyszczenie – dozwolone
• lejek – zbędny
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
• odległość – 25 m

Donald Malson (MLAIC nr 23)
• broń – replika dowolnego rewolweru kapiszonowego
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni, wysokość muszki dowolna, o profilu i stylu oryginału, jaskółczy ogon nie może przekraczać krawędzi lufy
• pocisk – okrągła kula lub spiczasty pocisk
• czyszczenie – dozwolone
• lejek – zbędny
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
• odległość – 50 m

Pulaski vel Kuchenreuter L–50 (non MLAIC)
• broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy o lufie gwintowanej
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni z XIX w.
• pocisk – wyłącznie okrągła kula
• czyszczenie – dozwolone
• lejek – dozwolony
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
• odległość – 50 m

Opis i przebieg konkurencji MLAIC (broń czarnoprochowa)
• Czas trwania konkurencji wynosi 30 min.
• Zawodnik oddaje 13 strzałów do 2 identycznych tarcz, pierwsza na 7 strzałów, druga na 6 – lub odwrotnie (można strzelać w dowolnej kolejności).
W przypadku, gdy zawodnik oddał więcej niż 13 strzałów do tarcz lub w tarczach znajduje się w sumie więcej niż 13 przestrzelin, lub w jednej z tarcz znajduje się więcej niż 7 przestrzelin, a nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odlicza się najwyżej punktowane przestrzeliny.
• Wyjątkiem są konkurencje Miquelet/Miguelete, w których zawodnik oddaje 13 strzałów tylko do 1 tarczy.
• Ocenianych na rezultat jest 10 najlepszych strzałów.
• Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za 0 („zero”).
• Aby przestrzelina mogła być zaliczona do wyższej wartości, jej środek musi być na co najmniej na linii lub wewnątrz pola o wyższej wartości.
• Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji, za wyjątkiem zgłoszonego wcześniej sędziemu "białego strzału" lub strzału poza tarcze.
• Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków, czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji 13 strzałów w zawodach.
• Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego czynić inna osoba (asysta).
• Niedopuszczalne jest używanie spodni strzeleckich oraz spodni z usztywnieniem mających wpływ na polepszenie statyki strzelającego.
• Przy równej sumie punktów kilku zawodników (remisy) w konkurencjach zwycięża ten zawodnik, kto ma więcej przestrzelin wyższej punktacji (w porządku malejącym), a jeśli i tutaj jest remis, przegranego typuje się ustalając najdalej oddalony od środka tarczy strzał z 10 zaliczanych. Jeśli i po tej metodzie są wyniki remisowe, uwzględnia się 3 odrzucone przy liczeniu strzały.
• W pozostałych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Zawodów kwestiach mają zastosowanie: Constitutions, rules&regulations MLAIC, August 2012 (http://www.mlaic.org/cons...and%20rules.htm).
W przypadku braku w danej kwestii jednoznacznych bądź bezpiecznych przepisów MLAIC zastosowanie mają Urzędowe przypisy i regulaminy ISSF ( http://www.pzss.org.pl/in...id=38&Itemid=75 ).

13. Przepisy ogólne – konkurencji MLAIC, ISSF
• Zawodnicy zobowiązani są do zajmowania wyznaczonych stanowisk odpowiednio wcześniej. Jeśli zawodnik nie znajdzie się na stanowisku, zostanie trzykrotnie wywołany w odstępach minutowych, po czym jego kolejka startowa przepada, a opłata startowa nie podlega zwrotowi. W szczególnych okolicznościach, w miarę wolnych miejsc, sędzia prowadzący strzelanie na danej osi może wyrazić zgodę, żeby zawodnik strzelał w późniejszej zmianie.
• Broń i jej ewentualne dodatkowe wyposażenie (np. pas strzelecki, stopka, bączek), rodzaj i wymiary przyrządów celowniczych, sposób ładowania i rodzaj amunicji – o ile nie są określone w niniejszym Regulaminie Zawodów — przyjmuje się, że muszą odpowiadać Constitutions, rules&regulations MLAIC, August 2012 ( http://www.mlaic.org/cons...and%20rules.htm ) dla danej konkurencji.
• Każda usterka broni, której zawodnik nie jest w stanie samodzielnie usunąć w czasie trwania konkurencji, powoduje wykluczenie zawodnika z tej konkurencji.
• Usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.
• Zamiana bądź wymiana broni podczas trwania konkurencji jest zabroniona.
• W zawodach mogą brać udział sędziowie pracujący podczas zawodów, jednakże nie mogą oni sędziować konkurencji, w której biorą udział, a oceny osiągniętych przez nich wyników musi dokonywać inny sędzia.

14. Przepisy bezpieczeństwa podczas Zawodów
• W trakcie trwania zawodów obowiązują: niniejszy Regulamin Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów, Regulamin Strzelnicy Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie.
• Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów, Regulaminu Strzelnicy Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie oraz poleceń osób prowadzących strzelanie. Niestosowanie się do w/w regulacji powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy.
• Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie strzelnicy, jak również przebywania tu osób będących pod ich wpływem.
• Każdy zawodnik może zostać poddany kontroli trzeźwości/kontroli antydopingowej przy pomocy alkomatu.
• Sędzia może w każdej chwili poddać badaniu trzeźwości każdą osobę przebywająca na stanowisku strzeleckim, a w przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, usunąć z terenu strzelnicy.
• Jakiekolwiek zachowanie uznane przez sędziego za niebezpieczne może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją.
• Widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich.
• Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie trwania konkurencji.
• Obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i innych używek na linii ognia.
• Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą "START".
• Wystrzelenie po komendzie "STOP", "PRZERWIJ STRZELANIE" lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.
• Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia.
• Odkładanie naładowanej broni na stanowisku strzeleckim jest zabronione i będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją.
• Każdorazowe opuszczenie stanowiska strzeleckiego należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem rozładowanej broni.
• W przypadku braku zapłonu (niewypału) broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 min. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu.
• Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca — ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.
• Podczas trwania konkurencji zawodnicy zobowiązani są do używania ochronników wzroku i słuchu.
• Broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie.
• Broń na stanowiska strzeleckie można przenosić wyłącznie w pokrowcach, pudełkach lub kasetach, rozładowaną.
• Komendy wydawane przez sędziego i pozostałe warunki bezpieczeństwa — zgodne przepisami ISSF.
Komendy: początek konkurencji — "START",
przerwanie ognia — "STOP" lub "PRZERWIJ STRZELANIE" (względnie inna komenda jednoznacznie sugerująca konieczność natychmiastowego przerwania strzelania),
koniec konkurencji — „STOP”.
• Sankcje i kary zgodne z Urzędowymi przypisami i regulaminami ISSF: ostrzeżenie (żółta kartka), upomnienie i odjęcie 2 punktów (zielona kartka) oraz dyskwalifikacja (czerwona kartka).

15. Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa dot. broni czarnoprochowej
• Repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji. • Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych. Pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 g prochu.
• Zabrania się do używania do nabijania broni prochownic.
• Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.
• dozwolone są kapiszonowniki.
• Obowiązkowe jest zabezpieczanie smarem komór bębna rewolweru ponad kulami/pociskami.
• Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem lub podsypaną panewką.
• Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku kulochwytu.
• Zakładanie kapiszonów / podsypanie panewki może odbywać się tylko bezpośrednio na stanowisku strzeleckim po komendzie "START".
• Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa, podczas czasowego przerwania ognia po komendzie "STOP" lub "PRZERWIJ STRZELANIE": zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji "zabezpieczone", w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami albo komorę pustą.
• "Biały strzał" lub strzał poza tarcze (foulingshot) musi zostać zgłoszony sędziemu, a broń musi być skierowana lufą w kierunku kulochwytu.
• Nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego.

16. Zmiana Regulaminu Zawodów
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość – w uzasadnionych przypadkach – zmiany niniejszego Regulaminu Zawodów.
Nulla servitus turpior est quam voluntaria
pozdrawiam
hubertus


Awatar użytkownika
compass200
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 434
Rejestracja: 2011-11-27, 19:04
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: "Puchar Mazowsza w Strzelectwie Historycznym 2017"

Postautor: compass200 » 2017-10-01, 10:35

mam pytanie
1..czy obowiązkowa jest licencja? ,czy bez też można startować ?i będzie się normalnie liczony.
2..czy odprzodówka cal.054 może startować w konkurencji karabin historyczny.?
pozdrawiam.


Awatar użytkownika
adriano
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 344
Rejestracja: 2014-02-02, 11:09
Lokalizacja: Polska, Warszawa
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: "Puchar Mazowsza w Strzelectwie Historycznym 2017"

Postautor: adriano » 2017-10-01, 16:08

A po co chcesz strzelać karabin historyczny skoro możesz vetterli albo lamarmore ;-)
Gibbs .40, Mauser 1857 .54, 1777 Corrigé An IX .69, hatfield (frontier) .45 skałka, Remington nma .44, Kentucky .54 ,Colt navy 1851 .36, Crosman 3576.


Awatar użytkownika
hubertus
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 864
Rejestracja: 2005-06-06, 00:56
Lokalizacja: Warszawa
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: "Puchar Mazowsza w Strzelectwie Historycznym 2017"

Postautor: hubertus » 2017-10-01, 19:10

Panowie czytać ze zrozumieniem, konkurencje Cp to jedno a karabin i pistolet Historyczny to drugie.
W konkurencjach KH i PH strzelamy z broni na amunicję scaloną wytworzoną do 1960 r.
Nulla servitus turpior est quam voluntaria
pozdrawiam
hubertus


Awatar użytkownika
compass200
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 434
Rejestracja: 2011-11-27, 19:04
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: "Puchar Mazowsza w Strzelectwie Historycznym 2017"

Postautor: compass200 » 2017-10-01, 20:11

hubertus pisze:Panowie czytać ze zrozumieniem, konkurencje Cp to jedno a karabin i pistolet Historyczny to drugie.
W konkurencjach KH i PH strzelamy z broni na amunicję scaloną wytworzoną do 1960 r.

myślę że było by ciekawie spróbować .
nie odpowiedziałeś na 1 pytanie.


Awatar użytkownika
marek tomecki
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 230
Rejestracja: 2009-10-13, 21:45
Lokalizacja: środek Polski
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: "Puchar Mazowsza w Strzelectwie Historycznym 2017"

Postautor: marek tomecki » 2017-10-01, 21:39

Może nie pytany ale spróbuję odpowiedzieć (może Hubertus się wstydzi czy cóś? ) - "7. Uczestnicy:
Członkowie klubów strzeleckich i bractw kurkowych, strzelcy rekonstruktorzy i kolekcjonerzy broni, posiadający własną albo użyczoną broń spełniającą warunki regulaminowe posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS, " :568:


Awatar użytkownika
SP5L
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 89
Rejestracja: 2017-02-07, 10:35
Lokalizacja: Warszawa Pr-Poł.
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Kontaktowanie:
Status: Offline

Re: "Puchar Mazowsza w Strzelectwie Historycznym 2017"

Postautor: SP5L » 2017-10-01, 22:26

marek tomecki pisze:- "7. Uczestnicy:
Członkowie klubów strzeleckich i bractw kurkowych, strzelcy rekonstruktorzy i kolekcjonerzy broni, posiadający własną albo użyczoną broń spełniającą warunki regulaminowe posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS, " :568:


Witam
Myślałem wystartować a tu kicha - trudno poczekam na zawody dla wszystkich.
Wpadnę popatrzyć jak inni się bawią.
Ostatnio zmieniony 2017-10-01, 22:36 przez SP5L, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Edek

Rewolwer New Army 1858 "Remington" INOX kal. 44 8 cali, Rewolwer PIETTA 1863 "Remington" POCKET kal. 31.


Awatar użytkownika
hubertus
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 864
Rejestracja: 2005-06-06, 00:56
Lokalizacja: Warszawa
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: "Puchar Mazowsza w Strzelectwie Historycznym 2017"

Postautor: hubertus » 2017-10-01, 22:30

Panie i Panowie, po dodatkowe informację zapraszam na p.w.
Nulla servitus turpior est quam voluntaria
pozdrawiam
hubertus


Awatar użytkownika
hubertus
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 864
Rejestracja: 2005-06-06, 00:56
Lokalizacja: Warszawa
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: "Puchar Mazowsza w Strzelectwie Historycznym 2017"

Postautor: hubertus » 2017-10-05, 10:17

Panie i Panowie, listy startowe dostępne na: Cel-Pal
Nulla servitus turpior est quam voluntaria
pozdrawiam
hubertus


Awatar użytkownika
compass200
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 434
Rejestracja: 2011-11-27, 19:04
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: "Puchar Mazowsza w Strzelectwie Historycznym 2017"

Postautor: compass200 » 2017-10-09, 19:29

zgłoszenie wysłałem


Awatar użytkownika
adriano
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 344
Rejestracja: 2014-02-02, 11:09
Lokalizacja: Polska, Warszawa
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: "Puchar Mazowsza w Strzelectwie Historycznym 2017"

Postautor: adriano » 2017-10-09, 19:36

Jacyś chętni na pensylvanię się jeszcze znajdą ?
Gibbs .40, Mauser 1857 .54, 1777 Corrigé An IX .69, hatfield (frontier) .45 skałka, Remington nma .44, Kentucky .54 ,Colt navy 1851 .36, Crosman 3576.


SebastianOwen
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 0
Rejestracja: 2017-10-09, 19:47
Grupa: Nowo zarejestrowani użytkownicy
Kontaktowanie:
Status: Offline

Re: "Puchar Mazowsza w Strzelectwie Historycznym 2017"

Postautor: SebastianOwen » 2017-10-09, 19:54

Również zgłoszenie wysłane.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie.


Awatar użytkownika
hubertus
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 864
Rejestracja: 2005-06-06, 00:56
Lokalizacja: Warszawa
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: "Puchar Mazowsza w Strzelectwie Historycznym 2017"

Postautor: hubertus » 2017-10-09, 22:34

Brakuje na cominazzo i pennsylvanie, starty na Cel-Pal
Ostatnio zmieniony 2017-10-09, 22:34 przez hubertus, łącznie zmieniany 1 raz.
Nulla servitus turpior est quam voluntaria
pozdrawiam
hubertus


Telesfor
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 1341
Rejestracja: 2004-08-21, 18:49
Lokalizacja: W-wa
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: "Puchar Mazowsza w Strzelectwie Historycznym 2017"

Postautor: Telesfor » 2017-10-09, 23:37

Moge uzyczyc karabin do pennsylvanii jesli np.ktos pozyczy mi pistolet sklkowy.W ten sposob dojdzie po jednej osobie i w pennsylvanii i w cominazzo... :-D Tu patrze znaczaco na Romana :-D
Ostatnio zmieniony 2017-10-09, 23:39 przez Telesfor, łącznie zmieniany 1 raz.


Awatar użytkownika
hubertus
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 864
Rejestracja: 2005-06-06, 00:56
Lokalizacja: Warszawa
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: "Puchar Mazowsza w Strzelectwie Historycznym 2017"

Postautor: hubertus » 2017-10-12, 11:29

Nulla servitus turpior est quam voluntaria
pozdrawiam
hubertusWróć do „Terminy zawodów krajowych i międzynarodowych - CP”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości