Drodzy Użytkownicy,

Od dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym poniżej regulaminu forum zostały zamieszczone wytyczne związane z tym rozporządzeniem.

Bardzo proszę poświęcić chwilkę i wczytać się w te przepisy, nie jest tego dużo.

Regulamin i rozporządzenie

Pozdrawiamy,
Administracja forum

Zlot Morsko 24-26 kwiecień 2009 I Puchar LOK FT,HFT

Częstochowska grupa strzelecka

Moderator: Moderatorzy wiatrówkowi

Adam Pindel
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 246
Rejestracja: 2005-04-19, 21:32
Lokalizacja: Tychy
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Zlot Morsko 24-26 kwiecień 2009 I Puchar LOK FT,HFT

Postautor: Adam Pindel » 2009-01-19, 09:59

Witam!
W porozumieniu z Dyrektorem Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK na Zlocie Miłośników Strzelectwa Wiatrówkowego i Czarnoprochowego Morsko 24-26 kwiecień 2009 zamiast zawodów FT , HFT wchodzących do rozgrywek o Puchar PFTA , odbędą sie pierwsze zawody o Puchar Ligi Obrony Kraju FT , HFT . Poniżej przedstawiamy regulamin rozgrywek o Puchar LOK

ZASADY ROZGRYWANIA I OGÓLNOPOLSKIEGO PUCHARU
BIURA ŚLĄSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO
LIGI OBRONY KRAJU
W KONKURENCJACH FIELD TARGET I HUNTING FIELD TARGET
W ROKU 2009


I. Przepisy ogólne.


1. Rozgrywki o I Puchar FT i HFT Ligi Obrony Kraju obejmują zawody FT i HFT rozgrywane w okresie od kwietnia do października 2009 roku.
2. Koordynatorem rozgrywek jest ŚKS DSSR LOK
3. Do rozgrywek o I Puchar FT i HFT LOK zakwalifikowane będą wszystkie organizowane w kraju zawody w ww. konkurencjach pod warunkiem że ich organizator zgłosi chęć udziału, minimum na miesiąc przed ich terminem i nie później niż w dniu rozpoczęcia zapisów zawodników.
Zgłoszenie zawodów do I Pucharu FT i HFT LOK nie jest obciążone żadnymi dodatkowymi kosztami, a koordynator rozgrywek udzieli organizatorom niezbędnej pomocy w realizacji zadania.
4. W klasyfikacji pucharowej biorą udział wszyscy zawodnicy startujący w zgłoszonych do rozgrywek zawodach bez względu na przynależność organizacyjną jak również zawodnicy nie zrzeszeni w żadnej organizacji czy grupie strzeleckiej / regionalnej.
5. Klasyfikacja jest prowadzona na bieżąco po każdych zgłoszonych do I Pucharu FT i HFT LOK zawodach i ogłaszana na stronie internetowej koordynatora http://dssr.org
Dla każdej z kategorii sprzętowych opisanych w dalszej części regulaminu, prowadzona będzie osobna klasyfikacja. W przypadku gdy w końcowej klasyfikacji w jednej ( lub więcej ) kategorii będzie mniej niż pięciu zawodników dopuszcza się możliwość dołączenia jej do najbardziej zbliżonej.
6. Organizator zawodów zgłoszonych do I Pucharu FT i HFT LOK zobowiązuje się do przesłania w formie elektronicznej do koordynatora rozgrywek kompletnych wyników każdego z zawodników z uwzględnieniem ilości zdobytych punktów i rodzaju używanego sprzętu (PCP, PCA, CO2, napęd sprężynowy, tłokowy - Gas-Ram) w terminie do trzech dni po zakończeniu zawodów.
7. Do klasyfikacji końcowej liczone będą wyniki z pięciu zawodów, w których zawodnik uzyskał najwyższą ilość punktów. W przypadku gdy zawodnik weźmie udział w mniejszej ilości rozgrywek zaliczone będą wszystkie uzyskane przez niego punkty.
8. Punkty do klasyfikacji będą przydzielane według osiągniętych wyników - miejsc na danych zawodach. Za I miejsce 50 pkt., za II miejsce 49 pkt., za III miejsce 48 pkt. itd. do 50 miejsca - 1 pkt. Zawodnicy z miejsc od 51 nie otrzymują punktów pucharowych. W przypadku równoległego miejsca zawodnicy otrzymują taką samą ilość punktów, a następny wynik o 1 pkt mniej. Wyjątek stanowią pierwsze trzy miejsca w których o ilości punktów pucharowych w przypadku remisu na zawodach zadecyduje sposób wyłonienia zwycięzcy przyjęty przez organizatora danych zawodów - dogrywka, pierwsze "pudło" itp.
9. Zwycięzcą I Pucharu FT i HFT LOK w każdej z kategorii zostanie zawodnik, który uzyska najwyższą sumę punktów pucharowych. W przypadku uzyskania najwyższej ilości punktów przez więcej niż jednego zawodnika w tej samej kategorii o zwycięstwie zadecyduje ilość zwycięstw, a następnie ilość "wyższych" miejsc w punktowanych zawodach.
10. Zwycięzcy rozgrywek o I Puchar FT i HFT LOK otrzymają puchary i tytuł zwycięzcy w każdej z kategorii sprzętowych (z zastrzeżeniem pkt. 5). Za dalsze miejsca przewidziane są nagrody pamiątkowe.


II. Przepisy szczegółowe.


1. Rozgrywki o I Puchar FT i HFT LOK klasyfikowane będą w 6 kategoriach sprzętowych:
* FT1 - karabinki pneumatyczne PCP, PCA, CO2 w tym bezodrzutowe o Ek wystrzeliwanego śrutu nie przekraczającej 17 J (zalecane 16,3 J)
* FT2 - karabinki pneumatyczne o napędzie sprężynowo tłokowym o Ek wystrzeliwanego śrutu nie przekraczającej 17 J (zalecane 16,3 J)
* HFT1 - karabinki pneumatyczne PCP, PCA, CO2 w tym bezodrzutowe o Ek wystrzeliwanego śrutu nie przekraczającej 17 J (zalecane 16,3 J)
* HFT2 - karabinki pneumatyczne o napędzie sprężynowo tłokowym o Ek wystrzeliwanego śrutu nie przekraczającej 17 J (zalecane 16,3 J)
* HFT3 - karabinki pneumatyczne PCP, PCA, CO2 w tym bezodrzutowe o Ek wystrzeliwanego śrutu nie przekraczającej 8,5 J
* HFT4 - karabinki pneumatyczne o napędzie sprężynowo tłokowym o Ek wystrzeliwanego śrutu nie przekraczającej 10 J
2. Zawody rozgrywane będą na torach otwartych lub strzelnicach na których ustawione będzie od 30 do 50 celi reaktywnych tzw. figurek FT o strefach trafień 15, 25 i 40 mm
3. Zawody muszą być poprzedzone odprawą na której organizator zapoznaje zawodników ze szczegółami dotyczącymi zawodów, zasadami bezpieczeństwa oraz przedstawia grupy startowe. Ilość zawodników w grupie i kolejność zajmowania stanowisk ustala organizator według własnych potrzeb i możliwości. Obecność na odprawie i zapoznanie się z regulaminem zawodów jest obowiązkowe.
4. Sposób, miejsce i czas kontroli Ek, decyzja o dopuszczeniu karabinka do zawodów, przygotowanie oraz wzory kart startowych pozostaje w gestii organizatora.


Przepisy zawodów Field Target (FT)


1. SPRZĘT
* Karabinki
Zawodnicy mogą korzystać z każdego rodzaju karabinka pneumatycznego z zastrzeżeniem zachowania maksymalnej Ek wystrzeliwanego śrutu określonej w niniejszym regulaminie. Używanie karabinków wielostrzałowych (z magazynkiem) jest dozwolone pod warunkiem ładowania ich przed każdym strzałem.
* Celowniki optyczne
Można używać każdego rodzaju celownika optycznego. Regulacja nastaw celownika na stanowisku jest dozwolona w pełnym zakresie. Nie wolno używać celowników laserowych i dalmierzy oraz urządzeń o podobnym działaniu.
* Śrut (amunicja/pociski)
Zawodnik korzysta z dowolnego własnego śrutu dobranego według potrzeb lub śrutu organizatora. Nie dopuszcza się używania śrutów wybuchowych lub o podobnym działaniu.
2. TOR STRZELECKI
Tor strzelecki może być usytuowany na zabezpieczonym terenie otwartym lub na strzelnicach. Składa się on ze stanowisk strzeleckich wyznaczonych "bramkami". Na każdym stanowisku organizator ustawia od 1 do 4 celów reaktywnych FT w odległości od 7 do 50 metrów.
Zawodnicy w wyznaczonych przez organizatora grupach przechodzą kolejno od wyznaczonego stanowiska do następnego o numerze wyższym, a następnie kontynuują strzelanie od stanowiska pierwszego aż do ostrzelania wszystkich celów. Cele na stanowiskach ostrzeliwuje się według kolejności (numeracji) lub według zasady "od lewej" (w przypadku braku numeracji). Ostrzelanie celu w innej kolejności nie jest zaliczane (0 pkt) bez względu na efekt strzału.
Strzelanie do celów jest dozwolone z każdej pozycji strzeleckiej z wyjątkiem stanowisk gdzie określono pozycję np. stojącą lub klęczącą. Warunkiem jest pozostawanie zawodnika na stanowisku z lufą karabinka przekraczającą wyznaczoną linię strzału pomiędzy palikami "bramki". Żadna część karabinka nie może być podpierana przez elementy terenu - w tym paliki "bramki". Do jednego celu można oddać tylko jeden strzał w nieprzekraczalnym czasie 1 minuty od rozpoczęcia celowania.
3. PUNKTACJA
Trafienie w strefę figurki skutkującą jej całkowitym przewróceniem - 1 pkt
Każde inne trafienie lub jego brak - 0 pkt


Przepisy zawodów Hunting Field Target (HFT)


1. SPRZĘT
* Karabinki
Zawodnicy mogą korzystać z każdego rodzaju karabinka pneumatycznego z zastrzeżeniem zachowania maksymalnej Ek wystrzeliwanego śrutu określonej w niniejszym regulaminie. Wszelkie nastawy regulowanych elementów karabinka muszą być dokonane przed rozpoczęciem strzelania i nie wolno ich zmieniać aż do zakończenia zawodów. Używanie karabinków wielostrzałowych ( z magazynkiem ) jest dozwolone pod warunkiem ładowania ich przed każdym strzałem.
* Celowniki optyczne
Można używać każdego rodzaju celownika optycznego. Regulacja nastaw celownika (zerowanie, ustawienie powiększenia czy paralaksy, podświetlenie krzyża celowniczego) musi być dokonane przed rozpoczęciem strzelania i nie wolno ich zmieniać aż do zakończenia zawodów. Nie wolno używać celowników laserowych i dalmierzy oraz urządzeń o podobnym działaniu.
* Śrut (amunicja/pociski)
Zawodnik korzysta z dowolnego własnego śrutu dobranego według potrzeb lub śrutu organizatora. Nie dopuszcza się używania śrutów wybuchowych lub o podobnym działaniu.
2. TOR STRZELECKI
Tor strzelecki może być usytuowany na zabezpieczonym terenie otwartym lub na strzelnicach. Składa się on ze stanowisk strzeleckich ze znacznikami. W czasie oddawania strzału zawodnik musi mieć kontakt fizyczny ze znacznikiem dowolną częścią karabinka lub ciała. Na każdym stanowisku organizator ustawia od 1 do 4 celów reaktywnych tzw. figurek FT w odległości od 8 do 41 metrów. Dla kategorii HFT3 i 4 zaleca się zmniejszenie odległości do 32 m o ile nie koliduje to z postanowieniami regulaminu zawodów ogłoszonymi przez organizatora. Dopuszcza się strzelnie dwa razy do bliższego celu w przypadku torów łączonych z innymi kategoriami. Musi być to ogłoszone na odprawie.
Zawodnicy w wyznaczonych przez organizatora grupach przechodzą kolejno od wyznaczonego stanowiska do następnego o numerze wyższym, a następnie kontynuują strzelanie od stanowiska pierwszego aż do ostrzelania wszystkich celów. Cele na stanowiskach ostrzeliwuje się według kolejności (numeracji) lub według zasady "od lewej" (w przypadku braku numeracji). Ostrzelanie celu w innej kolejności nie jest zaliczane (0 pkt) bez względu na efekt strzału.
Strzelanie do celów jest dozwolone z pozycji leżącej, klęczącej i stojącej. W pozycji klęczącej niedozwolone jest siedzenie na boku stopy. Niedozwolona jest pozycja siedząca. Lufa karabinka musi przekraczać linię strzału, a spust pozostawać przed nią. Można wykorzystywać elementy terenu z wyjątkiem elementów stanowiska FT w przypadku torów łączonych z tą kategorią. Do jednego celu można oddać tylko jeden strzał. Czas na oddanie strzału może być w razie potrzeby ograniczony przez organizatora.
3. PUNKTACJA
Trafienie w strefę figurki skutkującą jej całkowitym przewróceniem - 3 pkt
Każde inne trafienie w figurkę tzw. "blacha" - 1 pkt
Brak trafienia - 0 pkt


III. Przepisy końcowe


1. SPORY
Wszelkie kwestie sporne na torze podczas zawodów rozstrzyga organizator (wyznaczony przez organizatora sędzia) Do rozwiązywania problemów technicznych toru organizator wyznacza sędziów technicznych.
2. BEZPIECZEŃSTWO
Przenoszenie karabinków między stanowiskami dozwolone jest tylko w stanie rozładowanym z lufą skierowaną w ziemię lub w pokrowcach. Oczekując na stanowisku na swoją kolej zawodnicy mogą położyć karabinek na ziemi (podkładce zabezpieczającej) pod warunkiem skierowania wylotu lufy w stronę celów w taki sposób aby przechodzenie przed nim było niemożliwe dla innych uczestników zawodów.
Po usłyszeniu komendy "przerwać strzelanie" lub równoznacznego pojedynczego sygnału dźwiękowego należy bezwzględnie przerwać strzelanie, a załadowany śrut wystrzelić w ziemię w pobliżu stanowiska. Strzelanie można wznowić po dwóch sygnałach dźwiękowych lub komendzie głosowej "można strzelać" lub równoznacznej.
Na torze strzeleckim nie wolno dokonywać próbnych strzelań, oglądania celów przez celownik, ani ładowania śrutu poza stanowiskiem strzeleckim.
Zabrania się wstępu na tor strzelecki osobom pod wpływem alkoholu lub podobnie działających substancji. Organizator ma prawo usunąć zawodnika (osoby towarzyszące) w przypadku podejrzenia o bycie pod wpływem ww. substancji bez prawa sprzeciwu.
Zasady bezpieczeństwa na strzelnicy opracowuje organizator w sposób zgodny z regulaminem strzelnicy.
3. ŁĄCZENIE KATEGORII SPRZĘTOWYCH
W przypadku mniejszej niż 5 ilości zawodników w jednej kategorii sprzętowej w końcowej klasyfikacji pucharowej koordynator rozgrywek zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii według schematu - FT1 z FT2, HFT1 z HFT2, HFT3 z HFT4, jeśli po połączeniu kategorii zawodników będzie mniej niż 10 klasyfikowanie odbędzie się w kategoriach ogólnych - FT Open I HFT Open
4. UWAGI
Wszelkie sytuacje nieuregulowane w niniejszych przepisach podlegają rozstrzygnięciu przez organizatora zawodów i koordynatora rozgrywek.Regulamin zatwierdził Dyrektor Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK

Zapraszamy wszystkich miłośników wiatrówkowego strzelectwa terenowego , oraz kluby , grupy regionalne , stowarzyszenia ,strzelców nie zrzeszonych w żadnych organizacjach do wzięcia udziału w rozgrywkach I Ogólnopolskiego Pucharu BŚZW LOK .
_________________
Zawodnicy MKS Tychy z lat 70-tych odezwijcie się


Awatar użytkownika
Witja
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 470
Rejestracja: 2006-04-02, 14:02
Lokalizacja: Częstochowa
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Kilka lużnych uwag

Postautor: Witja » 2009-04-26, 19:05

Obrazek
Gdzie kucharek sześć.....

Obrazek Obrazek
Nikt nie mowił, że będzie lekko

Obrazek Obrazek Obrazek

Obrazek

Prezes cóś niezadowolony....ten wzrok drapieżnika.....
S 400
X2 merlyn


Andrzejek 2
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 787
Rejestracja: 2004-09-07, 16:34
Lokalizacja: Częstochowa
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Postautor: Andrzejek 2 » 2009-04-29, 21:54

A bo "paczałem" komu lupke pod..ć :-D
I z racji że... witojcie :shock:
Kto to ? Nie wiem, po butach nie mogę poznać :)


Awatar użytkownika
Opus
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 2404
Rejestracja: 2003-08-21, 14:01
Lokalizacja: NewFish
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Postautor: Opus » 2009-04-30, 07:28

A co z barem :?:
Nie jest tak źle- jest gorzej ;-)


Andrzejek 2
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 787
Rejestracja: 2004-09-07, 16:34
Lokalizacja: Częstochowa
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Postautor: Andrzejek 2 » 2009-04-30, 14:03

Opus pisze:A co z barem :?:


Bar is open
Kto to ? Nie wiem, po butach nie mogę poznać :)Wróć do „Częstochowska grupa strzelecka”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość