Strona 2 z 2

Re: Zapytanie do ministra MSW

: 2018-07-15, 20:51
autor: sas88
Coś tam o obronie kraju się dowiedziałem i niestety stwierdzam że w odróżnieniu do tamtych czasów, obecnie partyzantkę czekałaby totalna anihilacja,


Europejskie konflikty po 45 roku pokazują, ze jest inaczej.

Jednakże to wola walki sprawiła, że odzyskaliśmy niepodległość.


To akurat nie do końca prawda. Przede wszystkim przyczyniła się do tego sprzyjająca sytuacja miedzynarodowa i, wywołana szokiem po Powstaniu Styczniowym, pozytywistyczna praca u podstaw. W czasie powstania polscy en masse chłopi nawet nie wiedzieli, że są Polakami. W 1914 sytuacja wyglądała zgoła inaczej. I nie była to zasługa romantyków wszczynających walkę w najmniej do tego odpowiednich momentach dziejów.

Re: Zapytanie do ministra MSW

: 2018-07-17, 13:52
autor: Petri
Będzie też trochę off topic ale wybaczcie.

Jak słyszę, że zwiększanie posiadania broni palnej wśród obywateli nie wpływa na obronność, to scyzoryk w kieszeni się otwiera. To co w takim razie mają na ten temat do powiedzenia Szwajcarzy?

Prosty rachunek. Niech tylko w naszym kraju doprowadzić do stanu posiadania, jaki mają nasi sąsiedzi w koło, np. 25 szt / 100 obywateli, to jak łatwo policzyć, daje to na ok. 40 mln ludzi ok. 10 mln sztuk broni palnej. Zakładając z dużym zapasem, że jeden posiadacz pozwolenia ma średnio 10 szt., jest to 1 mln uzbrojonych ludzi, gdzie na pewno w takiej kolekcji znajdzie się co najmniej 1-2 szt. broni przydatnej bojowo. Tych ludzi nie da się łatwo rozbroić, bo broń jest bardzo rozproszona po ludziach.

Niech ktoś powie, że to nie ma znaczenia dla obronności kraju. Nie ma armii, która jest w stanie opanować taki kraj. Więc proszę nie powtarzać tych bzdur, że to nie ma znaczenia. Albo niech ktoś sobie wyobrazi, że jakiś kraj był by w stanie najechać i opanować USA.

Re: Zapytanie do ministra MSW

: 2018-07-18, 08:39
autor: Dariusz DC
 ! Wiadomość od: Dariusz DC
skończcie ten OT pls

Re: Zapytanie do ministra MSW

: 2018-08-27, 14:42
autor: goose
Dziś wraz z kolegą odwiedziliśmy posła Zbigniewa Gryglasa. Po krótce wyjaśniliśmy o co chodzi z unijną dyrektywą oraz projektem zmian w UoBiA za pomocą "ustawy o wykonywaniu działalności gosp. w zakresie wytwarzania i obrotu....".
Przekazaliśmy oficjalne stanowiska Firearms United, PZSS, IKEM, Legii & ZKS'u i Braterstwa.
Poseł obiecał pomoc i interpelację do min. Brudzińskiego w kierunku wyjaśnienia dlaczego proponowane zapisy są dużo bardziej restrykcyjne niż te wymagane dyrektywą.
Napisanie interpelacji zlecił nam :)
W interpelacji, oprócz kwestii dot. sportowców i kolekcjonerów mamy poruszyć także wpływ proponowanych zapisów na środowisko rekonstruktorów. Przyznam że zapisów dot. broni strzelającej wyłącznie amunicją ślepą nie śledziłem zbyt dokładnie. Czy ktoś z Was ma kontakt do jakichś rekonstruktorów którzy by mi pomogli w tym temacie?

Re: Zapytanie do ministra MSW

: 2018-08-28, 06:13
autor: GreenHeart
Warta. Poznańska grupa rekonstrukcji historycznej. Kiedys poznałem prezesa ale posiałem gdzieś numer. Z tego co wiem organizowali swego czasu bitwę Poznańska. Kontaktuj się za pomocą ich strony www.

Re: Zapytanie do ministra MSW

: 2018-08-31, 10:47
autor: goose
na stronie sejmu pojawiło się zapytanie poseł Anny Wasilewskiej do ministra SWiA

link:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/Interp ... CUB&view=6

Tekst:

Zgłaszający: Anna Wasilewska
Data wpływu: 22-08-2018

Szanowny Panie Ministrze!

Do mojego biura poselskiego napływają niepokojące informacje od osób reprezentujących środowisko strzelectwa sportowego. Wyrażają swoje obawy o przyszłość tego sportu w Polsce. Na stronie BIP Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 9 sierpnia 2018 r. został opublikowany projekt ustawy z dnia 3 sierpnia 2018 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Art. 135 tego projektu ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138). Niektóre z nich budzą niepokój i sprzeciw pasjonatów strzelectwa sportowego, gdyż w znacznym stopniu ograniczą możliwość rozwoju tego sportu w naszym kraju. Zmiany w obowiązującym prawie wynikają z konieczności implementacji zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/853, ale według zainteresowanych niektóre z nich są bardziej restrykcyjne niż zapisy wspomnianej dyrektywy.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Czy autorzy projektu ustawy z dnia 3 sierpnia 2018 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, proponując zmiany do ustawy o broni i amunicji, brali pod uwagę konsekwencje tych zmian, co do działalności i rozwoju polskiego strzelectwa sportowego, sportu o tak dużych osiągnięciach i wspaniałych tradycjach?
Dlaczego nie zastosowano w zapisach ww. projektu ustawy wyjątków dotyczących między innymi strzelectwa sportowego, tak jak to ma miejsce w niektórych przypadkach dyrektywy unijnej?
Z poważaniem
Anna Wasilewska

Re: Zapytanie do ministra MSW

: 2018-09-01, 11:16
autor: Grzesiek77
Jest gdzieś jakaś lista posłów, że tak powiem po naszej stronie, i lista posłów myślących, że trzeba ograniczyć dostęp do broni Polakom?

Re: Zapytanie do ministra MSW

: 2018-09-04, 09:31
autor: goose
Kolejna interpelacja poselska do ministra SWiA:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interp ... 6DF&view=5
poseł Zbigniew Gryglas PiS. Tekst interpelacji będzie widoczny zapewne niebawem.

Re: Zapytanie do ministra MSW

: 2018-09-08, 22:21
autor: azrael88
Szanowny Panie Ministrze,

w ciągu kilku ostatnich miesięcy w wielu mediach pojawiają się stwierdzenia nt. niebezpieczeństwa wydawania pozwoleń na broń osobom cywilnym. Powyższe stwierdzenia często padają ze strony przedstawicieli władz zarówno krajowych, jak i unijnych oraz przedstawicieli organów wymiaru sprawiedliwości.

W chwili obecnej trwają prace nad zmianami w Ustawie o Broni i Amunicji, które mają zostać wprowadzone poprzez nowelizację ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i takie stwierdzenia mogą wpłynąć na uchwalających ustawę posłów. Jednak w procesie legislacyjnym powinno się kierować konkretnymi danymi.
Wobec powyższego, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Ile w latach 2007-2017 odnotowano przypadków zagubień/utrat broni zarejestrowanej jako sportowa będąca w posiadaniu użytkowników cywilnych?
2. Ile w latach 2007-2017 odnotowano przypadków zagubień/utrat broni zarejestrowanej jako pamiątkowa lub kolekcjonerska będąca w posiadaniu użytkowników cywilnych?
3. Ile w latach 2007-2017 odnotowano przypadków kradzieży broni zarejestrowanej jako sportowa będąca w posiadaniu użytkowników cywilnych?
4. Ile w latach 2007-2017 odnotowano kradzieży broni zarejestrowanej jako pamiątkowa lub kolekcjonerska będąca w posiadaniu użytkowników cywilnych?
5. Ile w latach 2007-2017 odnotowano zagubień/utrat broni służbowej przez funkcjonariuszy służb podległych MSWiA?
6. Ile w latach 2007-2017 ukradziono broni służbowej funkcjonariuszom służb podległych MSWiA?
7. Ile w latach 2007-2017 popełniono przestępstw przy użyciu broni zarejestrowanej jako sportowa będąca w posiadaniu użytkowników cywilnych?
8. Ile w latach 2007-2017 popełniono przestępstw przy użyciu broni zarejestrowanej jako pamiątkowa lub kolekcjonerska będąca w posiadaniu użytkowników cywilnych?
9. Ile w latach 2007-2017 popełniono przestępstw przy użyciu broni służbowej przez funkcjonariuszy służb podległych MSWiA?
10. Ile w latach 2007-2017 odnotowano wypadków z udziałem broni zarejestrowanej jako sportowa będąca w posiadaniu użytkowników cywilnych?
11. Ile w latach 2007-2017 odnotowano wypadków z udziałem broni zarejestrowanej jako pamiątkowa lub kolekcjonerska będąca w posiadaniu użytkowników cywilnych?
12. Ile w latach 2007-2017 odnotowano wypadków z udziałem broni służbowej będącej we władaniu funkcjonariuszy służb podległych MSWiA?
13. Ile w latach 2007-2017 odnotowano przypadków samobójstw dokonanych bronią zarejestrowaną jako sportowa będąca w posiadaniu użytkowników cywilnych?
14. Ile w latach 2007-2017 odnotowano przypadków samobójstw dokonanych bronią zarejestrowaną jako pamiątkowa lub kolekcjonerska będąca w posiadaniu użytkowników cywilnych?
15. Ile w latach 2007-2017 odnotowano przypadków samobójstw dokonanych bronią służbową będącą we władaniu funkcjonariuszy służb podległych MSWiA?
16. Ile w latach 2007-2017 zarejestrowano przypadków przemocy w rodzinie w której jest broń zarejestrowaną jako sportowa będąca w posiadaniu użytkowników cywilnych?
17. Ile w latach 2007-2017 zarejestrowano przypadków przemocy w rodzinie w której jest broń zarejestrowaną jako pamiątkowa lub kolekcjonerska będąca w posiadaniu użytkowników cywilnych?
18. Ile w latach 2007-2017 zarejestrowano przypadków przemocy w rodzinie w której jest broń służbowa będącą we władaniu funkcjonariuszy służb podległych MSWiA?

Proszę w/w dane przedstawić w formie tabeli porównawczej.
Z poważaniem,
Piotr Liroy - Marzec

Re: Zapytanie do ministra MSW

: 2018-09-10, 17:27
autor: Thrud
I stawiam swoje cojones że odpowiedź będzie w stylu "Organ nie może odpowiedzieć ponieważ nie prowadzi takiej statystyki" :(

Re: Zapytanie do ministra MSW

: 2018-09-11, 12:51
autor: KG92RS
Thrud pisze:odpowiedź będzie w stylu "Organ nie może odpowiedzieć ponieważ nie prowadzi takiej statystyki" :(


Co będzie znaczyło (jak wszyscy wiemy): "Opisane zjawiska nie występują, lub występują w granicach błędu statystycznego". Czyli - z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego - są całkowicie nieistotne. Zatem, "organ" oficjalnie przyzna, iż próbując narzucić swoją narrację w stylu "mniej legalnej broni w rękach praworządnych obywateli = zwiększenie bezpieczeństwa publicznego", korzysta wyłącznie ze swojego "widzimisię", nie mając ku temu podstaw.

Re: Zapytanie do ministra MSW

: 2018-09-11, 13:48
autor: stalker77
"Nie mamy Pańskiego płaszcza i co Pan nam zrobisz ?"

Re: Zapytanie do ministra MSW

: 2018-09-11, 22:01
autor: franek
KG92RS pisze:Co będzie znaczyło (jak wszyscy wiemy): "Opisane zjawiska nie występują, lub występują w granicach błędu statystycznego".

Prawidłowa forma to: Opisane zjawiska występują, ale jest nam wstyd upublicznić ile z nich dotyczy "broni w rekach służb podległych MSWiA" dlatego ze względów strategicznych nie prowadzimy tak szczegółowych statystyk.
Zwiniemy funkcjonariuszy i cywilów do jednego worka a potem będziemy udowadniać to w większości wina broni w rękach cywili ... my jesteśmy profesjonaliści.

Kobieta przydrożna też jest profesjonalistką ...

Re: Zapytanie do ministra MSW

: 2018-09-15, 11:01
autor: bruner23
Poważnym błędem jakie popełniają środowiska strzeleckie w wyrażaniu protestu przeciwko ograniczaniu dostępu do broni palnej w Polsce jest to już maniakalne bredzenie, że broń palna jest nam potrzebna głównie do uprawiania strzelectwo sportowego i jego rozwoju, bądź kolekcjonerstwa. Czyli to nieustanne tłumaczenie się. To błędna droga, szczególnie w perspektywie szykowanych zmian w UoBia. Taką postawą sami sobie wiążemy ręce.

Jeżeli chcemy normalności to zacznijmy mówić językiem ludzi wolnych :

Prawo do posiadania broni palnej, noszenia jej, (a w wypadku wyższej konieczności do obrony), w wolnym suwerennym państwie powinno przysługiwać każdemu praworządnemu obywatelowi ! Takie prawo zwiększa bardzo mocno walory obronne państwa. Prawa do posiadania broni mógłby pozbawiać jedynie sąd. Tak podpowiada zdrowy rozsądek i logika !
Ja jako wolny człowiek powinienem mieć możliwość kupna i posiadania broni bez konieczności uzasadniania i tłumaczenia się do czego jest mi ona potrzebna.
Taka retoryka środowisk strzeleckich w dialogu ze strona rządową mogła by w końcu obudzić niektórych polityków śpiących snem poprawności politycznej i zainicjować w sejmie i społeczeństwie pozytywną zmianę mentalności . A to jest właśnie klucz do wprowadzenia normalności w naszej ojczyźnie. To czy uda się teraz takie prawo wywalczyć czy nie to inna sprawa , ale najważniejsze to zmiana mentalności społeczeństwa i rządzących.

Re: Zapytanie do ministra MSW

: 2018-09-18, 20:38
autor: rnowak
bruner23 pisze:Ja jako wolny człowiek powinienem mieć możliwość kupna i posiadania broni bez konieczności uzasadniania i tłumaczenia się do czego jest mi ona potrzebna.

Niestety przy obecnym poziomie świadomości społeczeństwa usłyszysz odpowiedź "pewnie jest ci potrzebna bo chciałbyś kogoś zabić, więc nie, broni nie możesz mieć". Żeby proponowany przez Ciebie krok mógł nastąpić, najpierw musi nastąpić krok poprzedni: duża część społeczeństwa musi zrozumieć że człowiek z bronią to nie tylko policjant, żołnierz lub przestępca. Że jeśli zdrowy, praworządny i odpowiedzialny obywatel ma broń to ta broń nie stanowi w jego rękach zagrożenia. Że broń służy nie tylko do zabijania. I właśnie po to jest promowanie sportu i kolekcjonerstwa żeby ludzie wytworzyli sobie skojarzenia "sport jest dobry więc broń u sportowca nie jest niczym złym", "historia jest ważna więc powinniśmy pozwolić na kolekcjonowanie broni", "mój sąsiad ma broń i jest miłym człowiekiem" a przez to zrozumieli że jak dobry człowiek ma broń to nie ma problemu.

Żyjąc w świecie strzelectwa czasami zapominamy jak wygląda świadomość zwykłego Polaka. "Chcesz iść na strzelnicę? A to tak można? Nie trzeba mieć pozwolenia?" - to autentyczny cytat.

Ostatnio miałem dyskusję ktora wyglądała mniej więcej tak:
- Ludzie nie powinni mieć broni.
- A policja?
- No tak, policja musi mieć broń. Ale zwykli ludzie nie powinni.
- A muzea, kolekcjonerzy, sportowcy?
(Chwila ciszy)
- Sportowcy?
- No tak, ludzie którzy uprawiają strzelectwo. Na przykład na Olimpiadzie.
- Z prawdziwej broni?
- No tak, przecież nie z pistoletu na wodę.
- No tak, muszą mieć czym strzelać. Ale oni mają tą broń na własność?
- Tak, mają pozwolenie na broń i trzymają ją w domu w sejfie.
- Ale to niebezpieczne. Co jeśli jakiś szaleniec zacznie strzelać do ludzi? Przecież w USA tyle strzelanin.
- Żeby w Polsce dostać pozwolenie trzeba przejść badania psychologiczne, sprawdzenie przez policję i zdać egzamin.
- A jak dziecko weźmie broń?
- Broń jest zamknięta w sejfie.
- No nie wiem. Jakoś mi się to nie podoba.
- A mamy w Polsce jakieś strzelaniny na ulicach?
- No nie.
- No to jest coś złego w tym ze ktoś kto spełnił te wszystkie rygorystyczne warunki ma broń w domu? Przecież policjanta z bronią chyba się nie boisz?
- No nie.
- No właśnie, bo jest sprawdzony, przebadany i wyszkolony. Więc jeśli ktoś też jest sprawdzony, przebadany i wyszkolony to chyba nie ma nic złego w tym że ma broń?
- No tak...

A teraz wyobraźmy sobie jak zakończyłaby się taka dyskusja:
- Ludzie nie powinni mieć broni.
- Powinni! To ich naturalne prawo i nie można im tego zakazywać!
:)