Drodzy Użytkownicy,

Od dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym poniżej regulaminu forum zostały zamieszczone wytyczne związane z tym rozporządzeniem.

Bardzo proszę poświęcić chwilkę i wczytać się w te przepisy, nie jest tego dużo.

Regulamin i rozporządzenie

Pozdrawiamy,
Administracja forum

No i co z magazynkami?

Moderatorzy: Jka, Dariusz DC, montrala, Navigare

Awatar użytkownika
AlphaStr
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 182
Rejestracja: 2017-05-17, 22:33
Lokalizacja: Warszawa
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

No i co z magazynkami?

Postautor: AlphaStr » 2017-07-11, 08:43

Cześć
Jak na ten moment wygląda perspektywa ograniczenia dozwolonej pojemności magazynków broni długiej do 10 sztuk amunicji? To dla mnie najgorszy punkt całego dokumentu.
Czy, w waszej ocenie, ten przepis dyrektywy jest realny do wprowadzenia / egzekwowania? W praktyce oznaczałoby to bardzo duże komplikacje m.in. w strzelectwie dynamicznym.
Z punktu widzenia kolekcjonera chcącego zachować stan broni bliski oryginalnemu, także.

pozdrawiam
9x19 / .45 / 5,45x39 / .223 / 12/76


Gebel
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 226
Rejestracja: 2014-12-25, 19:29
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: No i co z magazynkami?

Postautor: Gebel » 2017-07-11, 20:10

Tekst dyrektywy w naszym języku

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 53&from=EN

Zobacz nową treść Art.10 o wyjątkach i odniesieniu do Art6 P.6 dotyczącego strzelców sportowych.

Niestety nie jestem w stanie skopiować tekstu bo się sypie.


LARPAK
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 4695
Rejestracja: 2011-12-05, 16:26
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: No i co z magazynkami?

Postautor: LARPAK » 2017-07-11, 20:38

„Artykuł 10
1. Zasady dotyczące nabywania i posiadania amunicji muszą być takie same jak zasady dotyczące posiadania broni palnej, do której przeznaczona jest ta amunicja.
Na nabycie mechanizmów ładujących do samopowtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu, które mogą pomieścić ponad 20 nabojów lub ponad 10 nabojów w przypadku długiej broni palnej, zezwala się jedynie osobom, którym wydano pozwolenie na podstawie art. 6 lub pozwolenie, które zostało potwierdzone, odnowione lub przedłużone na podstawie art. 7 ust. 4a."

Artykuł 6
1. Bez uszczerbku art. 2 ust. 2, państwa członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki, aby zakazać nabywania i posiadania broni palnej, istotnych komponentów i amunicji sklasyfikowanych w kategorii A. Państwa członkowskie zapewniają, aby ta broń palna, istotne komponenty i amunicja, które w sposób niezgodny z prawem znajdują się w posiadaniu z naruszeniem tego zakazu, zostały skonfiskowane.

6. Państwa członkowskie mogą wydawać pozwolenia strzelcom sportowym na nabycie i posiadanie samopowtarzalnej broni palnej sklasyfikowanej w kategorii A pkt 6 lub 7, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
a) zadowalający wynik oceny odpowiednich informacji uzyskanych w wyniku stosowania art. 5 ust. 2;
b) dostarczenie dowodu, że dany strzelec sportowy aktywnie przygotowuje się do zawodów lub uczestniczy w zawodach strzeleckich uznawanych przez uznaną urzędowo organizację strzelectwa sportowego danego państwa członkowskiego lub przez ustanowioną na szczeblu międzynarodowym i uznaną urzędowo federację strzelectwa sportowego; oraz
c) przedstawienie zaświadczenia z uznanej urzędowo organizacji strzelectwa sportowego, potwierdzające, że: (i) strzelec sportowy jest członkiem klubu strzeleckiego i regularnie uprawia w nim strzelectwo sportowe co najmniej od 12 miesięcy; oraz
(ii) dana broń palna wypełnia specyfikacje wymagane dla dyscypliny strzeleckiej uznanej przez ustanowioną na szczeblu międzynarodowym i uznaną urzędowo federację strzelectwa sportowego. W odniesieniu do broni palnej sklasyfikowanej w kategorii A pkt 6 państwa członkowskie, które stosują system wojskowy oparty na poborze powszechnym i w których przez 50 ostatnich lat obowiązywał system transferu wojskowej broni palnej na rzecz osób opuszczających armię po wypełnieniu obowiązku wojskowego, mogą wydawać takim osobom, jako strzelcom sportowym, pozwolenia na zatrzymanie jednej jednostki broni palnej używanej w trakcie obowiązkowej służby wojskowej. Odpowiedni organ publiczny przekształca tę broń palną w samopowtarzalną broń palną i okresowo sprawdza, czy osoby posługujące się taką bronią palną nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Zastosowanie mają przepisy akapitu pierwszego lit. a), b) i c).


To jest kompletny bubel i stek bzdur - jak nie wiedzą co wpisać to wpisują "wszelkie właściwe środki" czyli kompletna dowolność w represji.

A "mechanizmy ładujące" to jest coś...


Awatar użytkownika
Bardzozly
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 250
Rejestracja: 2017-02-27, 08:52
Lokalizacja: Polska B
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: No i co z magazynkami?

Postautor: Bardzozly » 2017-07-11, 20:47

A to może ja skopiuję:

Artykuł 10
1. Zasady dotyczące nabywania i posiadania amunicji muszą być takie same jak zasady dotyczące posiadania broni palnej, do której przeznaczona jest ta amunicja.
Na nabycie mechanizmów ładujących do samopowtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu, które mogą pomieścić ponad 20 nabojów lub ponad 10 nabojów w przypadku długiej broni palnej, zezwala się jedynie osobom, którym wydano pozwolenie na podstawie art. 6 lub pozwolenie, które zostało potwierdzone, odnowione lub przedłużone na podstawie art. 7 ust. 4a.

Artykuł 7 ust. 4a:
Pozwolenie na posiadanie broni palnej podlega okresowemu przeglądowi w odstępach nieprzekraczających pięciu lat. Pozwolenie może zostać odnowione lub przedłużone, jeżeli warunki, na podstawie których zostało wydane, są nadal spełniane.

Artykuł 6
1. Bez uszczerbku art. 2 ust. 2, państwa członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki, aby zakazać nabywania i posiadania broni palnej, istotnych komponentów i amunicji sklasyfikowanych w kategorii A. Państwa członkowskie zapewniają, aby ta broń palna, istotne komponenty i amunicja, które w sposób niezgodny z prawem znajdują się w posiadaniu z naruszeniem tego zakazu, zostały skonfiskowane.
2. W celu ochrony bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, żeglugi handlowej, konwojów wysokiej wartości oraz ważnych obiektów, a także w celach obrony narodowej, celach edukacyjnych, kulturowych, badawczych i historycznych, oraz bez uszczerbku dla ust. 1, właściwe organy krajowe mogą wydawać, w indywidualnych, wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach, pozwolenia na broń palną, istotne komponenty i amunicję
sklasyfikowane w kategorii A, jeżeli nie jest to sprzeczne z bezpieczeństwem publicznym lub porządkiem publicznym.
3. Państwa członkowskie mogą w szczególnych indywidualnych, wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach zadecydować o wydawaniu kolekcjonerom pozwoleń na nabycie i posiadanie broni palnej, istotnych komponentów i amunicji sklasyfikowanych w kategorii A, pod warunkiem spełnienia rygorystycznych warunków w zakresie bezpieczeństwa, w tym wykazania przed właściwymi organami krajowymi, że podjęto środki w celu wyeliminowania wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego oraz że dana broń
palna, dane istotne komponenty i dana amunicja są przechowywane w sposób zapewniający poziom bezpie­czeństwa proporcjonalny do zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do takich przedmiotów. Państwa członkowskie zapewniają, aby kolekcjonerów, którym wydano pozwolenia zgodnie z akapitem pierwszym niniejszego ustępu, można było zidentyfikować w systemie rejestracji danych, o którym mowa w art. 4. Tacy uprawnieni kolekcjonerzy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji obejmującej wszelką posiadaną przez nich
broń palną sklasyfikowaną w kategorii A oraz zapewnienia właściwym organom krajowym dostępu do tej ewidencji. Państwa członkowskie ustanawiają odpowiedni system monitorowania w odniesieniu do takich uprawnionych kolekcjonerów, biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki.
4. Państwa członkowskie mogą wydawać pozwolenia sprzedawcom lub pośrednikom, w ramach ich działalności zawodowej, na nabycie, wytwarzanie, pozbawianie cech użytkowych, naprawę, dostawę, transfer i posiadanie broni palnej, istotnych komponentów i amunicji klasyfikowanych w kategorii A, pod warunkiem spełnienia rygorys­tycznych warunków w zakresie bezpieczeństwa.
5. Państwa członkowskie mogą wydawać pozwolenia muzeom na nabycie i posiadanie broni palnej, istotnych komponentów i amunicji sklasyfikowanych w kategorii A, pod warunkiem spełnienia rygorystycznych warunków w zakresie bezpieczeństwa.
6. Państwa członkowskie mogą wydawać pozwolenia strzelcom sportowym na nabycie i posiadanie samopowta­rzalnej broni palnej sklasyfikowanej w kategorii A pkt 6 lub 7, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

a) zadowalający wynik oceny odpowiednich informacji uzyskanych w wyniku stosowania art. 5 ust. 2;

b) dostarczenie dowodu, że dany strzelec sportowy aktywnie przygotowuje się do zawodów lub uczestniczy w zawodach strzeleckich uznawanych przez uznaną urzędowo organizację strzelectwa sportowego danego państwa członkowskiego lub przez ustanowioną na szczeblu międzynarodowym i uznaną urzędowo federację strzelectwa sportowego; oraz

c) przedstawienie zaświadczenia z uznanej urzędowo organizacji strzelectwa sportowego, potwierdzające, że:

(i) strzelec sportowy jest członkiem klubu strzeleckiego i regularnie uprawia w nim strzelectwo sportowe co najmniej od 12 miesięcy; oraz

(ii) dana broń palna wypełnia specyfikacje wymagane dla dyscypliny strzeleckiej uznanej przez ustanowioną na szczeblu międzynarodowym i uznaną urzędowo federację strzelectwa sportowego.

W odniesieniu do broni palnej sklasyfikowanej w kategorii A pkt 6 państwa członkowskie, które stosują system wojskowy oparty na poborze powszechnym i w których przez 50 ostatnich lat obowiązywał system transferu wojskowej broni palnej na rzecz osób opuszczających armię po wypełnieniu obowiązku wojskowego, mogą wydawać takim osobom, jako strzelcom sportowym, pozwolenia na zatrzymanie jednej jednostki broni palnej używanej w trakcie obowiązkowej służby wojskowej. Odpowiedni organ publiczny przekształca tę broń palną w samopowtarzalną broń palną i okresowo sprawdza, czy osoby posługujące się taką bronią palną nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Zastosowanie mają przepisy akapitu pierwszego lit. a), b) i c).
7. Pozwolenia wydane na podstawie niniejszego artykułu podlegają okresowemu przeglądowi w odstępach nieprzekraczających pięciu lat.”;


Awatar użytkownika
POLARMS
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 405
Rejestracja: 2013-10-16, 20:59
Lokalizacja: Kołobrzeg
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: No i co z magazynkami?

Postautor: POLARMS » 2017-07-11, 21:08

Powstaje sytuacja następująca:

A) Magazynki o większej pojemności nie stają się istotnymi częściami broni - dyrektywa dodaje do katalogu istotnych części broni nowe komponenty broni - np. suwadło - ale nie dalej nie ma tam magazynka. Czyli posiadanie magazynka - każdego, tego o większej pojemności także - dalej nie wymaga zezwolenia.

B) Jednocześnie dyrektywa wskazuje katalog osób, na których rzecz można zbyć magazynki o większej pojemności - czyli posiadaczy odpowiednich zezwoleń. Ergo - nie każdy może je kupić.

Tylko pozornie to sprzeczność.

Myślę, że magazynki - wszystkie, albo tylko te o większej pojemności - ale raczej wszystkie - trafią na listę "broni i amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu...." - na obrót którymi wymagana jest koncesja....

Powstanie sytuacja identyczna, jaka jest obecnie z amunicją szkolną. Posiadać ammo szkolne - dzisiaj można, nie są wymagane zezwolenia (jeśli oczywiście nie zawiera środków... inicjujących.... bla bla.... itd.) Ale ponieważ amunicja szkolna jest na tej liście - przedsiębiorca nie może jej sprzedać zwykłym osobom fizycznym.... Mimo, że nie wymaga ona zezwolenia... Taka sama sytuacja jest z kamizelkami odłamko- i kuloodpornymi, hełmami kompozytowymi. I innymi przedmiotami.

Oczywiście dalej będzie można sprzedać sobie i kupić magazynek o większej pojemności - ale tylko prywatnie. Oczywiście będzie to wstęp do mającego miejsce za kilka lat przeniesienia magazynków do katalogu istotnych części broni.


desperado
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 620
Rejestracja: 2011-05-14, 08:19
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: No i co z magazynkami?

Postautor: desperado » 2017-07-14, 20:32

Na chwilę obecną nic się nie zmieniło.


Awatar użytkownika
GreenHeart
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 126
Rejestracja: 2017-03-13, 11:46
Lokalizacja: Poznań
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: No i co z magazynkami?

Postautor: GreenHeart » 2017-08-28, 21:13

Jak to będzie wyglądało po opracowaniu przez nasz rząd kolejnych ustaw do dyrektywy? Czy istnieje coś takiego jak prawa nabyte?
When I grab my gun I know that some epic shit is about to happend.


Awatar użytkownika
GreenHeart
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 126
Rejestracja: 2017-03-13, 11:46
Lokalizacja: Poznań
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Status: Offline

Re: No i co z magazynkami?

Postautor: GreenHeart » 2017-08-29, 09:14

Czy ograniczenie magazynka jest tak samo traktowane jak by to był fabryczny magazynek na zadaną ilośc nabojów?
tzn mam magazynek na 30 nabojów i ograniczam go np do 5 szt. Czy taki magazynek będzie traktowany jako 30 czy owa 5? Czy ta modyfikacją musi być jakoś autoryzowana czy wystarczy tylko jego fizyczne ograniczenie?
When I grab my gun I know that some epic shit is about to happend.


Awatar użytkownika
montrala
Moderator
Moderator
Posty: 4477
Rejestracja: 2005-08-29, 16:01
Lokalizacja: z Azji
Grupa: Moderatorzy WBP
Kontaktowanie:
Status: Offline

Re: No i co z magazynkami?

Postautor: montrala » 2017-08-29, 09:57

Na razie jedyny funkcjonujący projekt wygląda tak: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1692

Ale MSWiA pracuje nad swoją wersją. Zapewne wyjściowa wersja będzie standardowa - zakazać wszystkiego!
Używam broni marki HK od Heckler&Koch i Cenrex, używam optyki od firmy Khales, strzelam ze strzelby Typhoon Defence F12 od Omega Military Poland oraz używam amunicji Hornady od firmy Hubertus Pro Huning.Wróć do „Legislacja o broni”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości