Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności . Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Regulamin Forum bron-forum.pl

  Forum bron-forum.pl jest internetowym miejscem dyskusji o broni i strzelectwie.
  W tematyce Forum mieszczą się:
  - wiatrówki i broń pneumatyczna),
  - ręczna broń palna współczesna i historyczna,
  - inna broń dostępna dla obywateli RP,
  - strzelectwo z użyciem wyżej wymienionych.

  Forum patronuje PFTA oraz udostępnia swoje łamy tej organizacji.

  I. Regulamin ogólny

  1. Użytkownik ma prawo:
  a) pozyskiwać na własny użytek informacje umieszczone na Forum,
  b) zakładać tematy i umieszczać wpisy w już otwartych tematach, związane z tematyką Forum i danego działu i zgodne z zasadami tam panującymi,
  c) używać samodzielnie wybraną grafikę jako awatar, jeżeli nie narusza ona ogólnych zasad,
  d) umieścić własną sygnaturę tekstową bądź graficzną w podpisie, o maksymalnej, łącznej wielkości odpowiadającej 3 linijkom tekstu, w tym link do strony hobbystycznej (niekomercyjnej),
  e) zostać moderatorem - na wniosek własny lub innych forumowiczów,
  f) zamieszczać bezpłatne ogłoszenia zgodnie z zasadami działu giełda,
  g) zamieszczać odnośniki do serwisu allegro (oraz innych stron komercyjnych), jeśli stanowią uzupełnienie tematu z wyłączeniem działu Kupię/Sprzedam/Zamienię/Giełda.

  2. Na Forum niedopuszczalne jest:
  a) zamieszczanie wypowiedzi sprzecznych z obowiązującym prawem, lub takich, które mogą być tak zrozumiane,
  b) poruszanie tematów odnoszących się do polityki lub religii w sposób naruszający czyjeś przekonania,
  c) używanie wulgarnego języka, obrażania innych Użytkowników,
  d) spamowanie,
  e) trollowanie (trolling),
  f) tworzenie kolejnego tematu/postu w sytuacji, gdy poprzedni został usunięty lub zamknięty,
  g) posiadanie kilku kont przez jednego użytkownika,
  h) zamieszczanie reklam, czy ofert komercyjnych nie uzgodnionych z Administracją Forum,
  i) zamieszczanie jakichkolwiek linków czy adresów o charakterze wyłącznie reklamowym - w treści postów, nazwie użytkownika, awatarze, banerze czy podpisie, za wyjątkiem uzgodnionych z Administracją, lub dozwolonych z uwagi na posiadany status Użytkownika Komercyjnego,
  j) cytowania zbędnych części postów, nie odnoszących się do zamieszczanej odpowiedzi. Zwłaszcza, w przypadku kiedy wypowiedź odnosi się do poprzedniego wpisu.

  3. Zarządzanie forum:
  W bieżącym zarządzaniu Forum biorą udział Użytkownicy posiadający rangę i funkcję Moderatora oraz Administratorzy.
  a) Jeśli użytkownik nie zgadza się z działaniami Moderatora może zwrócić się z wnioskiem przez PW do danego Moderatora o ponowne rozpatrzenie sprawy, w wyjątkowych sytuacjach – zwrócić się do Administratora o rozpatrzenie sprawy - adres e-mail: njerzy(at)hot.pl (wiadomości niepodpisane nickiem z Forum nie będą rozpatrywane).
  b) Decyzje Moderatorów nie podlegają publicznej dyskusji na forum.
  c) Decyzja Administratora jest ostateczna i nie podlega dalszej dyskusji w żadnej formie:
  - kolor czerwony tekstu zarezerwowany jest dla Administracji,
  - wszelkie kwestie techniczne można zgłaszać przez PW do Administratora technicznego – użytkownik ozmos,
  - treść wpisów przedstawia punkt widzenia ich Autorów, w związku z tym, Administracja nie ponosi za nie odpowiedzialności,
  - Administracja nie odpowiada za naruszenie tajemnicy korespondencji przetwarzanej za pomocą PW jak również za jej ewentualną utratę,
  - założycielami, administratorami i właścicielami Forum są Jerzy Nazarko i Piotr Polak. Nicki na forum, odpowiednio: Jerzy, Piotr.

  4. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika ogólnie przyjętych zasad zachowania, Regulaminu Forum, bądź też działań odbieranych jako utrudniające funkcjonowanie Forum, Administracja zastrzega sobie prawo do:
  a) pouczenia użytkownika,
  b) wykasowania części lub całości jego postu,
  c) zablokowania prawa pisania,
  d) udzielenia użytkownikowi ostrzeżenia,
  e) zablokowania dostępu do konta użytkownika,
  f) zablokowania dostępu do Forum dla adresu IP użytkownika,
  g) innych działań mających na celu prawidłowe funkcjonowanie Forum,
  h) zablokowania dostępu do niektórych działów.

  Powyższe ograniczenia mogą mieć charakter tymczasowy bądź stały.

  Nie zmieniamy użytkownikom nicków.

  5. Działy główne - Strzelectwo pneumatyczne, Forum czarnoprochowe, Współczesna broń palna, są samorządne i moderowane w sposób ustalony przez Moderatorów tych działów, oraz mogą posiadać swoje zasady szczegółowe:

  a) W dziale "Strzelectwo Pneumatyczne":
  - Dział "Warsztat" służy wyłącznie do prezentowania własnych rozwiązań technicznych.
  - Zabronione jest propagowanie użycia wiatrówek w sposób niezgodny z prawem, np. strzelanie do zwierząt, ludzi.
  - Nie dopuszcza się robienia "wcinek" niezgodnych z tematem.
  b) W dziale “Strzelectwo czarnoprochowe” Moderatorzy mogą pozwolić na większą swobodę wypowiedzi zaawansowanym użytkownikom forum.
  c) W dziale “Współczesna broń palna” szczególną dodatkową uwagę przykłada się do spraw legalności i bezpieczeństwa.

  II. Regulamin for lokalnych

  1. Podfora grup lokalnych mają ułatwić grupom organizowanie się i funkcjonowanie w ramach społeczności strzeleckiej.

  2. Każda grupa lokalna, bądź funkcjonalna, po spełnieniu określonych warunków, może utworzyć własny dział na forum.

  3. Warunki wymagane do wydzielenia podforum:
  a) musi istnieć (nie-)formalna grupa i wola założenia takiego podforum,
  b) użytkownik wybrany przez taka grupę kontaktuje się z Administratorem, uzasadniając chęć założenia, określając przybliżoną wielkość grupy, oraz jej nazwę.

  4. Informacje potrzebne do utworzenia grupy należy wysłać za pomocą maila Administratorowi Forum.

  III. Regulamin działu Biblioteka

  1. Dział powstał w celu prezentacji i wymiany książek pomiędzy Użytkownikami Forum.

  2. Tematy powinny być wyraźnie określone, czy jest to prezentacja, opis, czy oddanie do biblioteki, do wypożyczania danej książki.

  3. Wątki powinny być zakładane według następującego schematu:
  - pierwszy post z opisem,
  - rezerwacja (zamówienie),
  - potwierdzenie wysłania,
  - potwierdzenie otrzymania.

  4. Obowiązuje kolejność osób zgłoszonych w wątku.

  IV. Regulamin działu Giełda

  1. Wszelki handel na łamach Forum, może odbywać się tylko w działach do tego przeznaczonych. W ramach forumowej Giełdy są następujące typy działów
  - Sprzedam/zamienię/oddam,
  - Kupię/przyjmę,
  - Oferty komercyjne,
  - Targowisko.
  Działy te znajdują się w poszczególnych Działach Głównych i zawierają ogłoszenia zgodne z ich tematyką.

  2. Tematy w tym dziale mogą zakładać osoby które napisały 30 merytorycznych postów w działach tematycznych

  3. Na Giełdzie można umieszczać jedynie oferty dotyczące rzeczy będących własnością Użytkownika - Autora wątku, co do których legalności (posiadania i obrotu) nie ma żadnych wątpliwości.

  4. Przy sprzedaży obowiązuje wymóg podania ceny, oraz innych istotnych informacji określających charakter czy specyfikę przedmiotu, jak na przykład kaliber.

  5. Zabronione są wszelkie formy licytacji czy zmiany ceny na większą, a także zamieszczanie wszelkiego rodzaju odnośników do serwisów aukcyjnych i ogłoszeniowych.

  6. Ogłoszenie winno zawierać wszelkie informacje umożliwiające potencjalnemu zainteresowanemu ocenę przedmiotu.

  7. Obowiązuje zakaz ponownego umieszczania ogłoszenia dotyczącego takiej samej oferty (zakładania kolejnego wątku) dopóki poprzednie nie zniknie z działu.

  8. Dział poza tematyczny posiada pod forum Targowisko, gdzie trafiają wszelkie przedmioty nie dające się zaklasyfikować do działów tematycznych. Podlega on takim samym zasadom jak pozostałe działy giełdy.

  9. Giełda, za wyjątkiem działu komercyjnego, służy do niekomercyjnej migracji sprzętu czy sprzedaży nadwyżek materiałów eksploatacyjnych. W związku z tym, wszelkie ogłoszenia o charakterze komercyjnym lub wskazującym na taki charakter będą kasowane.

  10. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń o charakterze komercyjnym zamieszczonych przez użytkowników nie posiadających stosownej rangi.

  11. Administracja nie jest stroną ani pośrednikiem w zawieranej transakcji, w związku z czym nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z ewentualnych wad prawnych umowy, czy też jej wykonania.

  12. Czas życia tematów w dziale Giełda wynosi 14 dni. Nie zezwala się na zamieszczanie nowego ogłoszenia dotyczącego tego samego przedmiotu przed zniknięciem poprzedniego.

  13. Ogłoszenia w dziale K/S wyświetlają się według daty/godziny zamieszczenia postu.

  14. Oferty komercyjne:

  a) wizytówka:
  - temat umieszczony w dziale komercyjnym,
  - asortyment handlowy (bez listy wyrobów),
  - link do serwisu zewnętrznego,
  - adres serwisu zewnętrznego w profilu (WWW),
  - ranga "Użytkownik komercyjny".
  Bezpłatne dla użytkowników ze stażem co najmniej 1 roku na forum.

  b) ogłoszenie podstawowe:
  - temat przyklejony w dziale komercyjnym,
  - pełna oferta w temacie, temat zamknięty, zmiany poprzez edycję,
  - możliwość zamieszczania dowolnych linków w ww temacie do miejsc sprzedaży oferenta,
  - tekstowy odnośnik w stopce,
  - ranga "Użytkownik komercyjny".

  c) Sponsor Forum:
  - możliwość utworzenia własnego działu w ogłoszeniach komercyjnych i status Moderatora w nim,
  lub
  - przyklejony temat ogłoszenie w dziale komercyjnym,
  - temat przyklejony w dziale niekomercyjnym "sprzedam",
  - możliwość zamieszczania dowolnych linków w ww temacie do miejsc sprzedaży oferenta,
  - banner w stopce,
  - ranga "Sponsor Forum".

  d) banner na prawym panelu Forum lub w stopce forum – aktualnie brak miejsc.

  e) Wykorzystanie nazwy/logo/symbolu Forum na gadżetach reklamowych, kalendarzach itp:
  - zainteresowany wytwarza/zamawia i sprzedaje ww samodzielnie,
  - określony procent z kwoty sprzedaży przeznacza na Forum .

  f) Wszelkie informacje i ogłoszenia dotyczące strzelnic, umieszczane przez ich właścicieli, pracowników, bądź użytkowników nie są traktowane jako ogłoszenia komercyjne.

  Osoby czy firmy zainteresowane reklamą na forum proszone są o kontakt na njerzy@hot.pl PW lub tel. 507 117 251

  Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji. #